Rabu, 16 September 2015

Seni Lukis ASEAN : 5 Dekad Pembangunan dan Cabarannya


Oleh: Faizal SidikPengenalan
Tanggungjawab korporat atau eksekutif sebagai penaung dan pemelihara warisan seni dan budaya dirantau ini boleh dilihat sejak kerajaan tradisional lagi. Semasa kegemilangan kerajaan Melayu di nusa tenggara ini seperti Melaka pada abad ke-14 dibawah pemerintahan Sultan Alauddin Riwayat Shah beliau menjemput pandai mahir dalam membuat perhiasan istana dengan menjadi milik kekal bagi golongan diraja dengan mengaji dan bekerja di istana boleh dikatakan sebagai bermulanya peranan golongan bangsawan atau korporat kita pada hari ini dalam menjaga dan memulihara khazanah bangsa untuk ditatap dari generasi ke generasi.

Sebelum itu jika kita menyelusuri kerajaan-kerajaan awal di Siam dan Indo-China yang lebih awal daripada itu seperti Champa, Annam, Ayudha, Jawa, Majapahit, Mataram, Sriwijaya merupakan antara kerajaan-kerajaan tradisional berlatarbelakangkan kepercayaan Hindu dan Buddha sebelum kedatangan Islam dirantau ini. Penemuan gendang Dong Song menandakan telah ada aktiviti kraf  dan seni pertukangan berasaskan logam yang terawal yang sudah tentu dinaungi oleh golongan berada yang terdiri daripada golongan diraja  sebagai satu alat istiadat golongan itu yang datangnya dari istana dalam menaja pembuatannya.

Selain itu atas dasar perlindungan daripada kerajaan yang lebih kecil dan lemah kepada kerajaan yang lebih besar dan kuat pada waktu itu seperti China. Kerajaan-kerajaan ini terpaksa membayar ufti atau hantaran seperti wang emas yang berbentuk pokok bunga yang bersadur dengan emas sebagai jaminan keselamatan daripada ancaman luar. Pembuatann hantaran perlindungan ini sudah tentu memerlukan pandai tukang yang mahir dalam seluk belok pembuatan acuan yang sudah tentu memerlukan kos yang tinggi pada masa itu. Golongan istanalah yang bertanggungjawab yang mempunyai sumber kewangan daripada kutipan  mashur bumi dalam menjadi patron kepada kerja-kerja tukang ini dan sesetengah peninggalan hasil seni ini masih boleh dilihat sehingga ke hari ini di muzium-muzium.

ASEAN
Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) ditubuhkan pada tahun 1967 adalah sebuah gerakan negara yang  diilhmakan dalam melihat kerjasama serantau yang lebih kukuh dan utuh yang terdiri daripada lima negara anggota yang awal seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kesatuan negara-negara Asia Tenggara ini boleh dianggap sebagai persatuan antara negara yang tertua didunia sebelum adanya Kesatuan Eropah (Europe Union), Liga Arab, Kesatuan Negara-Negara Selatan dan lain-lain. ASEAN ditubuhkan bukan sekadar untuk menjalinkan kerjasama ekonomi, sosial dan budaya negara anggota malah ia juga adalah ikatan negara bagi mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau negara anggotanya sebagai kawasan zon bebas dan berkecuali daripada ancaman senjata nuklear dan komunisme agar tidak berleluasa pada ketika itu.

Bagi saya apabila jika anda membicarakan seni lukis ASEAN ia tidak semestinya anda berbincang tentang seni lukis di Asia Tenggara. Anda mungkin boleh berbicara apa sahaja mengenai seni lukis Asia Tenggara daripada utara Myanmar sehinggalah ke selatan Timor Liste tanpa sekatan namun untuk membawa ASEAN bersama-sama anda perlu melihat dari aspek kerajaan dengan kerajaan, lingkungan hubungan luar dan  kaitanya dengan kerjasama serantau. Dalam kata lain dalam kata kita ingin membaca apakah seni lukis ASEAN ia menuntut kita melihatnya dalam kaca yang lebih formal, ekslusif dan merupakan hubungan rasmi antara kerajaan dengan kerajaan dalam bidang kesenian.Walaupun hubungan kesenian melalui hubungan luar negara serantau ini telah berlaku sejak berabad-abad lepas semasa kerajaan tradisional namun belum ada usaha untuk melihat semula dan menilai kembali usaha-usaha pembangunan dalam dunia moden yang telah dijalankan melalui suara rasminya iaitu ASEAN sebagai platform.

1970 an
Kerjasama awal dalam seni lukis ASEAN mula terjalin sebelum tahun 1970an lagi iaitu setahun selepas penubuhanannya. Pada tahun 1968 telah diadakan pameran yang dinamakan ‘1st ASEAN Exhibition’ atau pameran Serantau Seni ASEAN yang diadakan di Jakarta. Namun pameran ini tanpa penyertaan Thailand. Pada tahun 1972 telah diadakan buat pertama kali penyertaan semua anggota asal ASEAN yang asal pada pameran ‘ASEAN Exposition of Painting and Photography’ di Singapura. Dalam usia yang terlalu muda adalah penting untuk memupuk, mempererat persefahaman dikalangan negara anggota maka diadakan pameran yang dinamakan ‘1st ASEAN Trevelling Exhibition of  Painting and Photography’ pada tahun 1974 di Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur yang bergerak di bandaraya-bandaraya anggota. Pameran ini terus berjalan sehingga pada tahun 80 an dan 90 an. Pada tahun 90 an untuk menarik ramai lagi penyertaan melalui program pendidikan ia telah dijenamakan semula sebagai ‘ASEAN Trevelling Exhibition of  Painting, Photography and Children’s Art’. Pada 6 hingg 8 Mac 1978 telah diadakan satu mesyuarat secara rasmi kumpulan yang merancang program pembanguan seni lukis buat pertama kali iaitu ‘ASEAN Working Group of Culture’ di Jogjakarta.

Persidangan seni lukis ASEAN buat pertama kali pertama itu juga telah merancang penubuhan dana seni. Menyedari perlunya usaha untuk memelihara dan mempromosikan seni budaya dikalangan negara ASEAN selepas penubuhannya dalam menjalankan program-program pembangunan maka sebuah tabung yang dinamakan ASEAN Cultural Fund telah ditubuhkan pada persidangan itu. Dengan himpunan dana daripada angota ASEAN yang asal seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina program-program seperti seni budaya seperti seni visual dan seni yang digerakkan. Dengan penubuhan ASEAN Cultural Fund ini juga telah  diusahakan sebuah badan khas pengurusan dana iaitu Jawatankuasa Kebudayaan dan Informasi ASEAN atau COCI, inilah yang dinamakan ‘patron moden’ dalam merancang dan menaja program-program kesenian. Badan ini mengadakan persidangan pertama‘1st ASEAN Committee on Culture and Information (COCI)’ pada 4 hingga 6 Oktober di Manila. Pada tahun 1978 badan ini telah berjaya keluar mengadakan pameran di luar rantau ini iaitu di Sydney dalam ‘Pameran Perdagangan ASEAN’. Setahun kemudian pada 1979 buat julung-julung kalinya juga sebuah buku panduan direktori diterbitkan  yang menghimpunkan senarai muzium-muzium di negara ASEAN pada ‘1st Meeting of ASEAN Museum Directors’ semasa persidangan ‘Meeting of ASEAN Cultural Expert’  di Manila

1980 an
Dalam merangka keakraban dalam seni budaya dikalangan negara anggotanya menerusi ASEAN COCI atau Asean Committee of Culture and Information. Mesyuarat kedua yang  diadakan di Jakarta pada 16-18 Januari 1980 telah meluluskan projek ASEAN Square Sculpture Symposium yang disarankan oleh Singapura untuk membina sebuah taman arca awam sebagai salah satu mercu tanda solidariti kesatuan negara-negara yang menganggotai Asean. Oleh yang demikian ‘1st ASEAN Square Sculpture Symposium’yang pertama telah diadakan di Singapura bertempat di Singapore Polytechnic selama 19 hari iaitu pada 27 Mac  hingga 15 April 1981. Lima arca awam telah dipasang di Ford Canning Park antaranya Ariffin Ismail (Malaysia), Ng Eng Teng (Singapura), Vichai Sithiratn (Thailand), But Muchtar (Indonesia), Napolean Abueva (Filipina). Arca gentian kaca Ariffin Ismail yang bertajuk ‘Taming Sari’ dilaporkan telah mengalami kerosakan dan digantikan dengan arca Anthony Lau manakala Arca dari Brunei oleh Osman bin Mohammad dibina pada tahun 1988.

Pada 1983 ‘2nd ASEAN Square Sculpture Symposium’ pula telah diadakan di Bangkok, Thailandyang bertempat di Universiti Chulalongkorn selama 48 hari pada 16 Oktober sehingga 2 Disember. Sebanyak 5 arca yang telah dipilih untuk dibina di Chatuchak Parkantaranya Chamraung Vichienket (Thailand), Zakaria Awang (Malaysia), Mon Mudjiman (Indonesia), Solomon Arevalo (Filipina), Tan Teng Kee (Singapura). Arca ke enam telah dibina di taman ini pada tahun 1987 yang diwakili oleh Pengiran Sabri Pengiran Mohamad dari Brunei.

‘3rd ASEAN Square Sculpture Symposium’ telah diadakan di Taman Ismail Marzuki di Jakarta, Indonesia  pada 6 November hingga 20 Disember 1984 selama 46 hari. Apa yang menariknya kali ini adalah penyertaan secara rasmi anggota baru Asean dari Brunei yang telah mencapai kemerdekaan pada tahun itu. Enam arca awam telah dibina di Taman Suropati antaranya Sunaryo (Indonesia), Lee Kian Seng (Malaysia), Luis E.Yee Jr. (Filipina), Wee Beng Chong (Singapura), Nonthivathn (Thailand) dan Awang  Aspar (Brunei).Bandar Seri Bagawan, Bruneidipilih untuk menganjurkan ‘4th ASEAN Square Sculpture Symposium’ pada tahun 1986 yang diadakan pada 11 Januari sehingga 24 Februari iaitu selam 35 hari. Dengan tema ‘Harmoni dalam Kepelbagaian’ arca yang dibina di Taman Rekreasi Damuan yang terletak sepanjang Persiaran Damuan berhampiran dengan Istana. Sebanyak 6 lagi buah arca awam dibina yang diwakili oleh Haji Marsidi Haji Akip (Brunei), Latiff Mohidin (Malaysia), Husna (Indonesia), Eduardo Catrillo (Filipina), Micheal Ong Chu Keng (Singapura) dan Saravudth Duangjumpa (Thailand).

Malaysia menjadi tuan rumah ‘5th ASEAN Square Sculpture Symposium’ yang diadakan selama 41 hari pada 20 Julai hingga 1 September 1987 berhampiran Tugu Negara, Kuala Lumpur. Lokasi taman arca yang diberi nama ‘Laman Asean’ ini yang tidak begitu jauh daripada Muzium dan Galeri Seni Bank Negara ini. Malaysia sebagai sebuah negara umat Islam yang berpegang kepada ajarannya, kepelbagaian budaya, sensitiviti sosial dan politik tema arca abstrak diberikan kepada 6 wakil negara yang terpilih antaranya Syed Ahmad Jamal (Malaysia), Dolorosa Sinaga (Indonesia), Han Sai Por (Singapura), Jerusalino V. Araos (Filipina) Itthi Khongkhakul (Thailand) dan Abu Bakar Abdul Rahman (Brunei).

‘6th ASEAN Square Sculpture Symposium’ telah diadakan di Manila,Filipinapada 15 Februari hingga 31 Mac1989 . Simposium yang telah diadakan selam 46 hari ini diadakan Philippines Cultural Centre berhampiran yang diberi nama ‘Liwasang Asean’ Roxas Boulevard. 6 pengarca negara ASEAN yang telah dipilih membina arca mereka di sini ialah Ramon G. Orlina (Filipina), Redza Piyadasa (Malaysia), Brother Joseph McNally (Singapura), Gregorius Sidharta Soegijo (Indonesia), Kamol Phaosavasdi (Thailand) dan Awang Sitai (Brunei).Pada tahun 1980 an walaupun program-program pembangunan yang dirancang pada tahun 70 an terus dijalankan namun penganjuran ASEAN Square Sculpture Symposium lebih menonjol kerana ia melibatkan satu kawasan lapangan yang kekal dimana karya-karya yang letakkan masih boleh dilihat pada hari ini. Inilah apa yang dikatakan rasa muhibbah walaupun mereka hidup dalam kepelbagaian.

 1990 an
Pada lewat tahun 80 an dan awal tahun 90 an mula terdapat kesedaran dikalangan anggota ASEAN dalam meningkatkan lagi kebersamaan diantara mereka dengan memikirkan hubungan luar bukan sahaja hanya terjalin melalui aspek fizikal melalui bentuk lawatan, pameran dan bengkel seni sahaja. Birokrat dan seniman mula menyedari terdapat kelopongan dari sudut intipati persoalan mengenai falsafah seni, estetika, semiotik dan jatidiri serantau yang dikongsi bersama oleh rakan ASEAN. Maka dalam untuk meraikan keserumpunan diadakan satu persidangan yang lebih serius dalam mengupasnya ‘1st ASEAN Syposium of Aesthetic’ di Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur pada tahun 1989. Syarahan dan himpunan kertas kerja oleh wakil negara anggota yang terdiri daripada pelukis, kurator, pengkritik, penulis dan pentadbir seni seperti Ismail Zain, T.K. Sabapathy, Redza Piyadasa,Jim Supangat, Apinan Poshiananda berjaya diterbitkan. Pada tahun 1993 ‘2nd ASEAN Symposium of Aesthetics’ telah diadakan di Maniladan  ‘3rd ASEAN Symposium of Aesthetics’ yang diadakan di Singapura merupakan persidangan yang terakhir dan tidak diteruskan lagi.

Penglibatan syarikat korporat secara aktif dalam membantu pembangunan seni lukis di rantau dengan menaja sumber kewangan  boleh dilihat secara rasmi bekerjasama dengan negara ASEAN iaitu institusi seni samada muzium seni dan institut pengajian tinggi seni dinegara-negara ini bermula pada tahun 1990 an. Syarikat tembakau Philip Morris Group of Companies dengan sokongan ASEAN Secretariat yang beribu pejabat di Jakarta telah menganjuran sebuah pertandingan dan anugerah seni lukis uang sangat popular sedikit masa dahulu iaitu ‘ASEAN Art Awards’ untuk pelukis yang berpengkalan di negara-negara ASEAN bermula pada tahun 1994.   Pertandingan ‘ASEAN Art Awards’ dianjurkan melalui dua peringkat, peringkat awal adalah peringkat negara dimana 5 pemenang hadiah utama akan dipilih bertanding sekali lagi di peringkat akhir yang dinamakan ‘ASEAN Art Awards Finals’ menghimpun semua pemenang dari negara-negara ASEAN seperti Singapura (1994), Jakarta (1995), Bangkok (1996), Manila (1997).Hanoi (1998), Kuala Lumpur (1999) dan Bali (2002).

Selepas berakhirnya ancaman komunisme di Indo-China negara-negara Asia Tenggara bekas jajahan Perancis seperti Kemboja Laos, Vietnam dan Myanmar dijemput masuk untuk menyertai ASEAN dalam memperkasakan lagi pertubuhan itu semasa Persidangan Kemuncak ASEAN pada tahun November 1997 di Kuala Lumpur.Bagi meraikan penganjuran itu satu pameran khas yang bertajuk  ‘12 ASEAN Artists’ telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara yang dikuratorkan oleh Valentine Willie menghimpun pelukis-pelukis dirantau ini seperti Affandi, Heri Dono (Indonesia), Latiff Mohidin, Jailani Abu Hassan (Malaysia), Georgette Chen, Jimmy Ong (Singapura), Montien Boonma, Thawan Duchanee (Thailand), Anita Magsaysay-Ho, Elmer Borlongan (Filipina), Bui Xuan Phai (Vietnam) dan MPP Yei Myint dari (Myanmar). Sungguhpun tiada pelukis Laos namun pameran ini telah menampakkan kerjasama antara institusi seni kerajaan dimana sebanyak 10 karya utama pameran ini adalah pinjaman Balai Seni Lukis Negara daripada Singapore Art Museum, Neka Museum Bali dan Metropolitan Museum of Manila.

2000 an
Ledakan teknogi maklumat melanda diserata dunia pada hujung tahun 1990 an dengan wujudnya komunikasi melalui jaringan pautan didalam internet. Manusia kini hidup dalam sebuah kampung global dan menjadikan sistem perhubungan semakin mudah, pantas dan murah. Pada tahun 1999 satu projek telah yang diusahakan dalam menggunakan aplikasi elektonik dalam seni yang dinamakan ‘E-Art ASEAN Online’ . Projek  pengkalan data atas talian mengenai Seni Internet di Asia Tenggara oleh pensyarah Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) itu Hasnul Jamal Saidun dan Nirajan Rajah adalah pelopor awal kepada usaha-usaha ini di Asia Tenggara.
                                                                                                    
Kesinambungan daripada pengkalan data yang diterbitkan di internet satu pameran seni yang dinamakan ‘1st Electronic Art Show’ atau pameran Seni Elektronik pertama telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur pada tahun 2000. Tidak terhenti di situ sahaja pengaruh seni elektronik atau media baru dengan penggunaan komputer, video, televisyen sukup berpengaruh dalam pengkaryaan seniman di rantau. Pada tahun 2005 Seketariat COCI melalui ASEAN Working Group on Visual and Performing Arts telah mengadakan ‘New Media Arts Competition and Exhibition’ di Jakarta. Pada 2009 diadakan sekali lagi di Jakarta ‘Research and Mapping of ASEAN New Media Art’ . Seminar ini boleh dikatakan adalah melihat semua setelah sedekad yang lalu perkembangan seni itu dirantau ini.


2010 an
Kebangkitan Asia Tenggara sebagai pasaran baru ekonomi di alaf baru dan menuntut kerjasama baru yang lebih luas melampaui sempadan oleh kalangan negara ASEAN dengan negara Asia Timur dan Asia Pasifik. Hubungan di luar negara-negara ASEAN ini di manifestasikan dengan pakatan seperti ASEAN + 3, ASEAN-China, ASEAN-Japan, ASEAN- South Korea.ASEAN + 3 merupakan satu pakatan yang meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timur dalam ekonomi, kewangan, pembangunan sosial dan sumber manusia, pembangunan saintifik dan teknikal, budaya dan informasi dan instratuktur. Ia dilihat saingan kepada Amerika Syarikat di Asia Pasifik.

Integrasi dalam seni lukis ini telah diterjemahkan melalui sebuah pameran yang dinamakan ‘The Origin of Beauty’ Special Exhibition of ASEAN – Republic Korea Commerative Summit 2014. Pameran khas dalam meraikan 25 tahun hubungan antara ASEAN dan Korea Selatan yang diadakan di Busan Museum of Art (BMA) sempena Sidang Kemuncak ASEAN – Republik Korea pada Disember 2014 ini menghimpunkan lebih 100 karya yang dipinjamkan daripada koleksi institusi kerajaan ASEAN seperti Malaysia diwakili Balai Seni Visual Negara (BSVN) dan Galeri Petronas, Singapore Art Museum (SAM), Muzium Negara Indonesia, Museum of Contemporary Art, Bangkok, National Museum of Combodia dan Lao National Museum.

Pentingnya sebuah pusat yang mengkaji kebudayaan negara Asia Tenggara yang dapat menjadi tempat aktiviti-aktivi seperti ruang galeri pameran, bengkel, ceramah dan lain-lain  pada tahun 1990 di Tokyo Jepun telah dibina sebuah galeri Japan Foundation ASEAN Culture Center Gallery sempena pameran ‘Narrative Visions in Contemporary ASEAN Art’ iaitu pameran yang menghimpunkan karya koleksi daripada Fukuoka Art Museum. Semasa Persidangan Kemuncak ASEAN – Republik Korea 2014 di Busan yang dihadiri oleh ketua-ketua kerajaan, satu lagi ASEAN Culture Center telah dibuka di Seoul. Menyedari telah ada 2 pusat kebudayaan yang dibuka di luar Asia Tenggara pada tahun 2015 sebuah lagi ASEAN Cultural Center yang terletak di negara ASEAN telah dibuka di Bangkok dalam menjadi tempat rasmi kepada program-program kebudayaannya.

Cabaran Masa Depan
Program yang dianjurkan COCI atau Asean Committee of Culture and Information pada tahun 1980 an seperti ASEAN Square Sculpture Symposium’ seharusnya tidak terhenti sahaja pada tahun 1989 di negara yang terakhir dalam mencukupi 6 anggota ASEAN pada waktu itu. Dengan kehadiran 4 negara anggota baru dalam kesatuan ini pada akhir 1990an adalah disarankan  dihidupkan semula secara dwi tahunan di bandaraya seperti Yangon, Phnom Penh, Ho Chi Minh dan Vientiane. Program ini seterusnya boleh dipusingkan semula kepada negara-negara asal ASEAN. Sehubungan dengan itu adalah baik sekiranya negara ASEAN mempunyai biennale seni kontemporari sendiri dimana sebuah acara besar itu boleh mengaktifkan semula program-programCOCI sebelum ini seperti ASEAN Sculpture Square Symposium, ASEAN Exhibition of Painting and Photography,ASEAN Symposium of Aesthetics,  ASEAN Youth Painting Workshop and Exhibition, ASEAN Exhibition of Children Art, ASEAN Photo Competation. ini sebagai salah satu program yang dijalankan secara serentak dibawah payung ASEAN Biennale.

Lantaran daripada cadangan ini setiap negara yang akan menganjurkan ASEAN Biennale perlu diberi sumber peruntukan oleh COCI dalam negara anggota membina lokasi kekal yang boleh digunakan oleh negara yang menjadi hos. Penempatan lokasi ini boleh mengambil model Giardini semasa Venice Biennial atau model tempatan yang telah ada seperti Taman Mini Malaysia dan Mini ASEAN yang terletak di Air Keroh, Melaka dimana ia merupakan rumah perkampungan budaya. Bagi ASEAN Biennale perlu dibina ruang pameran dan seminar berasaskan seni bina tradisional  negara anggota secara kekal disebuah kawasan didalam atau berhampiran bandaraya Kuala Lumpur yang akan menjadi salah satu daripada produk pelancongan budaya bagi Malaysia dan ibu negara negara anggota yang akan menghoskannya. Mungkin sahaja tempat ini boleh dinamakan sebagai Taman BudayaASEAN atau ASEAN Culture Park dimana progrmnya bukan sahaja mengkhususkan sahaja kepada pameran dan simposium dan bengkel seni visual tetapi ia boleh diselingkan dengan genre seni lain seperti seni persembahan, seni tari, seni muzik dan filem.

Sejak tahun 2000 an ataupun lebih awal daripada itu telah mula menampakkan negara anggota ASEAN menjalankan biennale mereka sendiri misalnya Jakarta Biennale, Biennale Jogja, Singapore Biennale dan yang terkini SEA Triennale. negara-negara seperti Thailand, Singapura dan Indonesia adalah antara negara anggota yang mula menyertai dan meletakkan pavillion nasional mereka di Arsenale dan merata tempat semasa Venice Biennale. Atas dasar kesepakatan dalam bidang seni yang telah dijalin hampir 50 tahun maka kini adalah masa yang baik pengurusan COCI untuk mencacakan bendera ASEAN Pavillion semasa Venice Biennale di masa akan datang dalam mempromosi dan mengetengahkan pelukis bagi setiap negara anggota di peringkat yang lebih tinggi lagi.

Rujukan:
Katalog pameran Fifth ASEAN Square Scukpture Symposium, Balai Seni Lukis Negara, 1987.
Ooi Kok Chuen, ‘Decade in Art’, New Straits Times, Nov 21, 1989.
Valentine Willie, Curator Note , pameran 12 ASEAN Artists, Balai Seni Lukis Negara, 2000
Katalog pameran ‘The Origin of Beauty – Dramatic Nostalgia’ Busan Museum of Art, 2014
Faizal Sidik, ‘Korea dan Hegemoni Kuasa Amerika Syarikat-The Origin of Beauty: Dramatic Nostalgia Sebuah Pameran Asia Tenggara Dalam Membina Kepercayaan dan Membawa Kedamaian Asia Pasific, Senikini #23, Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur. 2015
List of COCI Projects and Activities – ASEAN COCI, http://cultureandinformation.asean.org/wp-content/uploads/2013/11/List-of-COCI-Projects-Activities.pdf
Simon Soon, ‘Maps of SEA’ , http://www.search-art.asia/attachments/files/MAPoftheSEA.pdf

Khamis, 28 Mei 2015

Hoessein Enas:Koleksi Balai Seni Visual Negara

                                                                  Oleh: Faizal Sidik
“Jika anda mahu menjadi pelukis, 
seni anda mestilah dijadikan hidup anda
dan hidup anda mestilah dijadikan seni anda”

Hoessein EnasPengenalan
Balai Seni Visual Negara ditubuhkan pada tahun 1958. Sejarah awal pada tahun permulaannya itu BSVN hanya memiliki 4 buah karya hasil daripada hadiah yang didermakan. Empat buah karya berkenaan adalah karya Patrick Ng Kah Onn iaitu ‘Solomon Bermain Piano di Stadium Chin Woo’ (1953), Chuah Thean Teng ‘Perayaan Pulau Pinang’ (1952), Howard Barron ‘H.N. Ridley C.M.G’ (1958) dan karya mengenai pelukis dalam esei ini iaitu Hoessein Enas  bertajuk ‘Potret Sendiri-Self Portrait’ (1958). Sebuah badan  yang dinamakan Jawatankuasa Perolehan Seni Visual Negara  bertanggungjawab dalam membuat perolehan karya-karya untuk dijadikan Koleksi Tetap Seni Visual Negara. Perolehan karya BSVN diperolehi samada melalui pembelian, komisen dan  hadiah. Sepanjang penubuhannya selama 57 tahun institusi seni ini telah mengumpul sebanyak lebih 4000 karya seni dalam pelbagai medium seni visual seperti catan, arca, cetakan, lukisan, seramik, fotografi, instalasi dan media baru.  Salah satu koleksi pelukis individu BSVN yang terbesar dalam pengkoleksiannya ialah karya pelukis Hoessein Enas.

Hoessein Enas
Dato Hoessein Enas atau nama penuhnya Mohamed Hoessein Bin Enas dilahirkan pada tahun 1924 di Bogor, Indonesia. Pada tahun 1948 berhijrah ke Malaya pada ketika itu dari Singapura beliau Pulau Pinang dan kemudian ke Kuala Lumpur. Hossein Enas bukanlah asing dalam seni lukis Malaysia beliau merupakan salah seorang pelukis figura yang realisma terawal di negara ini yang digelar ‘Bapa Lukisan Potret Malaysia’. Beliau dikatakan mendapatan pendidikan seni awal secara tidak formal daripada tuisyen yang diberikan oleh pelukis Jepun daripada 1942 hingga 1944 semasa penjajahan Jepun di Indonesia dimana seorang pegawai Jepun telah memberikan beliau cat minyak. Walaupun belajar seni melalui pengalaman sendiri, namanya sebaris dengan pelukis Asia Tenggara yang lain yang bergerak dengan aliran itu seperti Raden Salleh, Basuki Abdullah dan Fernando  Amorsolo.

Karya-karyanya dikatakan cukup kuat dengan pengaruh  pencahayaan pelukis besar  Belanda yang beraliran Realisma Eropah seperti Rembrandt dan Vermeer. Beliau telah mengadakan banyak pameran berkumpulan dan perseorangan sepanjang hayatnya. Antaranya pameran solo Hoessein Enas ialah pada tahun 1960 di Charniel Gallery, Chelsea, London dan pada tahun 1966 di The Art Gallery, Pulau Pinang. Balai Seni Visual Negara sebagai sebuah galeri seni utama negara turut pernah  mengadakan pameran untuknya melalui sebuah pameran retrospektif untuk mengimbau semula karya-karya pelukis ini pada tahun 1966.

Nama Hoessein Enas cukup sinonim dengan sebuah gerakan seni iaitu Angkatan Pelukis Semenanjung yang masih wujud sehingga hari ini. Angkatan Pelukis SeMalaysia  atau APS (dahulu Majlis Kesenian Melayu) diasaskan oleh beliau pada tahun 1956. APS adalah sebuah persatuan pelukis yang terawal di Malaya pada ketika itu yang menyatukan pelukis-pelukis yang aktif  di Semenanjung Tanah Melayu. Persatuan seni ini memperjuangkan manifesto ‘Seni dan Masyarakat’ yang berpegang kepada lukisan figura dan potret sebagai medium dalam menyatakan ekspresi meminjam daripada gagasan ‘Seni untuk Masyarakat’ oleh Angkatan Sasterawan Singapura 50 atau ASAS 50 . Atas usaha dan kegigihan beliau dalam mengerakkan  kumpulan seni berkenaan, pada tahun 1960 beliau telah diberi hadiahperjalanan belajar selama setahun oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO dibawah Unesco Fellowship dan Asian Foundation. Pada tahun 1968 beliau menerima United State Fellowship dan pada tahun yang sama sehingga 1976 dianugerahkan Colombo Plan Award.

Antara kejayaan lain dan pingat yang telah diperolehi sepanjang hayatnya  ialah pada tahun 1963 lukisan-lukisanya telah dijadikan buku bergambar yang bertajuk ‘Malaysians’ oleh Kumpulan Syarikat Shell. Sejak tahun 1948 beliau banyak melukis potret Menteri-Menteri Besar, golongan bangsawan dan beberapa orang Sultan dan selepas lebih 30 tahun berkarya beliau telah diangkat sebagai Pelukis Potret Diraja oleh Sultan Selangor pada tahun 1990. Atas jasa dan sumbangan beliau dalam bidang kesenian kepada Istana Negeri itu, lalu Hoessein Enas telah diberi gelaran Datuk pada tahun 1991 oleh Sultan Selangor pada ketika itu.Beliau juga pernah menganggotai Ahli Lembaga Amanah Seni Visual Negara sehingga tahun 1989.

Ramai yang tidak menyedari bahawa Hoessein Enas  adalah antara artis Melayu dan Malaysia yang terawal lukisan-lukisannya dilelong di rumah lelongan terkenal iaitu Christie dan Sotheby. Kali pertama karyanya memasuki pasaran kedua itu atau secondary market adalah pada tahun 1994 antaranya pada lelongan seni karya-karya dari Asia Tenggara iaitu Christie’s Auction of S.E. Asian Painting dan Sotheby’s Auction of S.E. Asian Painting di Singapura. Daripada tahun 1994 hingga 2001 terdapat 10 lelongan karya-karya beliau yang dilelong semula. Sepuluh tahun kemudian iaitu pada 2010 barulah rumah lelongan tempatan seperti Henry Butcher Malaysia, KL Lifestyle dan The Edge Auction membuat lelongan karya-karyanya. Perihal pasaran seni menunjukkan karya-karya beliau bernilai tinggi dan mempunyai permintaan untuk dimiliki bukan sahaja barang dagang untuk komoditi tetapi juga sebagai satu dokumentasi sejarah.

Sehingga kini BSVN mempunyai 35 karya Hoessein Enas dalam Koleksi Tetap Seni Visual Negara. Perolehan karya-karya ini boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu 17 karya melalui pembelian dan 18 karya melalui hadiah. Karya terawal Hoessein Enas dalam koleksi BSVN berdasarkan no indeks 1958-002 adalah sebuah karya potret diri beliau sendiri yang bertajuk ‘Potret Diri-Self Potret’ yang dihasilkan pada tahun 1958 dengan menggunakan pastel atas kertas bersaiz 44 x 35.5 cm. Karya ini  dihadiahkan oleh Majlis Kesenian Malaya. Manakala karya popular Hoessein Enas adalah atas hasil pembelian yang berada dalam koleksi BSVN adalah karya cat minyak yang bertajuk ‘Memetik Daun Tembakau Di Kelantan’ bertahun 1962 dengan saiz 95.5 x 121 cm bernombor indeks 1962-021.

Karya Hoessein Enas yang didapati melalui pemberian hadiah adalah daripada sumbangan syarikat minyak dan gas iaitu Kumpulan Syarikat Shell pada tahun 2007. Karya-karya ini pernah didokumentasikan di dalam sebuah buku berillustrasi yang diterbitkan oleh Malay Publishing House (kini MPH) pada tahun 1963 untuk syarikat korporat itu dengan tajuk ‘Malaysians’. 18 buah karya-karya komisen yang dihasilkan untuk Shell adalah sebuah karya yang bertemakan kebudayaan, pekerjaan dan adat istiadat yang digambarkan melalui kostum tempatan yang memperlihatkan identiti masyarakat yang berwajah Malaysia. Beliau telah mengambil masa selama 7 bulan untuk menghasilan lukisan-lukisan ini dengan menggunakan cat minyak, cat air dan kapur pastel. Selain daripada cari gali dan perdagangan minyak penerbitan oleh naungan Shell ini boleh dikatakan tanggung jawab sosial syarikat ini dalam memperkenalkan dan mempromosikan seni budaya Malaysia kepada luar melalui buku lukisan berillustrasi. Kini kebanyakan karya hadiah dan koleksi tetap ini sedang dipamerkan dalam pameran ‘Jelitawan’ atau ‘Beauties’ di Galeri Potret Nasional, Balai Seni Visual Negara sebagai penghormatan untuk Hoessein Enas.

Sejarah penghasilan karya-karya komisen ini bermula pada pada awal tahun tahun 1960 an apabila beliau telah ditawarkan bekerja oleh Frank Sullivan iaitu penaung seni telah menyerap Hoessein Enas masuk berkhidmat sebagai pegawai kerajaan iaitu pelukis penyelidikan di Jabatan Muzium dan Jabatan Orang Asli Malaya. Peluang beliau bekerja di jabatan-jabatan inilah yang membuatkan beliau banyak berkesempatan menghasikan catan figura dan potret orang-orang asal yang ditaja oleh Shell seperti yang terdapat dalam buku ‘Malaysians’ itu antaranya seperti ‘Bajau Horseman, North Borneo’, ‘Sumazau Dance’ dan ‘Negrito’ yang semuanya dihasilkan pada tahun 1963 sempena mengingati pembentukan negara ini yang dinamakan Penubuhan Malaysia yang menggabungkan Malaya dengan Sabah dan Sarawak yang memperlihatkan kepelbagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum..

Ada beberapa karya lagi yang boleh dijadikan ulasan dalam memperkayakan ilmu pemahaman kita melalui pembacaan seni atau apresiasi seni untuk membina penghayatan kepada karya-karya yang berada dalam Koleksi Tetap Seni Visual Negara antaranya seperti ‘Memetik Daun Tembakau di Kelantan’. Karya ini sangat klasik dan banyak dibuat ulasan-ulasan di dalam buku dan katalaog-katalog pameran oleh pensejarahan seni atau kurator pameran. Karya cat minyak yang dihasilkan pada tahun 1962 ini memperlihatkan tiga orang wanita Melayu yang sedang memetik daun tembakau disebuah ladang yang terdapat dinegeri itu. Daripada data visual dalam karya ini bolehlah dimengertikan mengenai aktivit ekonomi dan sosio-budaya masyarakat di negeri Pantai Timur itu pada tahun 60 an. Misalnya daripada gambaran karya ini bolehlah ditafsirkan bahawa kegiatan pertanian iaitu menanam tembakau adalah kegiatan ekonomi penting penduduk tempatan dikawasan  pendalaman negeri Kelantan selain daripada nelayan bagi mereka yang tinggal di pesisir Laut China Selatan.


Penanam tembakau seperti gambaran bolehlah dikatakan dilakukan secara besar-besaran

pada ketika itu kerana terdapat kilang pemprosesan yang kelihatan jauh di sudut sebelah kanan catan. Dari segi sosial-budaya boleh dikatakan sudah terdapat kesedaran untuk memakai tudung kepala iaitu satu tuntutan yang wajib dipatuhi oleh orang yang beragama Islam, walaupun belum cukup sempurna, ini menandakan bahawa penduduk negeri ini telah menerapkan nilai-nilai Melayu-Islam dalam cara hidup berpakaian mereka selain berkain batik yang telah menjadi pakaian sejak sekian lama. Oleh kerana popularitinya karya ini telah menjadi rujukan di dalam buku teks seni visual sekolah dalam memahai seni moden Malaysia selain imej karyanya kerap digunakan untuk dijadikan sebagai kalender bergambar, cenderhati dan dibuat penyelidikan.


Satu lagi karya cat minyak Hoessein Enas dalam Koleksi Seni Visual Negara ialah ‘Gadis Korea’ (1960). Karya ini pernah dipinjam oleh Busan Museum of Art (BMA) pada tahun 2014 yang sempena pameran ‘The Origin of Beauty: Dramatic Nostalgia’ . Pameran khas ini diadakan sempena Sidang Kemuncak Asean-Korea Selatan 2014 atau Asean-South Korea Commemorative Summit 2014 iaitu sebuah dialog antara negara-negara Asia Tenggara dengan Korea Selatan dalam merapatkan hubungan dua hala yang dihadiri oleh saya sendiri sebagai wakil Balai Seni Visual Negara. Menurut Ameruddin Ahmad iaitu kurator di bahagian Koleksi dan Konsevasi BSVN menyatakan di dalam ulasan beliau mengenai karya ini seperti yang terdapat didalam katalog pameran itu  menyebut bahawa Hoessein Enas biasanya akan melukis secara terus melalui model dihadapannya ataupun melalui gambar yang disediakan oleh pembantunya. Menurutnya lagi Ismail Kadir iaitu seorang pelukis lanskap cat air , beliau pernah dikomisenkan oleh Hoessein Enas untuk mengambil gambar model-model di Kelantan dengan menggunakan kameranya. Sehingga ke hari ini Ismail masih lagi menyimpan gambar-gambar berkenaan.

Penulis bersalaman dengan Datuk Bandar Busan semasa perasmian pameran ‘The Origin of Beauty: Dramatic Nostalgia’ di Busan Museum of Art (BMA), Korea Selatan yang mempamerkan bersama karya Hoessein Enas ‘Gadis Korea’ dan karya pelukis Malaysia yang lain..

Karya ‘Gadis Korea’ adalah catan figura gadis Melayu yang sedang duduk dengan memakai pakaian tradisi perempuan Korea. Ameruddin mengatakan lagi selepas 50 tahun karya ini dihasilkan, sebuah stesen penyiar disana iaitu South Korea Broadcasting System pernah melaporkan bahawa gadis yang berpakaian wanita  Korea itu adalah seorang berbangsa Melayu bernama Mariam Johari yang kini berumur 87 tahun berasal dari Plentong, Johor. Sungguhpun telah lama hidup di negara Korea beliau telah dikatakan telah lama ingin untuk berjumpa dengan anak-anaknya yang terpisah semasa Perang Dunia Ke-2. Beliau berkahwin dengan lelaki negara itu dan mengamalkan cara hidup dengan fasih berbahasa Korea telah ke udara di televisyen dan akhbar dengan memakai pakaian wanita Korea dengan harapan ada orang yang mengenalinya. Cita-citanya untuk berjumpa dengan anak-anaknya tidak pernah pudar walaupun pernah dipisahkan dengan peperangan. 

Selain BSVN pengumpul utama karya-karya Hoessein Enas, karya-karya beliau banyak dijadikan koleksi oleh institusi-institusi seni yang lain antaranya Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah di Universiti Sains Malaysia, Balai Seni Pulau Pinang, Tenaga Nasional dan kolektor-kolektor perseorangan.

Penutup

Keseluruhannya Balai Seni Visual Negara menyimpan hampir 50 peratus karya-karya penting Hoessein Enas di dalam dua dekad iaitu diantara tahun 1950 an hingga 1960 an dimana karya-karya ini menjadi dokumentasi dan catatan berharga dan perjalanan penting kepada sejarah pembinaandan pembangunan semula negara ini selepas mencapai kemerdekaan. Catatan visual Hoessein Enas adalah melalui lukisan potret figura sejak 60 tahun dahulu yang dimulai oleh beliau boleh dijadikan tanda aras kepada kemajuan apakah yang telah dicapai dalam gaya itu oleh pelukis yang bergerak dengan gaya itu pada hari ini, samada kita masih statik atau terus dinamik. Pada 15 Julai tahun 1995 Hoessein Enas telah meninggal dunia di Kuala Lumpur, tahun ini merupakan ulangtahun yang ke-20 pemergian beliau. Pemergian beliau meninggalkan khazanah yang begitu penting kepada dunia seni visual negara.

Paris sebagai Kota Seni Budaya

Oleh: Faizal Sidik


Laporan yang dikeluarkan pada tahun 2014 menyebut Paris menduduki tempat kedua antara tempat yang paling dilawati didunia. Sudah tentu terbayang pada imaginasi anda mengenai Eiffel Tower atau Menara Eiffel dan mengaitkannya sebagai sebuah kota cinta. Selain itu mungkin juga anda akan mengaitkannya dengan catan Monalisa dimana oranga ramai berasak-asak setiap hari untuk menatapnya sekali seumur hidup yang tersimpan di muzium yang paling ramai dilawati iaitu Muzium Louvre. Tahukah anda bahawa di kota budaya ini juga tersimpannya karya koleksi-koleksi seni penting dari seluruh dunia.. Di sini saya menyenarikan 10 muzium seni moden dan seni kontemporari pilihan saya yang perlu anda lawati sekiranya anda berada di kota ini.

      1. Musee du Louvre 

Muzium Louvre atau Musee du Louvre terletak di tengah-tengah kota Paris. Dibuka pada tahun 1793 ia adalah satu muzium yang wajib anda lawati ‘must see’ sepanjang anda berada di kota ini. Jika anda berkunjung dengan menaiki keretapi bawah tanah ia terletak di stesen Metro Palais Royal/Musee du Louvre. Muzium ini mempamerkan 35,000 koleksi objek daripada zaman prasejarah sehinggalah abad ke-19 di kawasan yang asalnya adalah sebuah istana Raja Perancis yang berkeluasan 60,600 meter persegi (652,300 kaki persegi). Louvre adalah muzium yang menerima jumlah pelawat yang tertinggi kira-kira 20 ribu sehari atau 8 juta orang setahun. Dalam bahasa Perancis ‘Louvre’ bermaksud karya agung yang sangat sesuai dengan namanya kerana menyimpan karya koleksi yang paling masyhur dari serata dunia antaranya yang menjadi tumpuan ialah  catan ‘Mona Lisa’ (1503-19)yang dihasilkan oleh pelukis Itali Leonardo da Vinci. Ada yang mengatakan anda wajib menatap karya ini sekali seumur hidup sebelum anda mati. Adakah kenyataan ini benar? , hanya pengalaman semasa masuk di Louvre dengan harga 16 Euro (RM 64) sahaja boleh memberikan jawapannya. www.louvre.fr


     2. Centre George Pompidou

Centre George Pompidou dikenali juga dengan  George Pompidou atau Centre Pompidou. Dibuka pada tahun 1977 mengambil nama Presiden Perancis yang pernah memimpin daripada 1969 hingga 1974, atas jasa beliau yang telah mengkomisenkan bangunan asal yang merupakan sebuah kilang lama di Beaubourg yang direka semula dengan seni bina pasca moden dan high-tech oleh Renzo Piano, Richard Roger dan Giafranco Franchini untuk dijadikan sebuah bangunan kompleks 7 tingkat yang menjalankan pelbagai aktiviti program seni budaya untuk warga Paris seperti Muzium Seni Moden Negara (Musee National d’Art Moderne) yang mempamerkan karya-karya koleksi seni moden dan kontemporari dikatakan muzium seni  moden yang terbesar di Eropah, Perpustakaan Informasi Awam (Bibliotheque Publique d Information) dan Pusat Penyelidikan Muzik dan Akoustik atau IRCAM  (Institut de Recherche et Coordination Acostique/Musique). Centre Pompidou turut mengadakan pameran solo secara berkala di galeri sementara di tingkat paling atas setiap tahun antaranya ialah pameran Pablo Picasso, Salvador Dali, Roy Linchstein, Jeff Koon dan lain-lain. Tiket boleh dibeli di kaunter dengan harga 14 Euro (RM 56). www.louvre.fr


     3. Palais de Tokyo

Palais de Tokyo atau Place of Tokyo bukanlah terletak di Tokyo negara Jepun, tetapi muzium seni ini mengambil dan jalan lama dimana lokasi bangunan itu berada iaitu Avenue de Tokyo (dari 1918 hingga 1945). Kini Palais de Tokyo yang beralamatkan di 13 avanue du President-Wilson ini adalah sebuah muzium seni kontemporari yang terbesar bukan sahaja di Perancis malah di Eropah. Muzium seni kontemporari ini penuh dengan program pameran seni merentasi media seperti seni visual, seni persembahan, reka bentuk filem dan media baru yang dijalankan sepanjang tahun bersilih ganti.Jika anda ingin menaiki keretapi bawah tanah perhentian yang berhampiran yang berhampirana adalah stesen Metro Alma-Marceu. Tiket masuk ke muzium ini berharga 10 Euro (RM 40). www.palaisdetokyo.com


     4. Grand Palais

Grand Palais des Champ-Elysees atau dalam bahasa Inggeris bermaksud ‘Great Place’ terletak di No 3. Avenue du General Eisenhower, Paris. Dibuka pada tahun 1900 untuk pameran besar Universal Exposition of 1900. Sebuah tapak sejarah, dewan serta pameran dan kompleks muzium ia terletak dikawazan taman Champs-Elysees. Apa yang menariknya struktur senibina Grand Palais  ini yang berstailkan Beaux-Arts yang berbumbungkan kaca melengkung dimana menggunakan sumber cahaya semulajadi dari luar. Jika anda mengetahui mengenai sejarah pameran Salon (pameran besar) di Perancis pada abad ke-18 dan 19, Grand Palais adalah tempat mengadakan pameran Salon de la Societe Nationale daes Beaux Arts, Salon d;Autumne dan Salon Comparaisons. Disebabkan ruang dewan Grand Palais yang bersaiz gergasi itu ia banyak digunakan bukan sahaja pameran-pameran seni sepanjang tahun malah juga kepada pameran perdagangan, automobil dan pertunjukan fesyen. Grand Palais menganjurkan acara tetap FIAC atau International Contemporary Art Show, selain mengkomisenkan artis dalam dan luar menghasilkaninstalasi disitu antranya  ‘Anish Kapoor:Monumenta’ 2011. Bayaran masuk dikenakan adalah dari 12 Euro (RM 48) www.grandpalais.fr


          5. Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris

Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris atau Muzium Seni Moden Bandarya Paris di buka pada tahun 1961, Muzium seni ini terletak bersebelahan dengan Palais de Tokyo telah dibina sempena International Exhibition Arts and Technology pada tahun 1937. Mempamerkan pengkoleksian seni abad ke20 dan ke-21-kini mempunyai Musee d’Art Moderne de la Ville de Parismempunyai 10, 000 karya. Pameran di sini pameran solo dan bertema diadakan secara berkala selama 6 menggu sekali memokuskan pergerkaan seni lukis Eropah dan antarabangsa yang menjadi trend pada hari ini. Tiket masuk berharga 5 hingga 11 Euro. (RM 20- RM 44). www.mam,paris.fr


         6. Musee d’ Orsay

Jika anda mengemari karya-karya pelukis-pelukis besar Impresionis dan Pasca Impresionis seperti Van Gogh, Monet, Manet, Degas, Renoir, Cezanne, Seurat, Sisley, Gaugain dan ramai lagi Musee d’Orsay merupakan muzium yang tidak boleh dilepaskan. Terletak di Rue de Lille yang berhadapan dengan Sungai Seine. Musee d’Orsay pada asalnya adalah mengambil nama sebuah stesen keretapi dan hotel Gare d’Orsay yang dibina pada 1898 hingga 1900. Pada masa yang sama ia juga mempamerkana karya-karya pelukis Perancis daripada 1848 hingga 1915. Pada tahun 1986 barulah karya-karya berkenaan dibuka secara rasmi untuk tatapan umum selepas pembinaan Galerie Nationale du Jeu de Paume Untuk kesini anda boleh berhenti di stesen Metro Solferino dimana Musee d’Orsay mengenakan bayaran masuk sebanyak 11 Euro (RM 44).www.musee-orsay.fr


         7.  Musee Picasso

Sepanjang hidupnya Pablo Picasso (1881-1973) telah menghasilkan lebih daripada 10,000 karya seni, baki 5,000 daripadanya tersimpan di Musee Picasso yang terletak di Hotel Sale dibina pada 1656 hingga 1659  di alamat no 5, rue de Thorigny dalam daerah Marais, Paris. Muzium yang buka pada tahun 1985 ini menjadi koleksi terbesar Pablo Picasso selain daripada sebuah lagi Museu Picasso (4,251 koleksi) yang terletak di Barcelona. Musee Picasso sebenarnya telah dirancang dibina setahun selepas kematian pelukis itu pada tahun 1974 melalui derma karya yang kebanyakan daripada oleh keluarga Picasso dibawah Estate of Picasso oleh balunya iaitu Jacqueline Roque beserta Anne Sinclair iaitu ahli lembaga muzium. Sejak pembukaannya pada tahun 1985 lebih 1000 pameran telah diadakan. Persembahan karya-karya Picasso  muzium ini dipersembahkan mengikut kronologi dimana galeri di tingkat 2 mempunyai ruang khas untuk pameran secara berkala dan karya seni cetak. Tingkat 3 pula ditempatkan perpustakaan, jabatan dokumentasi dan arkival dan juga bilik kurator. Untuk kesini boleh berhenti di stesen Metro berhampiran seperti Saint-Paul (Line 1), Saint-Sebastian-Froissart (Line 8). Bayaran masuk untuk dewasa adalah berharga 11 Euro (RM 44). www. museepicassoparis.fr


          8.  Fondation Cartier poue I’Art Contemporain

Fondation Cartier poue I’Art Contemporain adalah sebuah muzium seni kontemporari dibawah naungan korporat. Terletak di 261 boulevard Raspal, Paris ditubuhkan pada tahun 1984 sebagai sebuah pusat seni kontemporari yang mempromosikan dan meningkatkan kesedaran awam terhadap seni kontemporari. Setiap tahun yayasan ini mengadakan program pameran samada solo, bertema dan komisen kepada artis dalam memperkayakan koleksi-koleksinya dalam satu pameran sebagai satu sokongan korporat kepada seberapa ramai audien yang mungkin. Pusat seni kontemporari ini mengadakan satu pameran perseorangan setiap tahun sejak tahun 1986 dan antara artis yang pernah ditonjolkan adalah seperti Hiroshi Sugimoto, Ron Mueck dan Bruce Nauman. Kini ia mempunyai 1000 buah karya daripada 300 artis serata dunia . Bayaran masuk ke sini adalah 10.5 Euro (RM 42). www. fondation.cartier.com


         9. Fondation Louis Vuitton

Fondation Louis Vouitton  bermula pada tahun 2006 sebagai sebuah muzium seni dan pusat kebudayaan yang ditaja oleh kumpulan LVMH dalam mempromosikan seni budaya. Muzium Fondation Louis Vuitton telah dibuka secara rasmi pada 2014 yang terletak di no 8 . Avenue du Mathma Gandi iaitu di Le Bois de Boulogne di sebelah barat Paris. Seni bina muzium yang direka oleh Frank Gehry ini adalah inspirasi daripada bumbung kaca Grand Palais. Mempunyai keluasan 126,000 kaki persegi yayasan ini mempunyai misi dalam mempromosikan penciptaan artistik bukan sahaja kepada Perancis malah masyarakat antarabangsa dalam mengenali seni kontemporari melalui pameran yang diadakan seperti ‘Olafur Eliasson: Contact’. Antara koleksi LVMH adalah karya Basquit, Gilbert & George dan Jeff Koon. Tiket masuk dijual dengan harga  14 Euro (RM 56). www. fondationlouisvuitton.fr       


     10. Le Cent-Quatre

Le Cent-Quatre adalah sebuah pusat seni di Paris terletak di rue d Aubervilliers dibuka pada tahun 2008. Bangunan asalnya adalah sebuah bangunan majlis tempatan. Ia boleh menampung sekitar 5,000 pengunjung dalam satu-satu masa dengan pelbagai acara seperti pameran, tayangan, artis residen, dan pelbagai acara kebudayaan yang lain. Di sini anda boleh melihat artis bekerja di dalam studi yang disediakan secara langsung. Sebagai sebuah pusat seni budaya yang dijalankan oleh komuniti Cent-Quatre ia mesra pengunjung. www.104.fr

Jangan lepaskan peluang anda untuk ke lokasi muzium dan pusat seni yang dicadangkan yang pasti memperkayakan pengalaman visual anda dalam melihat seni.


Jumaat, 8 Mei 2015

‘Jeff Koons: La Retrospective’di Centre Pompidou


Oleh: Faizal Sidik

Kunjungan ke pameran ‘Jeff Koons: La Retrospective’  yang diadakan di Centre Pompidou, Paris, Perancis berlangsung daripada 26 November hingga 27 April bukanlah kali pertama saya melihat sendiri karya-karya Jeff Koons. Pada tahun 2011 sempena Venice Biennale ke 51 diadakan dua pameran sampingan di dua muzium pemilik rumah lelongan Christie iaitu Francois Pinault. Satu di Palazzo Grassi berhampiran dengan stesen San Marco d pamerkan “Ballon Dog (Magenta)” milik kolektor itu sempena pameran yang dinamakan ‘The World Belongs To You’ manakala di Punta della Dogana di pamerkan beberapa karya terkini Koon pada waktu itu termasuklah “Hanging Heart (Red/Gold)” sempena pameran ‘In Praise of Doubt’.

Jeff Koons bukanlah nama kecil dalam seni kontemporari pada hari ini, banyak majalah-majalah seni seperti Art Review, Art News, Flash Art, Art and Auction meletakkan beliau diantara 10 diantara 100 pemain-pemain seni yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia pada hari ini dimana pemilihanny bukan sahaja mereka dikalangan artis malahan kurator, kolektor, pemilik galeri. Namun apakah yang sangat signifikantnya Jeff Koons ini?

Daripada pengamatan saya ada beberapa yang boleh saya kongsikan disini yang bukan untuk mengatakan seni lukis barat lebih baik dari timur, walaupun terdapat lompangnya sana sini seni lukis barat itu tetapi saya sekadar memberi makluman seni pada hari ini mahu atau tidak mahu kita harus menerimanya sebagai satu bentuk transaksi perdagangan yang bernilai tinggi daripada emas dan berlian. Tidak hairanlah cara berpakaian Jeff Koons ini sendiri memperlihatkan dunia artistik keseniman seseorang di alaf baru itu menuntut mereka juga menjadi pengurus, ketua eksekutif, ahli korporat yang begitu berbeza sekali jika dibandingkan sifat keseniman 50 tahun dahulu. Jeef Koons bagi saya cuba melihat dirinya bukan sahaja seorang artis yang dipandang orang sebagai manusia tidak terurus kerana kesibukan berkarya, mempunyai gaya hidup yang pelik lagi aneh, semua itu ditukar beliau dengan penampilan yang segak dan kasual dimajlis yang melibatkan beliau.

Saya di sini belum lagi memberikan apa menariknya seniman Jeff Koons ini sehinggakan beliau dianggap sebagai seniman yang setanding Warhol dan Picasso. Daripada pemerhatian saya Jeff Koons adalah antara artis generasi kedua selepas Andy Warhol yang membuat sistem studio iaitu karya dihasilkan secara besar-besaran yang dibantu oleh jurubantu atau pekerja teknikal yang mempunyai kepakaran dalam bidang visual yang tertentu. Jika Andy Warhol menubuhkan Silver Factory yang bukan sahaja sebagai studio tetapi rumah artistik yang menjemput rakan-rakannya dalam bidang yang lain untuk bersama-sama bekerja dengannya maka lahirlah filem-filem seni bidang seni yang jarang-jarang diteroka oleh artis pada masa itu selain beliau terus menghasilkan illustrasi iklan dan lain-lain yang berkaitan dengan massa yang memaksa beliau untuk menghasilkan karya dengan cepat.


Pada hari ini Jeff Koons mempunyai lebih 150 orang pekerja yang bekerja dengan beliau dalam menyiapkan bukan sahaja karya-karya baru malah projek-projek komisen yang ditempah oleh kolektor, projek seni awam dan juga projek korporat di bangunan dan juga muzium. Walaupun mempunyai pekerja yang ramai beliau adalah pembuat keputusan penting ke atas sesuatu karya dan menjadi penasihat malah pemantau bersama dalam menjayakan projek. Jika di era dahulunyanya pengeluaran secara besar-besaran hanya dipraktikkan kepada barang-barangan keperluan harian seperti pembuatan minuman ringan Coca Cola, sup Campbell, pembuatan automotif kini sistem kilang ini mula dipraktikkan di dalam pembuatan seni. Persoalannya adakah ia akan menjatuhkan taraf seni itu setaraf barang-barang harian yang dihasilkan secara banyak, namun seni kontemporari hari ini menidakkan itu semua atas dasar permintaan untuk memenuhi keperluan ia bukan sahaja perlu dilakukan malah akan meningkatkan lagi imej objek itu yang boleh dilihat dimana-mana sahaja lihat karya “Ballon Dog” dan “Tulips”yang mempunyai pelbagai versi dan pilihan untuk kolektor.

Sungguhpun studio Jeff Koons pernah berhadapan dengan saman beberapa kali dengan syarikat pencipta asal objek-objek mainan kanak-kanak dan watak-watak adiwira seperti Incredible Hulk tetapi semua itu tidak mematahkan hasratnya untuk merealisasikan pengalaman zaman kanak-kanak beliau kepada awam. Dalam mempraktikkan sistem studio ini Jeff Koons bukanlah berseorangan, rakan-rakan sezaman dengannnya misalnya Damien Hirst, Takeshi Murakami dan lain-lain artis juga mempraktikkan pekerjaan yang sama. Damien Hirst sendiri mengaji pengurus perniagaan iaitu Frank Dunphy dalam menyelia strategi pemasaran beliau.

Selain itu Takeshi Murakami mempunyai studionya sendiri yang dinamakan Hiropon Factory pada tahun 1996 dan setrusnya pada tahun 2001 menubuhkan Kakai Kiki Co. Ltd yang berperanan dalam menghasilkan dan mempromosiak karyanya dimana ia bertujuan mengurus dan menyokong bukan sahaja pengkaryaan beliau sahaja tatepi beberapa artis muda yang terpilih yang kebanyakannya adalah pembantu-pembantu beliau kepada kerja-kerja penacaraan dan projek disamping menghasilkan cenderamata. Kakai Kiki mempunyai sekitar 70 staff iaitu 50 orang pekerja yang berpusat di Tokyo dan 20 orang di pejabat dan studio mereka di New York. Antara artis-artis muda yang direpresentasi oleh Kakai Kiki selain Murakami ialah Chiho Aoshima, Mr., Aya Takano, Chinatsu Ban, Mahomi Kunikata dan Rei Sato. Kebanyakan artis-artis muda ini dapat membuat pameran di galeri berjenama di Amerika dan Eropah menerusi jaringan Murakami. Tidak hairanlah syarikat ini berjaya membuat pameran dan projek  besar disamping perhubungan awam yang baik Kakai Kiki menambah koleksi kejayaan mereka dengan pembukaan Kakai Kiki Gallery pada tahun 2008 di Motozabu, Tokyo.

Melihat pameran bergerak ‘Jeff Koons: A Retrospective’ di Paris saya rasakan sama jika saya melihatnya di Whitney Museum, New York, Amerika Syarikat pada 27 Jun hingga 19 Oktober 2014 semasa pameran ini dilancarkan dan ia akan dibawa selepas ini ke Guggenheim Museum Bilbao, Sepanyol pada 9 Jun hingga 27 September 2015 ini. 

‘Archipel Secret’ dan ‘Open Sea’ Meletakkan Peta Seni Kontemporari Asia Tenggara ke Eropah


Oleh: Faizal Sidik

Sejak 15 tahun dahulu setelah memasuki alaf baru seni lukis Asia Tenggara mula mendapat tempat dan menampakkan keberadaannya di peta dunia. Ada teori yang mengatakan dasar buka pintu ekonomi China kepada dunia telah mengalihkan minat pelabur-pelabur daripada  ke timur. Selain itu ada juga mengatakan India sebagai gergasi yang sedang tidur bangun dari tidur yang panjang untuk merancakkan lagi hubungan perdagangan yang menggunakan Laut China Selatan sebagai laluan hubungan antara timur barat telah membuka semula rantau ini ke pentas permainananya semula selepas terjejas oleh gangguan penjajahan yang silih berganti yang berlaku sekitar abad ke-16 hingga abad ke-20. Hampir 500 tahun daerah ini hampir hilang dari peta dunia sungguhpun ia adalah merupakan pengkalan antarabangsa yang terkenal seperti Melaka dan Singapura yang mempunyai hubungan dagang dengan Venice di Eropah.

Sungguhpun usaha-usaha tersebut telah dimulakan seawal penubuhan negara-negara Asean yang diusahakan oleh Malaysia dalam menghimpunkan negara-negara Asia Tenggara agar mempunyai kesatuan yang mampu bekerjasama dari aspek politik, ekonomi, sosio-budaya malahan juga seni. Penubuhan Asean pada tahun 1967 menandakan satu penubuhan negara-negara yang mempunyai kaitan sejarah yang sama yang mempunyai kerajaan-kerajaan tradisional yang bersilih ganti beratus-ratus tahun dahulu bernaung di bawah satu kesatuan yang terlebih dahulu dibentuk dan mempunyai pengalaman pentadbiran dan pengurusan yang luas daripada kesatuan-kesatuan selepasnya seperti Kesatuan Eropah (European Union-EU) atau Kesatuan Perdagangan Negara-Negara Atlantik Utara (North Atlantik Trade Union-NATO).

Sejak penubuhan Asean juga kita lihat kegiatan kesenian dan kebudayaan begitu rancak dijalankan dimana negara hos akan menganjurkan atau mempengerusikan wokshop atau pameran seni di bawah payung Asean-Coci (Committee on Culture and Information)  atau Jawatankuasa Kebudayaan dan Informasi. Antara usaha-usaha seni visual yang telah dijalankan adalah seperti Wokshop Catan dan Fotografi,  Simposium Arca, Taman Arca Asean yang menempatkan arca-arca awam oleh pengarca negara anggota seperti di Tugu Negara, Kuala Lumpur, Malaysia (1988), Fort Canning Park, Singapura (1981) dan Laman Asean di Manila.

Kesepakatan negara-negara Asia Tenggara bukan sahaja diterjemah melalui acara seni budaya semata-mata. Kesungguhan pemimpin negara-negara ini dalam melihat sifat muhibbah di cerminkan juga melalui acara sukan serantau melalui Sukan SEA, Festival dan Anugerah Filem Antarabangsa Asean. Dalam seni kontemporari Singapore Biennale ke -4 cuba untuk menjadi hub dalam menghimpunkan seni kontemporari di rantau ini.

Melakukan pemeran di muzium-muzium penting merupakan satu penghormatan kepada seni kontemporari Asia Tenggara. Sejarah penubuhan Balai Seni Visual Negara sendiri sejak tahun 1960 an kerap bergerak mengadakan pameran di luar negara dalam memperkenalkan seni lukis moden Malaysia pada masa itu antara muzium yang pernah mempamerkannnya adalah seperti di Glasgow Museum and Art Gallery, Scotland (1965), Dublin Building Centre, Ireland (1965), Commonwealth Institute, London (1966), dan Pasadena Museum of Art, Amerika Syarikat (1988).

Muzium besar seperti Gugenheim Museum di New York mula melancarkan program Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative pada 2013 dengan pameran ‘No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia’ bergerak ke Asia Soceity, Hong Kong (2014)  dan ke Centre for Contemporary Art (CCA) (2014) Singapura

Lain-lain lokasi yang diusahakan oleh ruang dan galeri yang lebih kecil yang melibatkan karya-karya baru dari rantau ini adalah seperti adalah “The Roving Eye: Contemporary Art from Southeast Asia” di Arter Space for Art in Istanbul, Turki (2014), ‘Beacon of Archipelago: Contemporary Art from Southeast Asia (2010), Arario Gallery, Seoul (Korea) dan Cheonam (China). ‘Southeast Asia Contemporary’ (2014) di Halu Trans, Singapura.

Usaha sebuah institusi seni di Perancis iaitu Palace de Tokyo yang di pimpin oleh Le Bois dalam mengantarabangsakan institusinya dengan melabur dalam bidang penyelidikan menjemput tenaga luar dalam memberikan impak programnya seperti langkah yang pernah dilakukan oleh Musem of Modern Art (MOMA) dalam memperkenalkan program penyelidikan antarabangsa yang dinamakan sebagai C-MAP (Contemporary and Modern Art Perspective in a Global Age Initiative) pada tahun 2004 iaitu sebuah program penajaan sepenuhnya yang berasaskan penyelidikan dengan membawa kurator, artis, pendidik, pengkritik, kolektor dan ilmuwan daripada seluruh dunia untuk bekerjasama dengan staff mereka.

Selain MOMA di awal tadi saya ada menyebut bagaimana Gugenheim Museum, New York juga telah mengambil langkah yang sama setelah MOMA menampakkan kejayaannya setelah program di bawah Glen Lowry itu membuka luas fikiran kurator mereka untuk berfikir di luar daripada kebiasaan dan menjadikan institusi itu lebih menarik. Antara yang boleh saya nyatakan d isini adalah MOMA telah membuka jabatan kuratorial yang pelbagai dalam memenuhi permintaan seperti Jabatan Catan, Jabatan Arca, Jabatan Cetak dan Buku Illustrasi, Jabatan Multimedia dan Fotografi, Jabatan Seni Bina dan Rekabentuk dan Jabatan Filem. Kesemuanya ditubuhkan untuk mempelbagaikan program dan pengkoleksian mereka. Rahsia mereka adalah merentas disiplin, dengan bergerak secara popular dan populis tidak menghairankan menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung tahunan daripada 1.3 juta kepada 3 juta dan menambahkan pendapatan daripada $200 juta kepada $ 1 bn yang membolehkan mereka membuat perolehan karya-karya penting dan berpengaruh.

Gugenhem Museum, New York agak lewat dalam memperkenalkan program merentas budaya sebegini. Sungguhpun begitu program mereka yang dinamakan Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative (MAP)  yang dilancarkan 2012 memberi ruang interaksi diantara artis, kurator dan audien dimana mereka membahagikannya kepada tiga kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, Amerika Latin dan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hasilnya kurator bebas June Yap yang berpengkalan di Singapura dijemput untuk menjadi residensi kurator selama dua tahun di bawah tajaan Solomon R. Guggenheim Foundation untuk memperkenalkan apa yang saya katakan kemunculan daerah-daerah baru yang semakin berminat kepada seni moden dan sezaman. Program-program ini dirancang untuk mengantarabangsakan sejarah seni yang semakin global dan memperkayakan program apresiasi dan penghayatan yang lebih luas.

Jika sebelum ini insitusi seni di Amerika dan Eropah hanya berminat untuk membuka dua posisi teratas samada pengarah atau pengarah program kepada orang luar misalnya Han-Ulrich Obrist dari Switzerland  kini sebagai Pengarah bersama Pameran dan Program dan Pengarah Projek Antarabangsa di Serpentine Gallery, London dan Massimiliano Gioni dari Nicola Trussardi Foundation di Milan, Itali kini sebagai Pengarah bersama dan Pengarah Pameran di New Museum, New York. Posisi-posisi terbuka ini saya melihatnya mula dibuka kepada kurator-kurator antarabangsa pada acara Venice Biennial pada tahun 1995 apabila diberikan kepada Pengarah Artistik jemputan daripada Perancis iaitu Jean Clair  dan bukan sahaja warga Itali seperti yang dipraktikkan dalam versi sebelumnya. Ia menjadi semakin menarik apabila acara-acara biennial yang masih muda usianya pada ketika itu mempraktikkan pengarah artistik dan kurator dari luar yang mampu memberikan kelainan dan dikatakan lebih berpengalaman.

Khai Hori bersama penulis di Palace de Tokyo, Paris.
Institusi di Eropah mula melihat model-model ini untuk dipraktikkan di institusi-institusi mereka, salah satu daripadanya adalah Palais de Tokyo (Palace of Tokyo), di Paris, Perancis. Sebuah muzium seni kontemporari yang mengambil nama jalan disitu merupakan muzium seni kontemporari terbesar di Eropah dari segi saiznya. Dibawah presidennya Jean de Loisy yang memegang jawatan itu sejak 2011 adalah merupakan seorang Pesuruhjaya bebas pameran yang pernah memegang pelbagai jawatan di institusi kebudayaan di Perancis. Keterlibatan yang banyak dengan program antarabangsa de Loisy membawa masuk Khairuddin Hori yang merupakan bekas kurator kanan di Singapore Art Museum (SAM) yang pernah terlibat sebagai kurator Singapore Biennale ke-4. Semasa Khairuddin Hori atau Khai sedang bertugas sebagai kurator di Badan Warisan Melayu, Singapura (Malay Heritage Board) beliau telah disapa oleh de Loisy pada November 2014 untuk menjadi Timbalan Pengarah Program dimana beliau telah diberi tanggungjawab untuk membuat penyelidikan dan  artis-artis berpotensi dari Asia untuk Palais de Tokyo. Menurutnya beliau bukan mengkuratorkan hanya artis Asia namun permintaan itu sangat tinggi semenjak beliau di situ datangnya dari negara asal beliau sendiri misalnya mendorong beliau hadir dengan projek yang telah lama beliau ingin kuratorkan tambahan pula di luar Asia.

Festival Singapura di Perancis (Singapour en France le Festival) yang diadakan selama tiga bulan bermula daripada Mac hingga Jun menghadirkan beliau mengkuratorkan dua pameran seni kontemporari dari Asia Tenggara serentak secara berkumpulan iaitu “Secret Archipelago” yang diadakan di Palais de Tokyo daripada 27 Mac hingga 17 Mei dan “Open Sea” di Musee d’art Contemporain, Lyon pada 17 April hingga 12 July. Festival Singapura di Perancis ini bukan hanya melibatkan seni visual sahaja malah ia mempersembahkan juga muzik, seni persembahan dan teater kepada masyarakat Perancis yang diadakan di pelbagai lokasi dan bandar di negara itu yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia dan Kementerian Luar Singapura dengan kerjasama National Heritage Board dan National Arts Council Singapura.

Menurut Khai “Secret Archipelago” adalah sebuah pameran yang memperkenalkan penciptaan seni kontemporari Asia Tenggara iaitu rantau dimana masih dalam transformasi dimana dikalangan artis-artisnya masih kuat dengan akar-akar tradisi walaubagaimanapun dipengaruhi dengan dunia yang sangat kontemporari. Melalui 40 karya kebanyakannya dihasilkan untuk pameran ini meneroka idea dan praktis oleh artis daripada rantau ini, dimana kebanyakannya masih segar lagi dan tidak pernah membuat pameran di luar negara. Dengan bertambahnya artis-artis dirantau ini kini yang membuat pameran penting di acara seni kontemporari antarabangsa, namun tujuan pameran ini adalah untuk mengetengahkan artis-artis yang hingga kini masih belum dikesan oleh radar seni lukis antarabangsa. Karya-karya mereka menjambatan dan menghubungkan ruang antara masa silam dengan masa depan dan diantara ketegagan kreativiti dan memori dan tradisi, pengaruh seni kontemporari Barat denga yang lain, pada masa yang sama ia membawa sendiri bahasa seni modennya sendiri. Walaupun kebanyakan artis mendapat didikan asas daripada seni lukis Barat, sensibiliti yang ada pada mereka terhadap asal usul warisan telah menjadi darah daging diterjemahkan mereka melalui semangat dan praktis budaya.

Menurutnya lagi pameran ini adalah refleksi terhadap pengertian kebudayaan archipelago, yang menghubungkan era-era yang dipengaruhi semangat-semangat. Pameran ini juga membawa pelbagai media antaranya instalasi, video, arca, karya bunyian dan juga seni persembahan yang berlaku sepanjang pameran berlangsung. Pesan Khai kepada mereka yang memasuki pameran ini agar meninggalkan sementara cara fikir serta interpritasi seni dan bahasa seni lukis, kod dan ekspresi budaya Barat. Antara artis Malaysia dalam pameran ini adalah Roslisham Ismail atau ISE, Hayati Mokhtar, Chris Chong Chan Fui dan Liu Cheng Hua.
Pemasangan karya video instalasi Hayati Mokhtar “Falim House: Observations” ini telah disokong dan ditaja oleh Balai Seni Visual Negara adalah sebuah dokumentasi tentang warisan sejarah yang hilang. Sebuah rumah yang dinamkan rumah Falim dibina pada tahun 1929 terletak di negeri Perak, Falim House yang mempunyai 20 buah bilik ini terletak di kawasan seluas 26 hektar yang dimiliki oleh seorang taikun bijih timah Foo Nyit Tse dan keluarganya sehinggalah pada akhir 1990 an. Falim House  ini mula ditinggalkan dan mula dirobohkan apabila ianya telah dijual kepada syarikat pembangunan hartanah beberapa tahun lalu.   Segala isi rumah ini telah dijual dan hanya dijumpai kemudiannya oleh artis di pasar-pasar yang menjual barang antik.

Falim House adalah sebuah catatan akhir sebuah khazanah tempatan , dengan menggunakan 10 skrin audio-visual yang memperlihatkan juga 10 sudut komposisi dirumah itu, ia direkod sehari sebelum kawasan hartanah itu ditutup oleh pemaju. Pendokumentasiannya membina semula pelbagai sejarah yang tersembunyi melalui surat-surat, gambar-gambar, tempat sembahyang keluarga itu dan lawatan keluarga itu pada hari yang sama sungguh tidak dijangka oleh artis. Satu kempen secara atas talian telah dilancarkan untuk menyelamatkan dan memulihkan hartanah itu, walaubagaimanapun sebahagian besar kawasan itu telah dijadikan kawasan perniagaan mewah.

Karya instalasi bahan campura Roslisham Ismail / Ise bertajuk “ChronoLOGIKal”  2015 adalah sebuah naratif sebuah negeri di pantai Timur Malaysia yang berhadapan dengan Laut China Selatan iaitu  Kelantan. Negeri Kelantan mempunyai sejarah tradisi yang panjang sehinggakan Kelantan mendapat namanya daripada “kilatan” selain nama lain negeri ini yang popular dipanggil pada masa dahulu dengan ‘Negeri Cik Siti Wan Kembang’, ‘Serambi Mekah’, ‘Tanah Serendah Sekebun Bunga’, ‘Tanjung Pura’. Apa yang menarik karya ini adalah Ise mengambarkan kronologi sejarah  negeri Kelantan dari zaman purba sehinggalah ke hari ini secara visual. Saya melihat karya ini adalah sebuah dinding susur perjalanan dan peta masa yang penuh dengan cabaran yang disampaikan dengan objek-objek harian yang sangat dekat dengan kanak-kanak seperti haiwam maian, replika kapal, pinggan hiasan gambar, skrin video dengan lukisan dinding, gantungan,  teknik kolaj dan atas para. Ise juga seolah-olah menyarankan pemahaman baru dengan meringkaskan buku-buku yang ditulis oleh pensejarahan Kelantan dengan memberi kefahaman yang mudah dan ringkas untuk memahami Kelantan secara bersahaja dalam bentuk di luar teks iaitu bahasa 3 dimensi dan gambar bergerak yang. Secara logik juga kita memahami negeri ini secara tanda, lambang dan semiotik alamnya.

Umum mengetahui bahawa Asia Tenggara adalah laluan air iaitu laluan alternatif bagi Laluan Sutera yang menghubungkan antara benua barat dan timur. Sebuah kawasan yang pernah menjadi tempat kapal perdagagan berlabuh telah membuka daerah ini kepada perdagangan global, kembaraan dan migrasi sehinggalah ke hari ini. Di rantau ini jugalah berlakunya pertemuan kepelbagain budaya dan bahasa, kemasukan agama dan kepelbagai kepercayaan seperti yang kita lihat pada hari ini disini. Pameran ‘Open Sea’ yang diadakan pada 17 April sehingga 12 Julai di Musee d’art Contemporain, Lyon (Museum of Contemporary Art, Lyon) juga dikuratorkan bersama antara  Khairuddin Hori dengan Thierry Raspail iaitu Pengarah Musee d’art Contemporain cuba melihat idea-idea ini.

Bagi saya  ‘Open Sea’ sebagai ‘Open Southeast Asia’ atau ‘Membuka atau Melihat Asia Tenggara’ sebagai satu pameran ingin memperkenalkan dan menunjukkan diri negara-negara dirantau ini melalui seni visual. Menurut kurator pula pameran ini mengambarkan jiwa kontemporari, estetik dan saling hubungkaitan negara-negara sebelah tenggara ini yang diterjemahkan melalui karya-karya komisen den seni persembahan oleh 30 orang artis. Karya-karya yang dipamerkan memperlihatkan lanskap sosial tempatan yang pelbagai, dengan keluasan ruang galeri 2,000 kaki persegi yang melibatkan dua aras pameran memperkenalkan audein Eropah oleh artis Asia Tenggara melalui wokshop, bicara artis dan kurator danjuga seni persembahan.

Terdapat 4 karyawan Malaysia yang mengambil bahagin dalam pameran Open Sea ini antaranya adalah Yee I-Lann, Chris Chong Chan Fui, Chang Yongn Chia, dan Chong Kim Chiew. Dalam hasil kerja fotografi Yee I-Lann hadir dengan 13 siri fotografi mengenai orang Sulu dengan lanskap laut yang agak kosong dan sunyi dalam menangkap memori kontemporari dan sebagai satu idea mempersoalkan had-had sempadan. Yee I-Lann menggunakan sepenuhnya manipulasi digital dan imej arkival dalam membina karya yang berkisar tentang identiti politik masa kini. Beliau ingin berkongsi cerita antara alam laut dengan perdagangan, perlanunan dan keagamaan menyatukan manusia dengan sejarah budaya terutamanya di kepuluan antara Malaysia dengan Filipina. Sungguhpun zon ini pernah dijajah oleh kolonial British, Sepanyol dan Belanda yang mana penduduknya masih mengamalkan animisme, Islam dan Katolik. Sungguhpun daerah Sulu hanya beberapa kilometer sahaja tetapi ia mempunyai isu yang hebat untuk dikongsi kepada dunia.

Siri catan oleh Chong Kim Siew menggunakan setem lama daripada zaman kolonial dalam menyampaikan dialog berkenaan warisan, identiti dan realiti pada hari ini. Imej setem mengingatkan kepada memori silam terhadap peristiwa politik yang berlaku dan ia juga sebagai antara bukti-bukti antropologi terhadap sesuatu kuasa. Kim Chiew menukarkan tempat,  muka pembesar negeri, lanskap tropikal dengan menggunakan teknik manipulasi peta negara Britain ke atas Malaysia. Dlam kata lain artis mengingatkan tentang penjajahan pemikiran kolonial barat masih lagi kuat di pegang dalam negaranya dalam pembentukan halatuju dan identiti.

Dengan bertambahnya minat masyarakat mengetahui seni moden yang lahir di dua pusat utama iaitu  Paris dan New York, hadirnya seni kontemporari pada hari ini telah seni lukis sezaman menjadi global capaiannya. Negara-negara peneraju seperti Amerika dan Eropah mula menerima sumbangan seni lukis diluar lingkungan pusat tidak hairan pada hari ini muzium-muzium penting negara-negara berkenaan seperti tidak lengkap jika tidak memberi ruang  meraikan artis-artis dari China, India, Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kehadiran‘Secret Archipel’ dan ‘Open Sea’ adalah langkah kanan ke arah mengantarabangsakan seni kontemporari Asia Tenggara. Adakah pameran-pameran di luar ini cuba mengutar teori-teori seni timur yang datangnya dari rantau Asia Tenggara untuk dikongsi oleh barat dalam memperlihatkan sumbangannya terhadap kemajuan seni kontemporari masa kini?