Ahad, 1 Mac 2015

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk International Art Book Fair (IN-A-BOOK)

Oleh: Faizal Sidik


MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK
INTERNATIONAL ART BOOK FAIR (IN-A-BOOK) BIL. 2/2014
____________________________________________________________

TARIKH  : 21 JULAI 2014
MASA     : 9.30 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT UTAMA, ARAS 7
                                   LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA
____________________________________________________________

KEHADIRAN

1.       YBrs. Encik Haned bin Masjak                                 -  Pengerusi
          Ketua Pengarah
          Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara

2.       Puan Zanita bte Anuar                                            -  Penasihat
          Bahagian Penerbitan LPSVN

3.       Encik Abd. Wahab Ibrahim
          Pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

4.       Encik Hasan bin Hamzah
          Pengerusi
          Yayasan Pembangunan Buku Negara
           
5.       Encik Mawardi bin Said
          Yayasan Pembangunan Buku Negara

6.       Pn Irmawati binti Abdul Manaf
          Wakil Ketua Pengarah
Perpustakaan Negara Malaysia

7.       Encik Zahamri bin Nizar
          Taman Pustaka Enterprise         


TIDAK HADIR DENGAN MAKLUMAN

1.       YBhg Datuk Hasnul bin Hassan
          Chief Executive Officer
          Malay Mail Sdn. Bhd.

3.       YBrs. Dr. Ibrahim bin Ghaffar
          Warisan Wong Kampung

4.       En. Khairul Anwar
          Pengarah, Institut Terjemahan & Buku Malaysia

5.       Pengurus, Kinokuniya Book Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

6.       Pengurus,  Gallery RA Fine Arts

7.       Encik Lee Yee Dian
          Special Projek Manager
          Global Innovation & Entrepreneurship Foundation (GIEF)

8.       Puan Rahel Joseph

9.       Encik  Mohamad Faize bin Mohamad Rafik
          Basheer Graphic Books Sdn Bhd.


TURUT HADIR

1.       Encik Noorazmin bin Hassan
          Pengarah Khidmat Pengurusan LPSVN

2.       En. Muhd Hafiz Bin Osman
          Wakil Pengarah
          Bahagian Komunikasi Korporat LPSVN

3.       Pn. Yong Zalifah binti Ibrahim
          Wakil
          Bahagian Penyelidikan dan Pameran LPSVN

3.       En. Mohd Aziim bin Abd Wahab
          Wakil
          Bahagian Penyelidikan dan Pameran LPSVN

4.       Hasimah bte Nyok                                                            -  Urusetia
          Kurator
          Bahagian Penerbitan LPSVN

5.       Encik Faizal bin Sidik                                                       -  Urusetia
          Kurator
          Bahagian Penerbitan LPSVN       

6.       En. Zulkarnain bin Zainol Abidin                                       -  Urusetia    Bahagian Penerbitan LPSVN

                                     
1.       Perutusan Pengerusi

1.1     Pengerusi mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih di atas kehadiran ahli ke Mesyuarat International Art Book Fair (In-A-Book Fair) yang kedua dan menerangkan tujuan mesyuarat ialah bagi membincangkan perkara-perkara berbangkit dan penubuhan jawatankuasa kerja mengenai penganjuran Pesta Buku ’International Art Book Fair (In–A-Book-Fair) yang akan diadakan pada 27 – 30 September 2014 di Balai Seni Visual Negara (BSVN) dan di Langkawi pada 13 - 19 Oktober 2014.

                                                                   Tindakan:  Makluman

2.       Pembentangan International Art Book Fair (In-A-Book Fair)

2.1     Tuan Pengerusi membentangkan mengenai pengalaman Balai Seni Visual Negara mengadakan In–Art-Book Fair dalam tiga siri program sebelumnya. Pengerusi juga memaklumkan bahawa mesyuarat In–Art-Book Fair ini adalah pertama kali dipengerusikan olehnya selepas Pn Zanita mempengerukannya sebelum ini. Beliau menyarankan adalah lebih baik jika dilihat saranan-saranan  yang diberikan oleh Datuk Baha Zain dalam mesyuarat yang lalu dengan mengambil tindakan yang seharusnya.

                                                          Tindakan: Makluman
                                                                  
3.       Perkara-Perkara berbangkit

3.1     En. Hassan Hamzah memaklumkan kepada pengerusi dan ahli mesyuarat pada mesyuarat sebelum ini ada mengusulkan kerjasama dengan dengan agensi-agensi lain. Untuk penganjuran kali ini Yayasan Pembangunan Buku Negara telah menawarkan 5 kategori dalam bidang Seni Visual untuk diberi anugerah oleh Balai Seni Visual Negara, dimana jawatankuasa itu dinamakan oleh jawatankuasa In–Art-Book Fair untuk diberi pengiktirafan kepada peserta yang layak.

Tindakan: Urusetia

3.2     Pn Zanita memaklumkan bahawa bahagian Penerbitan akan mengiklankan panggilan penyertaan kepada Anugerah Buku Negara bagi kategori Seni Visual di dalam majalah Senikini dengan pemilihan terbahagi kepada 5 kategori iaitu pertama Ilustrasi Kulit Seni Terbaik untuk melihat kulit luar buku atau cover, kedua Reka Seni Grafik Terbaik yang merangkumi keseluruhan buku, ketiga Buku Seni Terbaik (IPT) untuk penerbit-penerbit dari universiti dan pengajian tinggi untuk diberi galakkan, keempat Seni Mushaf Terbaik, memandangkan yang perlu diberi pengiktirafan dimana seni mushaf ini  dan kelima Buku Seni Terbaik (Awam), ia akan memberi ruang kepada pihak-pihak swasta atau bukan kerajaan seperti Rogue Art dan beberapa yang lain. Beliau juga ada menyebut beberapa syarat-syarat penyertaan dalam pemilihan ini seperti jenis karya, kelayakan penyertaan, tahun terbitan, pembuktian penghantaran naskah, cadangan tarikh tutup penyertaan dan maklumbalas urusetia.

                                                                    Tindakan: Makluman

3.3     En Hassan menyatakan oleh kerana kita ingin mengangkat penulis dan pengarang tempatan ia tidak menjadi masalah jika ia merupakan penerbit tempatan walaupun bukunya diterbit di London misalnya, yang penting peserta adalah merupakan orang Malaysia.

Tindakan:   Makluman

3.4     Encik Abd Wahab menyatakan Anugerah Buku Negara hendaklah
         dibincangkan di dalam perbincangan yang lain. Beliau mengajak
ahli mesyuarat agar fokus kepada In–Art-Book Fair.

Tindakan:   Makluman


3.5   Pn  Zanita menyatakan agar perbicangan Anugerah Buku Negara
2014 itu diserahkan kepada jawatankuasa-jawantankuasa yang akan dilantik.

Tindakan:   Makluman

3.6     Pengerusi memberitahu bahawa terdapat 7 jawatankuasa . Beliau juga ingin kepastian kepada ahli mesyuarat berkenaan dengan jumlah pesta buku yang bertaraf antarabangsa yang dianjurkan di negara ini.
Tindakan:   Makluman

3.7     En Hassan menyatakan yang besar dan yang paling lama seperti    
      yang telah diberitahu En. Wahab juga adalah KL International    
      Book Fair. Saya selaku pengerusi dan timbalan pegerusi beberapa
      tahun melihat ada keperluan untuk mengadakan anugerah buku
      dan juga satu lagi book fair di hujung tahun. Jadi  KL
      International Book Fair ini akan diadakan pada bulan April atau
      bulan Mei manakala Book Expo akan diadakan pada bulan
      Disember dengan tujuan untuk memangkin Anugerah Buku Negara
      seperti yang disebut sebelum ini. Book Expo ini berbeza dari segi
      showcase dengan KL International Book Fair yang telah establish
      dari awal dimana kombinasi swasta, persatuan-persatuan yang
      bernaung dibawah Majlis Buku Kebangsaan dibawah  urusetia nya
      dimana En Wahab menjadi pengarahnya.

Tindakan:   Makluman

     3.8     Pengerusi menjelaskan ini merupak kali pertama beliau    
mempengerusikan Book Fair dan penganjuran yang akan diadakan adalah seperti sama dari segi tajuk dan content. Beliau juga memohon En Wahab menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengannya.
Tindakan:   Makluman

3.9      En. Wahab menerangkan sedikt sebanyak berkenaan Majlis Buku
Malaysia dimana ia mempunyai misi iaitu untuk membudayakan satu masyarakat Malaysia yang banyak membaca dan memajukan industri perbukuan negara. Majlis yang dibentuk ini dimemajukan dari segi ekonomi, dan menyokong aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara maju dimana buku ini boleh menjana satu pendapatan. Menurutnya jika penganjuran acara yang berkaitan dengan buku itu hanya menjual buku ia tidak menjana pendapatan dan pulangan yang tinggi, ia perlu juga perdagangkan kandungannya dari segi hakcipta. Di peringkat antrabangsa ini terdapat demand atau permintaan.

Situasi di dalam negara tambahannya masih lagi menjalankan pre-tail iaitu dari satu  buku ke satu buku. Namun jika diperdangangkan haknya ia boleh memberi pelbagai harga . Perkara ini banyak berlaku diluar negara khusunya dalam buku seni. Warisan dan budaya jika diperdagangkan di luar negara akan memberi pulangan yang tinggi. Majlis Buku Kebangsaan menjemput Balai Seni Visual Negara menyertai Frankfurt Book Fair. Selain itu banyak juga pesta buku Malaysia di peringkat kebangsaan yang dianjurkan  selain yang utama KL International  Book Fair adalah seperti Pesta Buku Malaysia. Pihak swasta pula Popular menganjurkan Book Fest yang kebanyakan bukunya menggunakan bahasa pengantar berbahasa Cina.  MPH mengajurkan Putrajaya International Book Fair. Pesta Buku Islam juga diadakan namun tidak dapat dipastikan tarikhnya. Sabah Book Fair diadakan di Sandakan bagi memenuhi hasrat masyarakat tempatan dan apabila kita hendak mengadakan pesta buku ia hendaklah dirujuk kepada MPN agar ia tidak diadakan pada satu-satu masa sahaja. Terbaru yang akan dianjurkan oleh Balai iaitu International Art Book Fair (In-A-Book) .

Dari segi nama ia catchy namun dari segi status yang bertaraf antarabangsa ia perlu dibawa ke kabinet kerana Balai Seni Visual adalah agensi  kerajaan di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Dimana jemaah menteri ingin mengetahui khalayak dan peserta dari negara mana yang akan hadir. Jika tiada kelulusan dari kabinet ia dikuatiri, namun jika hanya sekadar nama dengan menggunakan singkatan In-A-Book ia tidak menjadi masalah besar kerana tidak ramai orang yang mengetahui akan  namanya.

Tindakan:   Makluman

3.10      Pengerusi mengucapkan terima kasih atas penjelasan En. Wahab
dan mulai  sedar akan penggunaan jenama ’international’ atau ’antarabangsa’ perlu dirujuk menteri di dalam tajuk pesta buku terutamanya singkatan yang digunakan iaitu ’ IN A BOOK  Fair’ atau nama penuhnya ’International Art Book Fair’.

Tindakan:   Makluman

3.11      En Wahab menjelaskan lagi tujuan beliau membangkitkan
persoalan ini adalah kerana ia perlu jelas samada pameran buku yang kita anjurkan itu adalah public fair, expo atau trade fair. Ini kerana menurut beliau penganjuran trade fair adalah untuk mendagangkan hakcipta atau right kepada negara luar. Kelulusan untuk menganjurkan trade fair pula perlu mendapat kelulusan dari MITI. Dengan memenuhi  kreteria-kreteria yang ditetapkan itulah yang menentukan acara ini mencapai taraf antrabangsa terutamanya yang berkaitan perdagangan antarabangsa yang memerlukan dokumen-dokumen. Bukan itu sahaja jika acara itu bertaraf antarabangsa acara tersebut boleh diendorse untuk mendapat peruntukan dari MITI kepada peserta yang masuk untuk berdagang.
Tindakan:   Makluman

3.12      Pengerusi memberitahu maklumat-maklumat penting yang
diberikan oleh Encik Wahab perlu diberikan perhatian dan dengan masa yang kita ada mungkin telah suntuk.

Tindakan:   Makluman


3.13      En Wahab juga mencadang agar penganjuran ini dibuat secara
pameran atau  exposition, manakala jualan tetap juga akan dijalankan tetapi bukan sebagai tujuan utamanya.

Tindakan:   Makluman

3.14      Pengerusi ingin kepastian apabila ia disebut sebagai penyertaan
luar negara yang mana dengan membawa buku-buku terbitan antarabangsa atau pengimport dan tambahan dengan buku-buku tempatan apakah statusnya jika ianya  dipamerkan di BSVN.

Tindakan:   Makluman

3.15      En Wahab menjelaskan apabila sesebuah buku ingin dibawa masuk
dari segi kandungan ia perlu melalui Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk diluluskan sama seperti apabila membawa mushaf-mushaf al-quran ia perlu dirujuk KDN melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) contohnya.

Tindakan:   Makluman

3.16      Pengerusi menyoal bagaimana pula pengimport buku yang
membawa masuk buku-buku seni daripada UiTM apakah prosedur yang perlu dilalui.
Tindakan:   Makluman

3.17      En Wahab menyatakan  beliau perlu mendapat maklumat
daripada  MBEIA atau  Malaysia Book Export Infotext Association, manakala itu penjual buku Kinokuniya seperti yang disebut oleh pengerusi adalah bernaung dibawah MBEIA.

Tindakan:   Makluman

3.18      En Hasan menyatakan Malaysia mengamalkan ekonomi bebas
justeru itu kekangan dari segi bahan selain kitab agama berasaskan al-Quran dan pornografi adalah dikawal, selain daripada itu ia adalah bebas. Jadi hasrat untuk menganjurkan daripada mesyuarat yang pertama seharusnya tidak banyak kekangan. Beliau menyarankan adalah baiknya sekiranya langkah ini diteruskan walaupun ada kekurangan kerana amat kurang agensi seperti BSVN untuk menganjurkan acara sebegini, ia adalah satu langkah yang significant kerana Balai Seni Visual Negara yang menganjurkannya.

Tindakan:   Makluman

3.19      Pengerusi mengatakan kini ada lebih kurang lapan Book Fair yang
diadakan diseluruh negara termasuk yang akan dianjurkan oleh Balai yang lebiuh khusus kepada buku-buku seni. Samada untuk menjenamakannya sebagai sebuah acara antarabangsa atau nasional ia akan memakai nama In–Art-Book Fair kerana ia tidak bertindan dengan acara yang lain.

Tindakan:   Makluman

3.20      Encik Abd Wahab mencadangkan supaya diadakan seksyen untuk
illustrator bagi menunjukkan demonstrasi ’Illustrator pelukis’

Tindakan:   Makluman

3.21      Pengerusi menyebut elok juga di dalam In–Art-Book Fair itu nanti
diadakan ruang atau seksyen kepada illustrator buku-buku seni untuk menunjukkan bakat dan berinteraksi dengan khalayak  untuk sama-sama diperlihatkan tentang kemahiran dan teknik illustrator bekerja dalam menghasilkan buku.

Tindakan:   Makluman

3.22      Encik Abd Wahab ingin penerangan Book Fair yang pernah
dianjurkan oleh pihak BSVN terutamanya pengisian di dalam  
edisi-edisi yang sebelumnya. Beliau menjelaskan sekiranya
pengisian telah baik maka elok sekiranya penganjuranya
diteruskan mengikut pengisian yang dijalankan sebelum ini.

Tindakan:   Makluman

3.23      Pengerusi memaklumkan pada permulaan tujuan penganjurannya
adalah untuk menjual penerbitan-penerbitan yang berbaki di dalam simpanan. Disebabkan pengedaran yang perlahan oleh sebab permintaan terhadap buku seni masih lagi kecil BSVN mengambil inisiatif untuk mengadakan Book Fair untuk menjual penerbitan lama degan menawarkan diskaun yang menarik untuk menarik pelanggan dan memperlajuka  penjualan. Kini matlamatnya bukan sahaja lagi untuk menjual tetapi kepada apresiasi dan penghayatan melalui program-program yang akan diadakan.

Tindakan:   Makluman

3.24      Pn Zanita menjelaskan setelah lima tahun acara ini menjadi
rangsangan kepada BSVN bersama-sama Kementerian Pelancongan yang mengadakan Visit Malaysia Year jadi dari segi capaian dengan negara-negara Amerika Selatan misalanya tidak begitu sukar dalam menerapkan culture knowledge. Daripada penganjuran ini kita akan mengetahaui kekuatan oleh illustrator mahupun pelukis yang menghasilkan book art, seni instalasi  berasaskan buku, bicara buku, pelancaran terbitan baru

Tindakan:   Makluman

3.25      Pengerusi ingin makluman berkenaan status  pameran Kampung
Buku di Langkawi kepada wakil Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dimana Langkawi Biennale yang dianjurkan oleh swasta  bercadang diadakan sempena penganjuranya itu.

Tindakan:   Makluman

3.26      Pn Irmawati dari PNM menjelaskan Kampung Buku masih lagi
dalam pembinaan dan ia tidak dapat memenuhi program yang akan diadakan pada bulan September. Kampung Buku dijangka hanya boleh digunakan melalui program Visit Malaysia Year pada tahun 2015.

Tindakan:   Makluman

3.27      Pengerusi memaklumkan berkenaan dengan penubuhan
Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerja Program In–Art-Book Fair dimana pengerusi dan ahli-ahlinya terdiri daripada ahli mesyuarat yang hadir dalam mesyuarat Art Book Fair sendiri yang dibentuk dengan 7 jawatankuasa seperti 1) Jawatankuasa Induk yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah LPSVN sementara ahli adalah dari semua ahli mesyuarat. 2) Jawatan kuasa logistik dan kelengkapan yang diketuai oleh Encik Noorazmin Hassan. 3) Jawatankuasa Majlis, Acara dan Jamuan diketuai oleh Pn Faridah Hanim Abd Wahab. 4) Jawatankuasa Kewangan dan Penganjuran diketuai oleh En. Khairul Azri Kassim. 5) Jawatankuasa Anugerah Buku akan diterajui oleh Haji Hasan Hamzah. 6)Jawatankuasa Pameran Book Art Installation diketuai oleh Pn Rohana Mohd Yusof dan 7)Jawatankuasa Program Bicara Buku Seni dipengerusikan oleh Dr Ibrahim Ghaffar.

Tindakan:   Makluman

3.28      Encik Noorazmin Hassan ingin mengetahui samada jawatankuasa
yang dilantik ini juga adalah jawatankuasa yang sama yang akan meneruskan program di Langkawi. Beliau mencadangkan jika PNM terlibat adalah baik sekiranya program itu dijalankan terus melalui PNM.

Tindakan:   Makluman

3.29      Pengerusi menjelaskan disebabkan program di Kampung Buku
tidak dapat dijalankan pada tahun ini, lokasi lain akan diberitahu kemudian dan memohon sekteriat mengesahkan lokasi lain.

Tindakan:   Urusetia


3.30      Pn Zanita memaklumkan program di Langkawi akan diadakan di
Laman Padi.

Tindakan:   Makluman

3.31      En Noor Azmin memaklumkan bahawa nama Jawatankuasa
Kewangan dan Penganjuran sebenarnya adalaha Jawatankuasa Kewangan dan Tajaan.
Tindakan:   Makluman

3.32      Pn Zanita ingin kepastian jika ada dikalangan ahli mesyuarat yang
hadir ingin membuat tambahan kepada jawatankuasa yang sedia ada.

Tindakan:   Makluman

3.33      En Abd Wahab ingin tahu berapakah jumlah anggaran pengunjung
yang dijangka hadir di dalam In–Art-Book Fair ini.

Tindakan:   Makluman

3.34      Pengerusi mengesahkan makluman daripada Pn Zanita program In–
Art-Book Fair ini akan diadakan selama 4 hari di BSVN iaitu pada 27 September (Sabtu) hingga 30 September (Selasa) 2014, manakala di Langkawi selama 7 hari iaitu pada 13 Oktober (Isnin) hingga 19 Oktober (Ahad) 2014. Selama 3 hari penganjuran di Balai dianggarkan lebih kurang 4000 pengunjung. Jumlah ini bermaksud bukan sahaja kepada pengunjung In In–Art-Book Fair sahaja malah pengunjung pameran galeri.

Tindakan:   Makluman

3.35      En  Hassan Hamzah pula ingin mengetahui jumlah peserta
pameran In–Art-Book Fair yang ikut serta dalam program ini.

Tindakan:   Makluman

3.36     Pn Zanita menjelaskan In–Art-Book Fair ini mengambil model
London Book Fair dengan hanya menyediakan meja tanpa booth dimana bilangannya adalah 50 buah meja yang akan dipasang disekitar BSVN.

Tindakan:   Makluman

3.37      Pengerusi juga menerangkan meja-meja ini akan diletakkan di
setiap aras BSVN dan apa yang lebih penting adalah pengisiannya yang secara interaktif dengan audien seperti demonstrasi, bicara buku seni, treasure hunt, permainan yang berkait dengan buku yang menyediakan hadiah harian.

Tindakan:   Makluman

3.38      En Hassan Hamzah mengatakan apa yang dirancang merupakan
satu aktiviti yang menarik justeru mencadang perlu juga diadakan Jawatankuasa yang berkaitan dengan jemputan, protokol dan cenderamata yang khusus untuk acara seperti ini. Jawatankuasa ini hendaklah diletakkan di bawah Jawatankuasa Induk yang dipengerusikan oleh En Haned sendiri agar ia tidak terlepas pandang.

Tindakan:   Makluman

3.39      Pengerusi memutuskan agar Pn Zanita dan wakil PNM untuk
bersama-sama mengetuai jawatankuasa jemputan, protokol dan cenderamata dalam melihat minat dan trend khalayak yang berubah dari segi penggunaan ikon membaca dan lain-lain yang boleh mendekatkan pengunjung untuk hadir.

Tindakan:   Makluman

3.40      En Noor Azmin inginkan makluman berkenaan Jawatankuasa
Kewangan dan Tajaan yang akan diketuainya di dalam In–Art-Book Fair ini samada telah mempunyai penaja ataupun tiada.

Tindakan:   Makluman

3.41      Pengerusi menjelaskan kos penganjuran berjumlah RM 180 ribu
daripada bajet yang diterima menerusi Visit Malaysia Year 2014. Oleh yang demikian jika dibandingkan dengan penganjuran acara pesta buku yang lain kos yang ada adalah masih kecil dan ia perlu mencari penajaan yang lain.

Tindakan:   Makluman

3.42      En Abd Wahab mencadangkan agar peserta pameran menganggung
sendiri kos penyertaan selama 3 hari.

Tindakan:   Makluman

3.43      Pn Zanita menyatakan menyatakan sebelum ini harga sewaan
meja yang ditawarkan bagi individu adalah RM 800 manakala untuk peniaga adalah RM 1500.

Tindakan:   Makluman


4        Hal-hal Lain

4.1     Pn Irmawati menyatakan untuk mendapat kelulusan dari menteri masih boleh dilakukan ia mengambil masa antara sebulan hingga 2 bulan mengikut daripada pengalaman PNM. Selain itu selepas 14 hari penganjuran laporan akan disediakan dari segi jumlah khalayak yang datang, jemputan dan lain-lain.

Beliau juga mencadangkan agar kategori buku seni ini mungkin boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu buku kanak-kanak dan dewasa. Pihak PNM bersetuju untuk mengambil bahagian dari segi pameran dan demonstrasi buku nadir dan ingin kepastian di dalam jawatkuasa mana ia perlu disertai.

Tindakan:   Makluman

4.2     En Abd Wahab sedia maklum bahawa BSVN menerbit buku-buku seni. Beliau mempelawa BSVN menghantar 5 judul buku seni  ke Majlis Buku Negara untuk disertakan dalam cadangan penyertaan MPN ke Frankfurt Book Fair pada tahun ini. Menurut beliau lagi ada dua perkara yang selalu digunakan oleh penyertaan MPN untuk promosi yang pertama adalah tabloid di mana di situ ia akan memokuskan karya-karya dari Malaysia,  tema tahun ini adalah ’Multi-Ethnic Malaysia’. Pada masa yang sama MPN juga akan mempromosikan hakcipta buku-buku tersebut.

Tindakan:   Makluman

4.3     En Hassan Hamzah mengucapkan syabas kepada BSVN kerana mempunyai inisiatif membuat pembaharuan di dalam pengkaryaan seni dimana daripada tinjauan beliau penggiat menyambut baik usaha ini. Samada soal dikenakan bayaran atau tidak itu merupakan format lama, boleh dikenakan bagi yang mampu. Daripada tinjuan beliau lagi penggiat seni yang terdiri daripada persatuan-persatuan kartunis, persatuan-persatuan illustrasi  dan lain-lain misalnya tidak mengetahui dengan siapakah mereka seharusnya bernaung. BSVN menurutnya boleh dijadikan sebagai tempat pertemuan dikalangan mereka . Oleh yang demikian itu pandangan masyarakat terhadap peranan BSVN akan lebih teserlah lagi dengan mengutamakan kehendak-kehendak mereka. Tahap penganjuran akan menjadi lebih besar setrusnya menjadi satu tanda aras seperti apa yang dikatakan ’World Book Capital’ . BSVN boleh dijadikan hab dalam penganjuran-penganjuran buku.

Tindakan: Makluman


5.       Penutup

5.1     Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran para ahli mesyuarat. Beliau juga mengucapkan selamat berpuasa dan Selamat Hari Raya dan Selamat Menjadi Pemandu Berhemah dimusim perayaan.

                                                          Tindakan: Makluman

5.2     Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.  Mesyuarat seterusnya dijangka akan diadakan pada ?? Ogos 2014, jam 9.30 pagi di BSVN.

Tindakan : Makluman


Rabu, 31 Disember 2014

Plato

Susunan oleh: Faizal Sidik

Esei ini adalah syarahan yang telah disampaikan oleh Hishamuddin Rais dalam  kuliah Falsafah dan Pemikiran Kritikal yang telah diadakan di Universiti Bangsar Utama (UBU) pada 2014.

Selamat datang kepada kawan-kawan yang berada di studio dan kita mengingati balik minggu lepas, minggu lepas saya ada bincangkan kenapa kita belajar falsafah, apa guna kita belajar falsafah, saya kata falsafah ini bertujuan supaya kita dapat persenamkan fikrah kita, kalau kita hendak kuruskan badan kita bersenam pergi ke gymnastik kalau ingin mempelajari keilmuan untuk mempersenamkan otak kita fikrah kita tidak lain tidak bukan kita pelajari falsafah. Seperti saya katakan minggu lepas saya katakan ilmu falsafah ini benda yang kecil-kecil dibincangkan seolah-oleh benda itu menjadi besar tapi itulah untuk mencanai fikrah masing masing, minggu lepas saya ulang kembali manusia pada hari kalau saudara-saudara boleh menyiasat diri saudara sendiri. Jika masih ingat lagi kita ini manusia ini bercakap atas tiga perkara. Pertama dibercakap tentang orang, kedua dia bercakap tentang tempat atau yang telah berlaku atau event, ketiga perbincangan macam  kita malam ini yang membincangkan tentang konsep dan falsafah. Jadi tiga perkara ini dalam malam ini kita akan bersambung kembali perkara ini.

Kita juga minggu lepas saya telah mengusik sedikit bagaimana perkembangan pensejarah 4000 tahun dahulu tentang perkembangan permulaan sejarah Yunaini tua, dalam Yunaini Kuno saya telah mengambil watak yang begitu penting dalam pensejarahan ilmu falsafah ini pemikiran kritikal  iaitu lelaki yang bernama Socrates, walaupun lelaki yang bernama Socrates ini tidak menulis apa-apa buku tetapi anak-anak muridnya seperti Plato dan Aristotle telah merakamkan, telah merakamkan perbincangan-perbincangan seperti perbincangan itu dan akhirnya pandangan-pandangan Socrates ini telah timbul. Saya juga minggu lepas telah mengajukan minggu lepas sebelum itu telah timbul apa yang dipanggil pra-Socrates, errinya sebelum Socrates itu telah ada. Saudara-saudara juga ya mesti tahu ya sekitar itu saya ingin membawa imiginasi saudara-saudara, kawan-kawan dan pendengar radio ini kepada Laut Mediternaen di mana pada ketika itu Athens  dan Greece sekarang ini menjadi tempat pusat iaitu pusat kota Yunaini itu berkembang. Jadi ketika itu saudara-saudara mesti melihat juga bagaimana dipersekitaran itu Mesir kuno telah wujud dimana juga seperti Iraq dan Mesopotamia telah wujud Levine apa yang dipanggil pembudayaan Leban itu telah wujud ketika ini adalah persekitaran ketika itu, latar belakang itu lahirnya falsafah ini mencakupi keadaan di seliling itu dimana manusia telah berkembang dan tamadun telah berkembang. Saudara mesti ingat sebelum itu tamadun-tamadun seperti Firaun lebih awal daripada tamadun Yunaini ini telah wujud lebih awal lagi tetapi perkembangan falsafah ini telah wujud di Yunaini, kenapa wujud di Yunaini? Kerana keadaan ketika itu melahirkan pemikiran—pemikiran falsafah itu.

Okey, kita melihat orarang kedua manusia yang bernama Plato. Plato ini seperti saudara-saudara tahu kalau kita petani ye orang kampung potong getah, ke sawah, ke laut nelayan kita bekerja saban hari, kita tidak ada masa untuk duduk dan berfikir seperti yang kita lakukan malam ini. We do not have a time the leisure time, tetapi kerana apabila tamadun Yunaini telah berkembang, apabila telah munculnya kelas feudal, bila kelas munculnya kelas aristokrat ertinya ia telah membebaskan sekumpulan manusia di Athens itu daripada membuat kerja-kerja ke sawah ke, menanam gandum ke, petik apel ke, tanam anggur ke, so have free themselves from forces of production. Mereka telah membebaskan kerana  itu mereka dapat berkumpul berbincang seperti kita malam ini, seperti kita nak ke sawah ke tau jadi pak guard ke tak dapat lah kita malam ni kan? Jadi ketika itu kita telah sampai ke satu tahap yang mempunyai keupayaan we have a right of level sophiscatation , kita nya ini seharusnya telah sampai tahap dimana kita memiliki masa, kita memiliki peluang untuk memikirkan benda-benda , kalau saudara ini kaum tani,  kalau saudara ini memotong getah, kalau saudara ke laut tidak ada masa, kerana nak cari makan nak cari makan tidak ada masa untuk berfikir untuk falsafah.
Jadi Plato 428-398 BC , BC ini Before Christ dia meninggal dunia umurnya lebih kurang 80 tahun, tarikh lahirnya tidak berapa jelas 4000 tahun dahulu ya, tidak berapa tahun berapa jelas tetapi diorang kata 428-398 BC. Okey di ni anak seorang aristokrat, jadi you just imagine dia hanya seorang anak aristokrat the son of aristokrat, aristokratic the athenian ertinya dia tidak perlu membuat kerja-kerja lain dan ketika itu di Greece ini ada tradisi , ada lagi tradisi apabila dilahir sahaja kerana apabila di Athens itu dilahir sahaja di hantar ke dalam belukar satu malam kalu budak tu survive dia gagah perkasa, tetapi anak-anak orang aristokrat ini dia di didik dengan gimnastik, sukan kalau saudara lihat cerita-cerita Roman lama itu dan juga didik tentang falsafah. Jadi daripada awal lagi dengan moral dan ethic, jadi perbincangan dia itu tidak membincangkan perkara-perkara remeh, ia tidak membincangkan gosip, ia tidak membincangkan rekod Awie ke, rekod Siti Nurhaliza ke, itu dia tidak bincangkan tau, ia streght away membincangkan ethic, falsafah, konsep , jadi ia lahir seterusnya sampai ke. Kita ini bincangla , siapa la “Eh nanti tu apa pakai?”..”Eh..kita . Tahap itu adalah tahap yang paling rendah perbincangan kita.

Dia ini kalau saudara tahu apabila umurnya empat puluh tahun ada orang kaaya di Athens bagi dia tanah kawasan, orang itu namanya Academes jadi dari perkataan Academes mamat yang bernama Academes ini lahirlah apa yang kita kata Academy. Kalau orang katakan Akademi Seni itu akademi itu sebenarnya adalah nama mamat ini di situlah Plato ini mengumpulkan anak-anak muda berkumpul dengan Socrates sebelum Socrates dihukum bunuh di situlah mereka berbincang dan mereka berbincang dan saudara lihat perbincangan-perbincangan ini dirakamkan. Dia dihormati kerana dia aristokrat jadi dia boleh menjemput kawan-kawan dia, dia ada servant pembantu minah Indonesia ke, Vietnam ke tapi sayang sekali kan di Malaysia ini aristokrat-aristokrat ini tidak menjadi ahli falsafah, nampak tak, dia tidak menjadi ahli falsafah paling maksimum pun dia pergi Hard Rock Cafe...tak ada...tak ada. Saya selalu membincangkan aristokrat ini, kerja tak payah, apa tak payah, apa makan free, buatlah falsafah, sorang pun tak ada. 700 tahun aristokrat kita sorang pun tak ada paling-paling pun nak kawin dengan Siti Nurhaliza, maksimum lah tu. Itulah perbezaan di sana ia membincangkan tentang itu.

Plato ini menulis bukunya ‘Apology, Symposium....buku ini tapi the most important buku, salah satu buku dia yang terus dirujukan, dirujukan...dirujukan dan dikaji ialah ‘Republic’ ini ‘Republic’ buku ini di kenali ‘Republic’ yang saya rasa kalau saudara-saidara sekalian tertarik hati Alhamdulillah silalah baca buku ‘Republic’ ini dia mengajukan pandangan-pandangan, saudara apabila saudara buku ‘Republic’ daripada mendengar apa yang saya cakapkan ini kerana perbincangan ketika itu membincangkan apa itu keadilan. Ala gila nya orang Athens apa itu keadilan PKR la kan...haha(audien gelak) kalau sekarang la kan, keadilan pun tak tahu, apa itu kesaksamaan? Apa itu baik? Apa itu buruk? Tapi saudara mesti menjangkau jauh 4000 tahun dahulu bukan sekarang kan...Oh keadilan...keadilan...keadilan, pada ketika itu 4000 ago there are thinking tau. This is beginning the human civilization. Permulaan fikrah manusia memikirkan apa itu keadilan? Apa itu baik? Bagaimana takrifan baik? Bagaimana takrifan keadilan ? di sini mereka membincangkan. This is very beginning permulaan perbincangan falsafah . Jadi kita hari ini kita hanya menerima saha Oh keadilan, saksama dan inilah konsep-konsep yang saya katakan oh saya membaca tapi saya cuba membawa saudara-saudara semua balik 4000 tahun dahuku ketika itu telah lahir zaman itu bagaimana orang cuba memikirkan keadilan. Jadi ia memikirkan apa itu, bagaimana adil dan baik itu , jadi di sini dia melihatkan dan dia memikirkan. Ketika itu juga Plato kerana keaadaan ketika itu mereka juga memikirkan hidup dan mati, bahawa manusia ini masih ingin mengetahui dari mana kita datang? Kenapa kita di sini? Sesudah mati ini apa kita akan jadi tiga perkara ini act one act two act three tiga perkara ini. Kalau saudara orang teater act one, act two , act three orang filem pun tahu act one, act two , act three tidak dapat selesaikan tidak dapat diketemui dan inilah yang menarik,  dari bagiman kita datang? Apa kit abuat? Dan kemana kita pergi selepas ini.

Mereka ini membincangkan, seperti yang saya katakan minggu lepas mereka membincangkan kewujudan konsep roh apabila dia memasak air, air itu menggelegak menjadi wap dan wap itu hilang, ini konsep roh. Socrates dan Plato sesudah melintas zaman itu apabila melihat zaman itu ia pun melihat bahawa dia mengakui bahawa adanya roh dan roh ini juga mempunyai tiga konsep roh. Ada roh yang rasional, ada roh yang kehebatan dan ada roh yang mempunyai keberahian. Kita lihat kembali dan kita rujuk kembali yang ada ini. Kita merujuk ini daripada buku ‘Republic’ Plato . Dalam buku ini dalam konsep ini yang paling penting dallam buku Plato ialah pada masa ini yang diperkatakan Philosopher King. Pemimpin itu raja itu adalah ahli falsafah, ketika itu saudara mesti ingat tau di Athens ketika itu ada kelas ya saudara mesti ingat seperti juga di Malaysia ada kelas, kelas pemerintah, kelas yang diperintah dan tentera yang menjaga pemerintahan. Jadi konsep yang diajukan oleh Plato yang diajukan dalam buku Republik ialah konsep tiga kelas ini. Mereka yang bekerja di bawah there are the makers petukang, petani, pekebun, penanam sayur, kedua mereka ialah tentera auxillary dan ketiga the ruler the ruling class . Ini tiga perkara ini mengikut Plato di dalam buku nya Republic tiga konsep ini kaum tani, pekerja, tentera dan pemerintah. Jadi tiga ini kit alihat sekarang muncul, kita lihat sekarang di Malaysia dalam konteks kontemporari benda ini wujud , tetapi bagaimana di situ mereka membincangkan sambil minum-minum, sambil makan sambil dinner itu mereka akan membincangkan bagaimana akan wujud kerana tiga kena ingat kerana tiga kelas ini nanti kita akan urut pandangan-pandangan Plato ini sehingga sampailah seratus tahun kemudian, seratus tahun pada  hari in dimana Marx juga menurut balik tentang kelas yang akan timbul yang saya katakan itu bahawa falsafah ini percambahan percambahan percambahan pemikiran daripada satu tahun ke satu tahun daripada satu generasi ke satu generasi dan kita lihat dan kita lihat kembali.
Ini awal sekali falsafah ini awal jadi ia menunjukkan tiga kelas jadi ia menyatakan bahawa jikalau setiap kelas itu memainkan peranan yang seharusnya dimainkan, “ Kau ke sawah Jang ke sawah je lah, jangan pulak kawin ngan anak rajo plak” jadi dia macam tu, kalau kau tentera, tentera je lah jagalah, jadi falsafah. Jadi three class ini working class, the militiry and the king philosopher ultimately akhir sekali, this is very important quatation tau daripada Plato dia kata apa “there will be no end trouble of state or humanity itself if philosopher become king of the world or Theodore now become king truly become power or become philosopher does to to the same end” ok saya terjemahkan dalam bahasa Urdhu “Akan sampai tidak ada keamanan dalam dunia ini di dalam kemanusiaan di dalam sehingga raja  pemerintah itu menjadi ahli falsafah dan raja yang ada sekarang ini juga menerima falsafah sehinggakan kuasa politik dan kuasa falsafah dan falsafah itu kahwin dalam satu tampuk” Inilah konsep-konsep yang diajukan oleh Plato mengenai keindahan yang paling cantik sekali apabila kerajaan itu diperintah oleh philosopher king .

Saudara jangan silap tau nanti apabila kuliah-kuliah lain kita lihat pandangan-pandangan Plato ini diambil oleh New Con sehingga New Con iti mengelilingi George Bush yang mengajukan pandangan yang mereka ini dipanggil New Platonis. Kalau saudara tahu New Platonis ini seperti watak-watak dan kawan-kawan Anwar Ibrahim dan Paul ...itu mereka ini new Platonis dia memikirkan bahawa mereka memikirkan mengatakan, Plato mengatakan the ultimate keindahan kepimpinan itu hanya dapat  dilakukan oleh pemerintah yang berasaskan falsafah so that was ultimate jadi dimana kelas itu tadi, jadi dikatakan jika kaum tani itu mengatakan jika askar itu dan akhirnya the philosopher king. Jadi inilah idealisma yang diajukan oleh Plato hari ini jika saudara lihat konsep kerajaan atau konsep of state city kalau kita tengok Singapura itu very Platonic, kalau tengok banyak negara itu very platonic kalau kita kaji betul-betul there are memikirkan bahawa Lee Kuan Yew itu philisopher king the rest just follow kalau dia philosopher king ok Mahathir itu lain ikutlah, I’m the knowing jadi yang lain itu jalanlah peranan yang harus dijalankan, so that is the concept.

Ok, kita tengok bagaimna Plato itu melakukan kerana itu raja memerintah dan petani menjalankan, kerana itu ia menjalankan tiga perkara ini dalam konsep roh tadi bahawa roh itu rasional roh itu hormat-menghormati ..askarlah dan mempunyai keinginan. Mereka mempunyai keinginan-keinginan apa, keinginan iaitu kaum tani itu ingin duit, rumah. Jadi kita ingat yang rasional itu, roh yang rasional itu roh yang dimiliki oleh roh yang dimiliki oleh falsafah. Apa kata Socrates, Socrates ini gemuk, pendek, tak mandi, di gagalislah. Dia gagalis pertama dalam dunia, this is very important dalam thanks god, if your married not working than become the philosper kalau ia gagal dan dah bercerai semua itu jadilah ahli falsafah jadi dia berbeza dengan pandangan tok guru dia tu. That is differnt pandangan Socrates dengan pandangan .


Bagaimana mereka membincangkan semua ini menggunakan Socratic, bukankah saya sudah tunjukkan minggu lepas bagaimana cara teknik itu bertanya, menanya , bertanya sehinggakan tidak ada lagi perkara yang ingin di tanya , this what we call the Socratic method . Jadi Plato ini anak murid Socrates telah menimbulkan keadilan bagaimana keadilan? Bagamana rupanya? Dan dia membawakan konsep-konsep, konsep-konsep dia mengatakan dia menggambarkan dunia ini macam dalam gua bukannya gua batu cave lah ada gua Murugan di situkan, dia gelap ada cahaya matahari masuk dan nampak tau dan mengikut Plato dunia ini ada dua, satu yang kamu nampak, satu yang kamu tak nampak so there are two world dunia-dunia. Jadi yang kamu nampak ini adalah yang kamu nampak ini kerusi, meja what you see