Jumaat, 6 November 2009

Seni Genius

Oleh: Immanuel Kant (1790)
Diterjemahkan dan pengenalan oleh: Faizal Sidik (2005-2007)
Sumber: The Critique of Judgement

Pengenalan
SS 46. Seni Halus sebagai Seni Genius.
SS 47. Penjelasan dan Pengesahan dibawah Penghuraian tentang Genius
SS 48. Hubungan Antara Genius dengan Rasa
SS 49. Fakulti-fakulti kuasa fikiran yang terdiri daripada genius.
SS 50. Kombinasi rasa dan genius dalam produk seni halus


Pengenalan
Dalam seksyen (SS) 46-50 dalam buku ‘Kritik Pengadilan’ (Critique of Judgement) Kant menjelaskan tajuk tajuk khus yang berkaitan antara seni halus dan genius dan diantara tajuk tajuk tersebut adalah seperti: Seni Halus sebagai Seni Genius, Penjelasan dan Pengesahan dibawah Penghuraian tentang Genius, Hubungan Antara Genius dengan Rasa, Fakulti-fakulti kuasa fikiran yang terdiri daripada genius dan Kombinasi rasa dan genius dalam produk seni halus.
SS 46. Seni Halus sebagai Seni Genius

Genius merupakan bakat (lahir secara semulajadi) dimana merupakan kayu pengukur dalam benda seni, kerana sebab demikian bakat, adalah pembawaan semulajadi dalam menghasilkan kuasa pemikiran atau kuasa melakukan sesuatu oleh pengkarya, secara alamiahnya kita boleh katakan begini: Genius adalah pembawaan istimewa dari kecerdasan fikiran (mental) yang menghubungkan sifatnya dalam menguasai sistem seni.

Walaupun apa jua definisi yang diberi terhadapnya, dan sama ada ianya hanya berpegang kepada pendirian berkefahaman sendiri, atau sama ada ianya pula hanya sekadar atau bukan konsep yang biasa dalam menghubungkan dengan perkataan ‘genius’ (fakta-fakta dan pernyataan seterusnya akan menerangkan), disini masih diperingkat permulaan dalam menerangkannya, melihat kepada permaknaan perkataan yang biasanya diterima pakai, seni halus perlu dianggap sebagai sebagai seni genius.

Pada setiap seni itu mempunyai sistem-sistemnya terlebih dahulu yang mana merupakan perkara paling asas yang membolehkan ia dikenali sebagai produk, jika ianya mahu diberikan panggilan nama seni, sebagai pernyataan yang boleh berlaku untuk mewakili konsep seni halus, walaubagaimanapun, ia bukanlah ‘permit kebenaran’ yang mengadili sesuatu keindahan itu sebagai produknya yang ditimbulkan daripada sistem yang berlandaskan konsep untuk memutuskan asas sesuatu seni, atau untuk bergantung, daripada hal yang pada konsepnya untuk memungkinkan sesuatu pengertian. Oleh yang demikian seni halus tidak boleh dengan sendirinya melahirkan sistem yang perlu diikutinya, bagi menzahirkan produknya. Dari hal yang demikian semua produk sebelumnya tidak dinamakan produk seni, jika tidak mengikut sistem-sistem yang ditetapkan terlebih dahulu, produk sebelumnya dipanggil seni kerana hanya mengikut sifat semulajadi yang yang wujud didalam diri individu (yang hanya merasai rasa seronok dan rasa senang semasa melakukan atau membuat produk itu) sahajalah yang dikatakan mengikut aturan seni sebelumnya, hanya seni halus sahajalah yang membolehkan produk-produk yang dinyatakan tadi dianggap produk yang bersifat genius.

Daripada sini dapatlah dilihat genius (1) merupakan bakat (talent) untuk menghasilkan aturan yang sebelumnya tidak diberikan definisinya sehingga ianya dikenalpasti dan daripada tidak boleh dilihat ketinggiannya kepada membuka jalan itu untuk dipelajari sistem-sistem yang terdapat didalamnya, dan seterusnya menimbulkan apa yang dikatakan sebagai ketulenan (originaliti) yang merupakan perkara yang mendasar kepada sesuatu yang dinamakan seni. (2) Sejak ianya telah mula berkenalan dengan perihal ketulinan (original), produk itu pada masa yang sama akan menjadikannya sebagai satu model, misalnya perkara-perkara yang patut dicontohi, dari perihal yang demikian itu, walaupun kegeniusan tidak datang daripada imitasi (peniruan semula), genius harus menyampaikan maksud atau kehendak-kehendak yang lain contohnya sebagai standard piawai atau kaedah dalam membuat sistem sesuatu produk yang dihasilkan(3) Genius tidaklah menunjukkan secara saintifiknya bagaimana ingin mengeluarkan produknya, tetapi ia lebih cenderung memberi peraturan (sistem) kepada kejadian-kejadian secara semula jadi, dari sini dimana penulis akan berhutang budi daripada produk geniusnya itu, beliau sendiri tidak tahu bagaimana idea ke arahnya itu telah masuk kedalam kepalanya, malah tidak juga tahu bagaimana kuasa yang mendorongan untuk merekacipta seperti satu yang dirasakan sebagai keindahan atau dengan mengikut sistem, dan pada masa yang sama berhubung dengan yang lain sebagai jalan yang akan meletakkan kedudukan geniusnya itu untuk menghasilkan produk yang sama.(Dari sini mungkin perkataan Jin timbul dan lahir daripada perkataan genius, sebagai penjaga atau penunggu seseorang dan semangat petunjuk yang diberikan memandu manusia untuk melahirkannya serta membuahkan sesuatu, dengan inspirasi yang mana ini merupakan usaha memperolehi idea yang original (4) Pembawaan sifat semulajadilah yang menentukan kegeniusan yang bukan daripada sistem sains tetapi seni, dan hal ini juga hanya akan ditentukan jika ianya dikenali sebagai seni halus.


SS 47. Penjelasan dan Pengesahan dibawah Penghuraian tentang Genius

Kita telah diterangkan perihal perbezaan apa yang dikatakan antara genius dan peniruan semula. Sebelum ini pembelajaran itu adalah tidak lain melainkan secara imitasi, kebolehan atau ketajaman seseorang yang masih lagi menuntut (kedudukan) tidak sama dengan genius. Walaupun seseorang itu mencipta pemikiran atau sesuatu kecenderungan, sebagai jalan untuk lari daripada hanya mengikut apa yang diperkatakan oleh orang, dan walaupun dia sudah pergi jauh dari itu dalam menambahkan lagi perkara-perkara baru dalam seni dan sains, hal ini masih belum mampu lagi untuk mengesahkan alasan bagi mengatakan seseorang itu berfikir, dan selalunya cara berfikir yang hebat, iaitu genius, berlawanan dengan orang lain yang dinamakan kurang daya fikiran, kerana dia tidak boleh melakukannya lebih lagi selain hanya mendengar dan mengikuti si pendahuluinya. Apa yang diperkatakan ini adalah untuk mencapai satu matlamat iaitu sesuatu yang boleh dipelajari daripadanya. Dari sini sebenarnya pembelajaran diperolehi berdasarkan jalan penyiasatan, penyelidikan dan pembalikan fikiran mengikut kaedah-kaedahnyanya, dan tidak semestinya boleh dilihat dan diperolehi sebagai keputusan daripada usaha-usaha yang berbalik dengan imitasi. Jadi segala yang telah Newton kemukakan dalam karya agungnya Priciples of Natural Philosophy (Prinsip Asas Falsafah Kejadian) amat wajar difahami dan diamati, walau hebat mana Newton berfikir dalam memperjelaskan perkara itu, tetapi kita boleh diajar untuk menulis tentang unsur-unsur kebenaran yang berkenan dengan puisi, tidak kiralah walau sesempurna mana sistem aturan seni puisi itu telah diaturkan, atau sebaikmana ianya dipersembahkan. Alasannya disini adalah segala langkah-langkah yang telah diambil oleh Newton daripada elemen awal dalam geometrik pada karyanya yang meneroka ke dalam sehingga dia boleh melakukan pembuktian melalui intuisi atau kuasa yang menggerakkan hatinya malahan mudah untuk difahami, bukan sahaja beliau tetapi bagi orang lain. Dalam kata lain bukan Homer dan bukan Wieland boleh menjelaskan bagaimana ideanya, yang karyanya pada masa itu dianggap terlalu asing dan untuk difikirkan sedalamnya, boleh diterima mahupun masuk kedalam otak, dan dari alasan yang diberikan itu beliau sendiripun tidak tahu dan menerangkannya kepada yang lain. Dalam merungkaikan persoalan dalam bentuk sains, oleh yang demikian, pencipta yang paling baik adalah berbeza dari segi tingkatannya daripada imitator yang bersungguh-sungguh melakukan peniruan dan juga pelatih, dimana dia berlainan khususnya bakat semulajadi ke aliran seni halus. Bukan merendah-rendahkan taraf seseorang, walaupun dia bagus dalam kerjayanya , kepada sesiapa yang merasakan terhutang budi kepadanya, terlibat dalam perbandingan ini dengan mengatakan apa yang dilakukan itu bakat seni halus adalah sebenarnya lahir dengan semulajadi. Bakat yang lahir daripada kajian ini berdasarkan ilmu sains jika dibentuk untuk meninggikan lagi dan menghebatkan kesempurnaan ilmu pengetahuan dengan di beri kepercayaan untuk dipraktik dan digunakan faedahnya, juga untuk diberitahu antara satu sama lain. Dalam persoalan ilmiah (Ilmu pengetahuan yang didapati melalaui pemerhatian dan pengujian sesuatu fakta) pula, pencipta yang paling baik adalah berbeza dari segi tingkatannya daripada melalui imitasi yang bersungguh-sungguh melakukan peniruan dan juga pelatih , dimana dia berlainan khususnya bakat semulajadi ke aliran ke seni halus. Bukan merendah-rendahkan taraf seseorang, walaupun dia bagus dalam kerjanya (imitasi) kepada sesiapa yang terhutang budi kepadanya, terlibat dalam perbandingan ini dengan mengatakan apa yang dilakukan itu bakat seni halus adalah sebenarnya lahir dengan dengan semulajadi. Bakat yang lahir daripada berdasarkan ilmu sains jika dibentuk untuk meninggikan lagi dan menghebatkan kesempurnaan ilmu pengetahuan dengan diberi kepercayaan untuk dipraktikkan dan digunakan faedahnya, juga untuk diberitahu antara satu sama lain, Oleh darihal demikian saintis seharusnya berasa bangga kerana kelebihan yang ada padanya melalui tingkatan, kepujian apa yang disebut genius, sejak genius mencapai titik akhir dalam sesuatu seni sebagai had atau penetapan pengukuran yang dikenakan kepada sesuatu yang tidak dijangkaui. Pembatasan dalam semua kemungkinan telah lama sejak ianya diperolehi. Tambahan pula, kemahiran sahaja masih belum sempurna untuk berkomunikasi, tetapi memerlukan pengkurniaan yang datangnya daripada sifat semulajadi dalam diri seseorang manusia, dan setelah kematiannya, hanya menunggu waktu apabila dilahirkan semula bakat yang sama- dimana seseorang tidak memerlukan lagi contoh-contoh bakat yang telah ada dimana dia telahpun ketahui perkara-perkara sebelumnya.

Melihat daripada sini, bakat semulajadi pada seni (iaitu seni halus) mestilah memperlengkapi aturan, jadi apakah aturannya yang melengkapinya? Ianya tidak boleh sendirian dalam menurunkan formula dan memperlakukanya sebagai ajaran-untuk itu penilaian kepada sesuatu yang indah haruslah diputuskan mengikut konsep. Ia juga haruslah merupakan aturan yang membuat kesimpulan daripada perbuatan, contohnya daripada produk, dimana selain digunakan dalam meletakkan bakatnya sendiri untuk diuji, ia juga meletakkannya berguna sebagai model, bukan untuk imitasi, tetapi sesuatu yang akan diikuti . Kemungkinan-kemungkinan ini agak sukar untuk diterangkan . Idea seorang artis hidup, bangkit dan bangun seperti sebahagiannya dari zaman kecilnya, kejadian ini dianggap telah mendatanginya dengan seperti kadar Kuasa kekuatan mental. Pada alasan ini modal yang ditunjukkan oleh seni halus sahaja yang hanya mempunyai maksud bagi mengendalikan seni kepada generasi ke generasi. Ini adalah sesuatu yang mana tidak boleh dilakukan dengan hanya diskripsi keterangan mahupun gambaran (terutama bukan dari aliran seni ucapan, perbahasan), dan dalam seni ini, lebih jauh daripada itu, hanya model seni halus boleh menjadi yang klasikal iaitu terbaik dan terindah, zaman dahulu kala, kepupusan bahasa, di pulihara untuk dipelajar, merupakan mediumnya.

Biarpun sebagai tanda kelainan yang membezakannya dengan seni mekanikal, iaitu sebagai seni yang hanya bergantung kepada sesuatu industri dari cara bagaimana mempelajari industri tersebut, daripada seni halus, sebagai satu genius, namun disitu masih atau belum dikatakan sains seni halus yang mana jika bernamakan mekanikal, kebolehan sesuatu yang bersifat mekanikal yang mana difahami dan diikuti dalam menuruti aturannya, dan dengan sebab itulah sesuatu yang dikatakan akademik tidak memberi pengiktirafan kepentingan pada seninya. Bagi yang cara pemikirannya sesuatu yang telah habis selesai, mesti mesti dipersembahkan , atau selainnya iaitu sesuatu produk tidak akan dianggap sebagai mempunyai seni keseluruhannya, tetapi hanya akan memberi peluang-peluang kepadanya. Namun kesempurnaan yang diperlukan diakhirnyalah yang akan menentukan aturan yang mana kita tidak boleh dalam usaha sewenang-wenang mencampurkan aduk kedua-duanya. Jadi dengan melihat ketulenan merupakan sesuatu faktor yang perlu dalam jalan memperlihatkan karakter genius, fikiran yang cetek cenderung sebagai bukti yang terbaik dimana ianya boleh memperkembangkan genius itu dengan membebaskan diri mereka daripada desakan-desakan yang terdapat dalam aturan-aturan akademik, dalam mempercayai dan menuruti seseorang tempang daripada ahli yang terlatih. Genius boleh memperlakukan bukan sekadar hanya banyak memperlengkapi material untuk produk seni halus; ianya menghuraikan sesuatu itu dengan panjang lebar dan pembentukan yang memerlukan bakat secara akademik yang terlatih, jadi dari sini ianya akan di kerjakan atau melakukan kerja-kerja dalam jalan pengujian ketetapan terhadap sesuatu penilaian. Tetapi bagi orang yang mengemukakan pendapat, dan menetapkan sesuatu hukum seperti genius, dalam perihal yang bermula dengan bahagian menguji kesabaran terhadap penerokaan rasional, yang terdapat pelbagai kemustahilan-kemustahilan di dalamnya. Salah satunya adalah sukarnya mengetahui samada mentertawakan itu lebih menjadikannya orang yang berpura-pura dimana menyelubungi diri mereka sendiri seperti awan yang mana kita diberi sepenuhnya kesempatan oleh imiginasi kita dalam lingkungan yang luas untuk digunakan oleh fakulti kritikal kita atau memudahkan orang ramai membayangkan terhadap sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan untuk mengenali dan memahami hasil karya terbaik dalam menembusi kesan-kesan di dalam untuk melanggar mahupun mencerobohi kebenaran yang baru en masse , dalam membuat perbandingan terhadap kebenaran itu, perincian terhadapnya, berhati-hati dalam memikirkan kesan yang timbul dan pengujian secara akademik punca asalnya, yang boleh memperlihatkan ianya benar-benar sebagai satu karya yang baru.


SS 48. Hubungan Antara Genius dengan Rasa

Untuk membuat anggaran objek yang indah, iaitu apa yang diperlukan adalah rasa. Namun bagi seni halus, contohnya penghasilan sesuatu produksi objek, apa yang diperlukan ialah genius.

Jika kita mengangap genius sebagai bakat bagi seni halus ( iaitu signifikasi dalam memperkatakan maksud perkataan seni halus itu sendiri), dan jika kita membuat penganalisaan daripada sudut pandang ini kepada kuasa pemikiran melakukan sesuatu yang mana hasilnya mesti mengandungi apa yang dikatakan bakat, dimana ianya amat diperlukan pada permulaan awal kepada sesuatu yang betul itu dalam menetapkan mahupun memutuskan perbezaan antara sesuatu keindahan semulajadi, iaitu hanya mengkehendaki rasa untuk membuat perhitungan, dan keindahan seni, dimana memerlukan genius untuk memungkinkannya (kemungkinan-kemungkinan yang mana sebagai sesuatu yang dipandang tinggi diberikan terhadap sesuatu objek.
Keindahan sesuatu yang secara semulajadi ialah kecantikan pada sesuatu perkara; keindahan sesuatu yang berseni itu ialah kecantikan representasi gambaran pada sesuatu benda.
Untuk membolehkan saya untuk menganggar satu keindahan semulajadi, sebegini, tidak perlu saya sebelum itu meletakkan satu konsep mengapa suatu perkara yang dimaksudkan itu terjadi, contohnya., Saya tidaklah terpaksa untuk mengetahui material kemuktamadan (penghujung), namun, lebih kepada, dalam membentuk satu anggaran selain daripada sebarang pengetahuan mengenai hujung, pembentukan yang hanyalah terdapat pada anggaran sendirinya. Walaubagaimanapun, jika, objek itu dipersembahkan sebagai hasil daripada seni,dan akan diumumkan sebagai cantik, kemudiannya, penghujung seni itu perlu dilihat sentiasa menyarankan punca-puncanya (dan kebersebabannya), satu konsep terhadap benda yang dimaksudkan menjadi satu kemestian yang diutamakan dalam meletakkan asasnya. Dan, selepas persepakatan yang telah dipersetujui dalam satu perkara dengan satu karakter yang dipunyai pada hujungnya itu sebagai menyumbang kepada kesempurnaan benda, ia membawa kepada dalam menganggarkan keindahan seni kesempurnaan benda mesti juga dipertimbangkan dalam menganggarkan kecantikan semulajadi, sebagai suatu keindahan, adalah satu perkara yang agak tidak relevan. Ia adalah benar bahawa dalam membentuk satu anggaran, terutama objek-objek sifatnya yang bernyawa, contohnya., seorang lelaki atau seekor kuda, objektif kemuktamadan adalah juga biasanya diambil kira dengan satu pandangan untuk menghakimi ke atas kecantikan mereka; namun penghakiman itu juga terhenti menjadi estetik semata-mata, iaitu., hanyalah pengadilan pada cita rasa. Hidupan alam ini tidak boleh dianggarkan dengan ia muncul sebagai seni, tetapi ia sebenarnya melangkaui seni, seni yang melebihi kuasa manusia; dan penghakiman teleogikal digunakan sebagai satu asas dan suatu yang diperlukan oleh estetik, dalam membuat pertimbangan. Dalam suatu perkara, dimana seseorang itu mengatakan, misalnya, "Wanita itu cantik," apakah yang sebenarnya difikirkan hanya ini sahaja, iaitu pembentukan sifat kejadian yang digambarkan dengan unggul daripada bentuk tubuh perempuan itu. Untuk seseorang melanjutkan pandangannya itu lebih daripada bentuk kepada satu konsep, mahupun bagi membolehkan objek yang difikiran adalah satu cara untuk memaksudkan pengadilan estetik adalah dengan menggunakan akal fikiran secara logik.

Di mana seni halus membuktikan kelebihannya dalam menjelaskan keindahnnya terhadap perkara-perkara di dalam kehidupan alam ini samada buruk atau tidak menyenangkan. Kemarahan yang amat sangat, penyakit-penyakit, kebinasaan peperangan, dan seumpamanya, boleh (sebagai kejahatan-kejahatan) menjadi sangat indah digambarkan, walaupun tidak diwakili dalam gambar-gambar. Jenis keburukan itu tidak mampu untuk mengambarkan kesesuaiannya kepada alam tanpa memusnahkan semua keseronokan estetik, dan menyebabkan kecantikkan artistik itu dinamakan, yang mana merangsang perasaan jijik. Oleh yang demikian, sebagai sebuah sensasi yang baru ini, yang bergantung semata-mata kepada imaginasi, objek yang diwakili adalah kekerasan, sungguhpun begitu, kita menyukainya, pada masa yang sama kita masih tetap berdepan dalam menentangnya, artifisial yang diperwakilkan oleh objek itu tidak lagi dapat dibezakan daripada objek asalnya sendiri dalam sensasi kita, dan jadi ia tidak mungkin dianggap sebagai cantik. Seni pada arca, sekali lagi, kerana produk-produk seni arca adalah hampir dikelirukan dengan alam semulajadi, ciptaan-ciptaannya itu mengenepikan perwakilan secara langsung benda-benda buruk, dan, sebagai ganti, penolakannya itu, misalnya, ia menrepresentasikan kematian (dalam seorang genius keindahan), atau semangat suka berperang (di Mars), dengan cara kiasan, atau sifat-sifat pakaian yang satu kepalsuan yang menyenangkan, dan jadi cuma secara tidak langsung, melalui pentafsiran di sebahagian daripada alasan, dan
penilaian estetik yang sebenar.
Terlalu banyak representasi kecantikan pada objek, yang mana sebenarnya Cuma merupakan bentuk bagi persembahan suatu konsep dan cara yang mana kemudiannya adalah sebagai suatu yang berhubungan dengan universal. Dalam mengakui pembentukan ini, walaubagaimanapun, dalam produk seni halus, rasa adalah sangat diperlukan. Oleh itu artis, memperlatihkan dan membuat ketepatan rasanya dari pelbagai contoh-contoh daripada alam atau seni, dalam mengawal kerjanya dan, selepas banyak, dan sering menghadapi kesukaran,dalam percubaan untuk memuaskan rasa, ia menemui bentuk yang memuji akan ia kepadanya. Oleh itu bentuk ini ia bukan sebagai satu yang berkaitan dengan inspirasi, atau terikat bebas kepada kuasa-kuasa mental, tetapi lebih berhati-hati dan malah proses kesakitan kearah pembaikan, dalam arah kepada membuat bentuk yang mempunyai mutu yang diperlukan pemikiran tanpa ada prasangka kepada kebebasan dalam permainan kuasa-kuasa itu.

Rasa walaubagaimanapun, hanyalah satu kritikan, bukan sebagai satu fakulti kuasa yang produktif; dan apa mensahihkan ia bukan, terletak pada penilaian terhadap suatu hasil seni halus. Ia boleh jadi kepunyaan seni gunaan dan seni mekanikal, mahupun kepada sains, sebagai satu produk yang mengikut kaedah-kaedah yang tertentu yang mampu untuk dipelajari dan yang perlu didekat untuk diikuti. Namun bentuk menyenangkan yang diberi pada hasil kerjanya itu hanyalah kenderaan komunikasi dan satu cara, sebagai perlaksanaan, berhubung dengan dari segi mana ia (rasa) berada pada satu takat yang benar-benar bebas, meskipun dalam kaedah lain ia (rasa) tidak terikat untuk mengakhiri sesuatu kepastian. Oleh yang demikian kita memerlukan perkakasan itu, malahan disertasi (tulisan yang panjang)moral, dan, sesungguhnya, satu khutbah, yang menunjukkan pembentukan seni halus ini, yang ia tidak muncul dengan sengaja. Namun seseorang tidak akan menamakan penilaian ini kerja-kerja seni halus. Puisi, gubahan muzik, gambar di galeri, dan seumpama dengannya, adalah, walaubagaimanapun, diletakkan dibawah kategori ini; dan maka dalam melihat suatu kerja bakal dikatakan seni halus kita sering kali akan mengiktirafnya genius tanpa rasa, dan dalam yang satu lagi rasa tanpa genius.


SS 49. Fakulti-fakulti kuasa fikiran yang terdiri daripada genius.


Produk-produk tertentu yang dikira, sekurang-kurangnya sebahagian daripadanya, untuk diletakkan di bawah seni halus, kita mengatakan ianya tidak berjiwa; dan ini, kita dapati tiada ada apa-apa yang perlu di lakukan kritikan apatah lagi terhadap rasa. Sebuah puisi mungkin sangat menarik hati dan indah, tetapi ianya tidak mempunyai jiwa. Sebuah penceritaan yang mempunyai ketepatan dan kaedah, tetapi ia mungkin tidak mempunyai jiwa. Satu ucapan pada beberapa pesta mungkin baik dari segi bahan dan penuh dengan hiasan, tetapi mungkin tidak mempunyai jiwa. Perbualan bukan sering kosong hiburan, tetapi tetapi tidak berperasaan. Walaupun seorang wanita kita boleh kata baik, dia adalah agak, peramah, dan halus, tetapi tidak berperasaan. Oleh itu apakah yang dimaksudkan dengan "jiwa" pada kita disini?

Jiwa (Geist) dalam estetika rasa, menandakan hidupnya sesuatu prinsip yang terdapat di dalam fikiran. Namun oleh kerana prinsip ini menghidupkan bahan psikik (Seele)-iaitu material yang digunakan untuk tujuan itu - yang mana ia memperlengkapkan kuasa-kuasa mental ke dalam sebuah buaian itu pada kepada satu kemuktamadan, contohnya, ke dalam satu permainan yang mana ia merupakan pengawalan diri dan yang menguatkan kuasa-kuasa itu pada sesuatu aktiviti.

Kini usul saya berkenaan dengan prinsip ini tidak ada selain daripada fakulti kuasa menyampaikan idea-idea estetik. Namun, idea estetik yang saya maksudkan adalah perwakilan imaginasi yang menimbulkan banyak pemikiran, tetapi tanpa kemungkinan mana-mana ketentuan yang membataskan terhadap apapun juga pada fikiran, contohnya, konsep, ada yang memadai untuknya itu, dan juga bahasa, oleh itu, ia tidak boleh dapat memperkirakan tahap sesuatu terma-terma atau menjadi sepenuhnya agar dapat difahami. Ia senang dilihat, bahawa suatu idea estetik adalah imbang tara (seperti anting-anting) pada idea yang rasional, sebaliknya ialah, suatu konsep, yang mana tanpa gerak hati (perwakilan imaginasi) boleh jadi mencukupi.

Imaginasi (sebagai satu fakulti kognisi produktif) adalah suatu ejen penciptaan yang berkuasa, ia adalah, satu material keluarbiasaan yang dibekalkan daripada sifat sebenar. Ia mampu menghiburkan kita dengan pengalaman yang dibuktikan terhadap sesuatu untuk menjadi kebiasaan; dan kita juga menggunakan ia untuk membentuk semula pengalaman, sering mengikuti, tanpa syak, undang-undang bahawa berdasarkan analogi, namun masih juga mengikuti prinsip-prinsip yang mempunyai suatu kedudukan yang lebih tinggi dalam penyebabannya (dan yang wujud dalam sekecil-kecil perkara yang sudah menjadi lumrah kepada kita yang diikuti oleh persefahaman dalam meletakkan sesuatu sifat empirikal). Oleh cara ini kita mendapatkan satu perasaan kebebasan kita daripada undang-undang perkongsian' (yang disambungkan pada pekerjaan empirikal terhadap imaginasi), dengan keputusan yang material boleh dipinjam oleh kita daripada alam sejajar dengan undang-undang itu, namun kemajuan sedikit demi sedikit oleh kita ke dalam sesuatu lain itu iaitu adalah apa yang dikatakan, sebagai melampaui sifat semulajadi.

Representasi-repsentasi daripada imaginasi boleh dikatakan idea-idea. Ini adalah dengan sebahagiannya kerana ia sekurang-kurangnya berusaha sedaya upaya setelah sesuatu itu terletak di luar melebihi lingkungan pengalaman, dan untuk mencari suatu pendekatan kepada satu penyampaian konsep-konsep rasional (contohnya, idea-idea intelektual), oleh itu pemberian untuk konsep-konsep ini memperlihatkan satu matlamat realiti. Namun, melihat kepada sebaliknya, adakah ini sebab yang terpenting, bahawa tiada konsep yang boleh secara keseluruhnya itu mencukupi sebagai intuisi dalaman. Tugas penafsiran karangan-karangan penyajak adalah untuk mengesan kewujudan idea-idea rasional yang tidak kelihatan, alam suci, neraka, keabadian, penciptaan, dan sebagainya. Atau, sekali lagi, sebagai contoh-contoh perkara yang berlaku melalui pengalaman, contohnya, kematian, iri hati, dan semua tabiat buruk, kasih sayang, kemasyhuran, dan lain-lain, percubaan menceroboh batasan pengalaman beliau dengan bantuan imaginasi yang mana menyainginya dalam mempertunjukan kemunasabahan yang di capai secara maksimum, pada jasad mereka yang keluar untuk mengesan dengan ketidaksempurnaan. yang mana: sifat penghasilan yang tidak selari; dan sebenarnya dalam seni puitis fakulti kuasa idea-idea estetik dapat memperlihatkan sendiri kebaikannya. Fakulti kuasa ini, bagaimanapun, dianggap hanya semata-mata untuk pengukurannya sendiri, ia sebenarnya tidak lebih daripada suatu bakat' (terhadap imaginasi).

Jika, kini, kita meletakkan satu konsep gambaran tentang imaginasi daripada apa yang dipersembahkannya , namun dengan hanya semata-mata menimbulkan pengukuran sendirinya terhadap kekayaan fikiran ia seolah tidak akan menyetujui pengertian dalam suatu konsep yang pasti, dan, sebagai akibat, memberikan dari segi estetik suatu pengembangan yang tidak terbatas terhadap konsepnya sendiri, kemudiannya imaginasi di sini mempamerkan satu aktiviti kreatif, dan ia meletakkan fakulti kuasa idea-idea (sebab) intelektual ke dalam usul ke satu usul, seperti satu gambaran, ke arah satu perluasan pemikiran, yang berkaitan, tidak syak, konsep terhadap objek, melebihi apa yang boleh diletak pegang dalam representasi itu atau dinyatakan dengan jelas.
Bentuk-bentuk itu yang tidak membentuk persembahan suatu konsep kecenderungan sendiri, tetapi sebagai representasi kedua imaginasi, menunjukkan ketidakaslian yang berkaitan dengannya, dan pertalian dengan konsep-konsep lainnya, telah dipanggil (estetik) sifat-sifat suatu objek, konsep yang mana, sebagai suatu idea penyebaban, tidak memadai untuk disampaikan. Dalam cara ini helang Musytari, dengan kilat dalam mencakar-cakarnya, adalah satu sifat raja berkuasa syurga, dan merak bagi ratu yang mulia. Kedua-duanya, tidak dapat diterima akal yang logik (estetik) sifat-sifat suatu objek, iaitu konsep ketakjuban serta kehebatan dan keagungan penciptaan, namun lebih kepada sesuatu yang lain bagi memberi imaginasi satu dorongan isentif untuk menyebarkan perjalanannya ke atas berbagai-bagai pertalian representasi bahawa menghasut pemikiran lebih daripada menyetujui kebenaran tentang ekspressi air muka dalam suatu konsep yang ditentukan oleh kata-kata. Mereka menyediakan satu idea estetik, yang menghidang idea di atas rasional sebagai satu penggantian untuk penyampaian logik, namun dengan fungsi yang wajar, bagaimanapun,
menggerakkan fikiran dengan membuka prospek pengharapan ke dalam sebuah lapangan pertalian representasi yang luas di luar pengetahuannya. Namun ia tidak hanya kesenian dalam catan atau arca, di mana kedua-dua dianggap biasa menggunakannya, seni halus juga diwakili dalam cara ini; puisi dan retorik juga memandu jiwa dengan menghidupkan hasil kerja mereka penuh dengan sifat-sifat estetik yang dianggap berasal daripada objek-yang mana akan berpindah dari tangan ke tangan dari segi logik, dan memberi imaginasi satu dorongan untuk membawa pemikiran lebih kepada: berlakon contohnya, walaupun ia belum diaksikan, daripada membenarkan ia dibawakan untuk menerima satu konsep, atau, oleh yang demikian , untuk menjadikannya suatu yang pasti ia disusun dalam bentuk bahasa. Secara ringkasnya disini saya membataskan diri saya hanya untuk memberikan beberapa contoh. Apabila seorang raja menjelaskan dirinya dalam salah satu daripada sajak-sajaknya dengan berkata:

Oui, finissons sans trouble, et mourons sans regrets,
En laissant l'Univers comble de nos bienfaits.
Ainsi l'Astre du jour, au bout de sa carriere,
Repand sur l'horizon une douce lumiere,
Et les derniers rayons qu'il darde dans les airs
Sont les derniers soupirs qu'il donne a l'Univers;

beliau meluahkannya dalam cara ini dimana idea rasionalnya terhadap suatu sentimen yang kosmopolitan dimana dekat dengan kehidupan, dengan bantuan daripada imaginasi (dalam mengingati semua keseronokan pesta musim panas yang telah berakhir dan datang satu kenangan tentang keseronokkan yang mengingatkannya pada sepetang yang tenang) penambahan ruang-ruang untuk representasi itu, di mana membangkitkan berduyun-duyun sensasi dan perwakilan tambahan boleh didapati tanpa ekspresi air muka. Dalam kata lain, walaupun konsep intelektual boleh bekerja, sebaliknya, sebagai sifat representasi tentang rasa, dan juga kemudian menghidupkan idea terhadap melangkaui fikiran; namun hanya oleh faktor estetik subjektif disambungkan pada kesedaran yang melangkaui fikiran diambil untuk sesuatu tujuan. Jadi, misalnya, seorang penyair yang tertentu menggambarkan satu pagi yang indah dengan berkata: "Matahari terbit , kebaikannya itu membangkitkan sinar kedamaian." Kesedaran terhadap kebaikan, walaupun di mana kita meletakkan diri kita hanya di dalam pemikiran dalam kedudukan insan yang baik, menghamburkan fikiran dengan sejumlah besar ketakjuban dan ketenangan perasaan, dan memberi satu sikap yang tidak terbatas ke dalam seorang yang bakal akan gembira, seperti tidak ada penglahiran perasaan dalam menunjukkan suatu konsep yang pasti untuk dicapai sepenuhnya.*

*Mungkin di situ tiada lagi untuk menyatakan perasaan takjub, atau satu fikiran yang lebih hairan untuk dinyatakan, daripada inskripsi terkenal atas Temple of Isis (Ibu Kejadian): "saya adalah segalanya, dan oleh ia akan menjadi, dan tidak akan menyebabkan kematian hati timbul daripada sebelum ke muka saya." Segner telah menggunakan idea ini dalam menyatakan vignet yang tidak senonoh untuk mengilustrasikan gambar muka halaman pertama dalam buku Falsafah Alam beliau, dengan tujuan mendorong muridnya di ambang pintu kuil itu ke dalam yang mana beliau berhadapan untuk memimpin mereka, dengan satu kekaguman yang suci sebagai akan mengaturkan fikirannya untuk memberikan perhatian yang serius.
Secara ringkas, idea estetik adalah satu gambaran tentang imaginasi, dilampirkan kepada suatu konsep kecenderungan, dengan yang mana, dalam pekerjaan imaginasi yang bebas, seperti kepelbagian bahagian gambaran yang sangat tertarik, tidak mengandungi perasaan yang menunjukkan suatu konsep yang pasti boleh didapati yang mana penilaian tentangnya itu membenarkan satu konsep tambahan untuk difikirkan iaitu sukar untuk diterangkan dalam kata-kata, dan perasaan yang mempercepatkan fakulti-fakulti kuasa kognitif, dan dengan bahasa, sebagai suatu persuratan, yang dibaluti dengan semangat (jiwa).
Kuasa-kuasa mental yang bersatu dalam hubungan yang tertentu dalam membentuk genius ialah imaginasi dan persetujuan. Kini, semenjak imaginasi, bekerja bagi pihak kognisi, ia tidak bebas dari kekangan persetujuan dan sekatan yang perlu dipatuhi dalam konsep kepunyaannya itu, manakala dari segi estetik ia adalah bebas untuk menyediakan kemahuannya sendirinya, lebih dan melangkaui sesuai dengan konsep, suatu kekayaan bahan belum dimajukan untuk persetujuan, di mana persuratan yang diberikan tidak menghiraukan konsepnya itu, namun yang ia boleh gunakan, tidak begitu banyak secara objektif untuk kognisi, sebagai subjektif untuk mempercepatkan fakulti-fakulti kuasa kognitif, dan oleh itu juga secara tidak langsung untuk kognisi, ia mungkin boleh melihat genius itu sebenarnya mengandungi suatu hubungan yang disukai, yang mana sains yang tidak boleh mengajar ataupun industri pembelajaran, membolehkan seseorang untuk mengetahui idea-idea untuk suatu konsep khas, dan, selain, untuk memperolah penglahiran perasaan untuk mereka itu - penglahiran perasaan dengan cara keadaan subjektif mental dicetuskan oleh idea-idea sebagai seiring dengan konsep yang mungkin berkomunikasi kepada orang-orang lain. Kemudian bakat ini adalah dengan sebenarnya dinamakan sebagai jiwa. Untuk mendapat suatu penglahiran perasaan untuk apakah yang menyebabkan ia sukar diterangkan dalam keadaan mental yang mengiringi satu gambaran tertentu dan menjadikannya secara universal mudah disampaikan menjadi penglahiran perasaan dalam bahasa atau catan atau arca adalah satu "perkara yang memerlukan satu fakulti keupayaan untuk meletakkan halangan cepat dan untuk sementara sahaja permainan imaginasi, dan untuk menyatukan ia dalam satu konsep (yang mana untuk setiap pengeluaran pendapat adalah original, dan mendedahkan satu peraturan baru yang tidak mungkin terjadi dibuat kesimpulan dari mana-mana prinsip-prinsip atau contoh-contoh sebelumnya) bahawa diakui tentang komunikasi tanpa mana-mana kekangan oleh peraturan-peraturan.
Jika, selepas analisis ini, kita membuat perhitungan secara sepintas lalu ke atas definasi itu sebab apakah ia dipanggil genius, kita dapati: Pertama, ia adalah satu bakat untuk seni bukan sebenarnya untuk sains, di mana dengan jelas diketahui kaedah-kaedah yang mesti diikuti dan dalam menentukan prosedur. Keduanya, ia adalah satu bakat di dalam bidang seni, ia memerlukan sebagai syarat penjelasan yang pasti pada konsep produk di hujungnya. Oleh itu ia terlebih dahulu dipersetujui, namun, di samping itu, satu gambaran, tak terbatas menjadi bahan, contohnya., intuisi gerak hati, diperlukan bagi mempersembahkan konsep itu, dan juga pertalian imaginasi dengan persetujuan.Ketiga, ia mempamerkan dirinya, dengan tidak begitu banyak dalam menghasilkan diluar apa yang dirancangkan di akhir dalam penyampaian pada suatu konsep yang pasti, lebih dalam penggambaran, atau penglahiran penyataan idea-idea estetik yang mengandungi kekayaan bahan untuk mempengaruhi apa yang diniatkan. Oleh itu imaginasi adalah diwakili oleh pembebasannya daripada semua panduan kaedah-kaedah, namun tetap sebagai yang menentukan terhadap penyampaian yang diberikan oleh konsep. Keempatnya, dan terakhir, ialah tidak membuat dan tidak merangka kemuktamadan subjektif dalam membebaskan keselarasan imaginasi dengan keakuran persetujuan kepada undang-undang terlebih dahulu terhadap suatu perimbangan dan persesuaian antara fakulti-fakulti kuasa ini seperti tidak boleh disebabkan oleh mana-mana yang telah ditetapkan peraturan, samaada sains atau peniruan mekanikal, namun hanya boleh dihasilkan oleh sifat semulajadi individu.

Genius, menurut pengandaian awal ini, adalah originaliti yang patut dijadikan contoh terhadap pembawaan bakat semula jadi seorang individu dalam mempergunakannya terhadap fakulti-fakulti kuasa kognitif. Ini memperlihatkan, penghasilan produk dari seorang genius (dari segi kebaikan produk ini sebagai yang dianggap sebagai berasal dari genius, dan tidak memungkinkannya untuk dipelajari atau melalui ajaran akademik) merupakan satu contoh, tidak untuk diimitasi (jika ditiru akan bermakna kehilangan elemen genius, dan hanya dikerjakan oleh jiwa itu sahaja), namun untuk diikuti oleh seseorang genius yang lain ia membangkitkan satu perasaan originalitinya sendiri dalam menempatkan kebebasan daripada kekangan kaedah-kaedah itu kepada suatu kekuasaan dalam seninya untuk seni itu sendiri satu peraturan baru yang menambat hati dimana ia menunjukkan satu bakat untuk dijadikan sebagai contoh. Walaubagaimanpun , selepas genius merupakan satu daripada sifat semulajadi yang terpilih yang harus diberi penghormatan namun jarang sekali fenomena minda-minda lain yang bijak sepertinya timbul dari sekolah, ini menunjukkan ajaran metodologikal yang mengikut peraturan, hanya mengutip, maka memandangkan keadaan-keadaan mengakui, pada sesuatu produk genius dan keanehan mereka. Dan, lanjutan daripada itu, seni halus bagi seseorang yang berpandukan tiruan, dengan sifat semulajadi, melalui perantaraan seorang genius ia memecahkan peraturan.

Namun peniruan ini menjadi meniru secara kurang bijak apabila murid membuat salinan segala kecacatan-kecacatan yang mana genius itu hanya dalam keadaan terpaksa merasai peninggalannya sahaja, kerana ia sukar untuk dipindahkan tanpa kehilangan kekuatan tekanan terhadap idea. Keberanian ini hanya patut diberikan dalam memperihalkan seorang genius. Satu keberanian yang tertentu terhadap penglahiran perasaan dan, secara umum, banyak menyimpang daripada peraturan biasa kepada menjadikannya lebih baik, namun tanpa disedari ia adalah satu perkara yang wajar ditiru. Sebaliknya ia meninggalkan semuanya secara dasarnya satu penodaan, yang mana adalah terbatas yang cuba untuk memindahkannya, namun untuk genius ia adalah, sebagai memberikan pengakuan satu keistimewaan, berdasarkan bahawa satu penelitian yang berhati-hati akan merosakkan apa yang tidak dapat ditiru dalam kegiatan jiwa yang terburu-buru. Ideologi berdasarkan tingkah laku merupakan satu lagi jenis peniruan yang kurang bijak iaitu satu peniruan secara kurang bijak terhadap keanehan (ketulenan) secara umum, untuk kepentingan membuang dirinya sejauh mungkin daripada peniru-peniru, sementara itu bakat adalah syarat untuk membolehkan seseorang berada pada masa yang sama tidak dapat dicontohi. Di situ sebenarnya ada dua cara (model) secara umum menyusun fikiran-fikiran bagi mengeluarkannya. Pertama dipanggil sebagai cara (modus aestheticus), kaedah yang lagi satu sebagai (modus logicus). Perbezaan antara diantara kedua-dua ini adalah: pendekatan pada mula-mula ini tidak mempunyai standard selain mengikut perasaan pada persesuaian dalam penyampaian, sementara terkemudian di sini ia mengikut prinsip-prinsip yang pasti. Oleh sebab itu, hanya pendekatan pada mula-mula ini sahaja diiktirafkan untuk seni halus. Ia adalah hanya, walaubagaimanapun, dalam cara membawa idea ke dalam pelaksanaan dalam hasil seni yang menghalakan pada keanehan, sebagai ganti yang terhasil sesuai kepada idea, pemikiran pada tingkah laku tersebut adalah sebenarnya dianggap sebagai satu produk. Bermegah-megahan, terpaksa, dan gaya-gaya yang dibuat-buat, merancang untuk benar-benar keluar dari kawanan bersama (walaupun jiwa adalah mahu akannya), mempunyai persamaan perangai seorang lelaki yang, kita katakan sebagai, mendengar dirinya bercakap, atau yang berdiri dan menggerakkan sesuatu seolah-olah sesorang itu berlakon menguap pada tindak tanduk yang mana berubah-ubah memperlihatkan orang baru.

SS 50. Kombinasi antara rasa dan genius dalam produk seni halus.

Dalam persoalan sama ada penekanan yang lebih sepatutnya diletakkan dalam perkara-perkara seni halus ke atas kehadiran genius atau rasa, adalah sama terhadap persoalan sama ada ianya lebih berbalik ke atas imaginasi atau ke atas penghakiman. Kini,imaginasi lebih berhak untuk dipanggil sebagai satu seni yang diinspirasikan (geistreiche) daripada memanggilkannya sebagai seni halus. Ia hanya diberi perhatian dari segi penghakiman nama seni halus yang di terima olehnya. Berikutan daripada penghakiman itu,ia tidak boleh tidak(conditio sine qua non), sekurang-kurangnya perlu dilihat sebagai modal yang penting dalam membentuk satu anggaran seni sebagai seni halus. Setakat ini mengenai keindahan, bagi penyuburan dan originaliti pada idea-idea itu bukanlah suatu keperluan penting yang diperlukan memandangkan kebebasan dalam berimaginasi seharusnya sejajar dengan keakuran persefahaman kepada peraturan-peraturan. Bagi, kebebasan yang tidak mematuhi undang-undang,imaginasi, dengan semua kekayaannya, tidak menghasilkan apa apa kecuali kekarutan; kuasa penghakiman, sebaliknya dilihat, sebagai fakulti yang dihasilkannya selaras dengan persefahaman.
Rasa, secara umumnya seperti juga penghakiman, iaitu disiplin (atau bersifat memperbaiki) genius. Ia dengan kehebatan sepita-sepitan sayapnya, dan membuat ia teratur atau beradab; tetapi dalam masa yang sama ia memberi pandu arah dan pengawalan pergerakannya, supaya ia boleh mengekalkan perwatakan kemuktamadannya. Ia memperkenalkan satu kejelasan dan mengarahkan ke dalam kesempurnaan pemikiran, dan juga memberi kestabilan kepada idea-idea,dan melayakanya serta merta untuk membuat penetapan dan pengesahan yang universal, untuk membolehkan ia diikuti oleh orang lain, dan untuk penerusan budaya secara progresif. Dan supaya, di mana sifat yang menimbulkan minat terhdap salah satu itu berlawanan dalam satu produk, dan perlu mengorbankan salah satu daripadanya itu, yang kemudiannya ia akan lebih berpihak kepada genius; dan penghakiman, dalam kemampuan membuat keputusan terhadap perkara-perkara seni halus mempunyai kesesuaian prinsip-prinsip yang tersendiri, yang akan lebih bersedia bagi berhadapan dengan ketidakbebasan dan kekayaan imaginasi daripada sesuatu pengertian yang menimbulkan kecurigaan.
Oleh yang demikian, seni halus memerlukan imaginasi,persefahaman, jiwa, dan rasa.*

*Tiga fakulti yang pertama adalah yang terawal dibawa masuk ke arah persesuaian untuk memaksudkan yang keempat. Hume, dalam sejarahnya, menjelaskan tentang Orang Inggeris bahawa walaupun mereka adalah orang yang kedua dalam kerja-kerja mereka jika dibandingkan dengan orang lain di dalam dunia ini dalam pertimbangan untuk membuktikan kemampuan mereka bagi tiga sifat pertama itu yang dianggap berasingan, mengapa dalam mempersatukannya mereka perlu mengalah kepada jiran mereka, Orang Perancis.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan