Khamis, 12 Mei 2016

Penilaian Terjemahan dalam novel 'Rentong' oleh Shahnon Ahmad dengan 'Rope of Ash' oleh Harry Aveling


Oleh: Faizal Sidik


Pengenalan
Novel Rentong merupakan novel pertama ditulis oleh Shahnon Ahmad pada tahun 1965, sebelum novel Ranjau Sepanjang Jalan pada 1966 dan Srengange pada tahun 1973. Rentong juga merupakan novel yang ketiga diterjemahkan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris dengan tajuk Rope of Ash oleh Harry Aveling pada 1978 sebelum itu novel No Harvest but a Thorn atau Ranjau Sepanjang Jalan diterjemah oleh Adibah Amin pada tahun 1972 dan Srengange sekali lagi oleh Harry Aveling pada tahun 1979.

Novel Rentong oleh Shahnon Ahmad
            Di awal perkembangan pengkaryaan awal Shahnon Ahmad iaitu daripada tahun 1957 hingga 1963 beliau banyak menterjemah cerita-cerita pendek atau cerpen antarabangsa seperti dari Perancis, China dan India yang menyumbang kepada semangat kecintaan terhadap bahasa, negara dan pembebasan dari penjajahan yang sesuai dengan pengalaman dunia kesusasteraan tempatan pada masa itu. Misalnya cerpen Pelajaran yang Penghabisan (The Final Lesson) oleh Alphonse Dulet. Cerpen Cerita Gadis Desa (The Story of Farm Girl), Hilang di Laut (Lost at Sea) dan Syarat (Condition) yang ditulis oleh Guy de Maupasant adalah antara cerita pendek dikumpulkan dalam buku yang menghimpunkan terjemahan bertajuk Setanggi pada 1960.

            Menurut Mohd Yusuf Hasan, (1989; 5) beliau membahagikan pengkaryaan sastera Shahnon Ahmad kepada 5 fasa iaitu fasa pertama (1956-1968); Pengkaryaan Awal. Fasa kedua (1965-1969); Pergelutan di Desa, Permasalahan Sosial dan Agama dan Politik Melayu dan Nasionalisme. Fasa ketiga (1969-1974); Ketegangan dan Perubahan. Fasa keempat (1974-1978); Pembaharuan Komitmen Sosial. Fasa kelima (1976-); Keislaman. Untuk melihat pengkaryaan Shahnon Ahmad rajah di bawah dapat membawa kita melihat dengan lebih dekat lagi dimanakah perletakan novel Rentong di dalam kronologi pengkaryaannya selama 20 tahun awal:


Jangka Masa dan Fasa Perkembangan
Cerita Pendek
Novel
 1956-1968:
-Shahnon Ahmad dan Pengkaryaan Awal
Setanggi (1960) (Terjemahan)
Anjing-Anjing (1964)
Debu Merah (1965)

1965-1969
-Kemelut Perdesaan
-Permasalahan Sosial dan Agama
-Politik Melayu dan Nasionalisme

Rentong (1965)
Ranjau Sepanjang Jalan (1966)
Terdedah (1965)
Protes (1967)
Menteri (1967)
Perdana (1969)
1969-1974
-Ketegangan dan Perubahan
Selesai Sudah (1977)
Srengge (1973)
Sampah (1974)
1974-1978
-Pembaharuan Komitmen Sosial
Moyok (1975)
Tetamu dari Kuala Lumpur (1975)
Mr. Proudfoot (1975)
Kemelut (1977)
Seluang Menodak Baung (1978)
1976-
-Keislaman
Kemelut (1977)
Ada (1978)
Maya dan Keluarga (1981)
Tonil Purbawara (1982)
Dongeng Merdeka (1982)
Riak (1976)
Al-Shiqaq (1983) (fragmen)

Rajah 1. adalah terjemahan penulis daripada Stage in the Development of Shahnon Ahmad as a Fiction Writer oleh Mohd. Yusof Hasan

Novel ‘Rentong’ Menurut  A.Teeuw mengisahkan konflik antara dua orang gergasi kampung Banggul Derdap yang satu diantaranya bernama Semaun dan Dogol selain watak lain seperti Pak Senik, Jusoh  dan Lebai Debasa. Novel ini dikatakan menampilkan sesuatu yang baru dan segar dalam perkembangan Kesusasteraan Melayu pada ketika itu jika dibandingkan dengan Kesusasteraan Indonesia. Berlatarbelakangkan desa tempat kelahiran Shahnon sendiri iaitu di negeri Jelapang Padi, Kedah. Novel mengisahkan kemelut perdesaan, permasalahan sosial dan nasionalisme orang Melayu di sekitar tahun 60 an yang melontarkan isu ketamakan dan gila kuasa.

Terjemahan Rope of Ash oleh Harry Aveling
W.E Suskind (1959, hlm 85) dalam Reiss (2011,hlm 17) menggesa penterjemah yang menterjemah karya sastera mestilah seorang penulis kreatif yang berbakat, bukan sekadar penterjemah teks praktis yang digelar penterjemah pakar. Justeru itu penterjemah Harry Aveling dan terjemahan Rope of Ash dipilih untuk diukur kreativitinya. Harry Aveling dilahirkan di Sydney, Australia pada 30 Mac 1942. Beliau merupakan lulusan dari Universiti Sydney dengan Ijazah Sarjana Sastera dan Diploma Antropologi pada tahun 1966. Pada tahun 1963 menjadi pembantu pensyarah di Universiti Sydney dan pensyarah di Universiti Monash pada tahun 1967. Seterusnya dari 1971hingga 1974 bertugas sebagai pensyarah Kesusasteraan Afrika di Pusat Pengajian Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Beliau banyak menterjemah karya-karya Malaysia dan Indonesia ke bahasa Inggeris antaranya selain dari Rentung Shahnon Ahmad ialah Salina dan Sungai Mengalir Lesu oleh A. Samad Said, Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad dan A Heap of Ashes: Five Stories by Ananta Toer.

Novel terjemahan Rentong iaitu  Rope of Ash ini pada awalnya diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1979. Selepas 33 tahun barulah novel ini kemudiaannya diterbitkan semula oleh Institut Terjemahan dan Buku Negara ITBN pada tahun 2012 sempena buku Siri Sasterawan Malaysia. Terbitan semula ini masih mengekalkan penulisan nota penterjemah oleh Harry Aveling sendiri yang ditulis pada tahun 1978 disamping bab pengenalan oleh Tan Soo Ping. Dalam notanya Avelling mengatakan;

“I have tried to present a simple, tight translation, that represents world of Banggul Derdap in as immediately accessibale a manner as possible. Three matter require comment”
Kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis dan menilai penterjemahan ini untuk melihat aspek-aspek yang ditekankan oleh beliau dari segi keringkasan, kepadatan kepada pembaca sasaran berdasarkan dengan model yang dipilih.

Analisis Penilaian dan Kesilapan (Kussmaul, 2015)
Penilaian ke atas teks sumber dan teks terjemahan berpandukan kepada model penilaian dan kesilapan yang disarankan oleh Paul Kussmaul di dalam bukunya yang bertajuk Training the Translator. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Dahlina Daut@ Mohmud dengan tajuk  Melatih Penterjemah yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Negara ITBN pada tahun 2015. Model Kausmaul telah membahagi kesalahan kepada lima kategori berdasarkan konsep kepadaan, iaitu kepadaan budaya, situasi, lakuan bahasa, makna kata dan kesalahan bahasa.

Kepadanan Budaya
Kussmaul (2015:151) mencadangkan agar setiap setiap kritikan dan kesilapan dalam terjemahan hendaklah digredkan mengikut kesan komunikatifnya. Dalam cara  pragmatik dan psikolinguistik kita hendaklah mengaitkan teks dengan penerimanya, iaitu pembaca. Menurutnya lagi  (2015:176)  sekiranya masalahnya ialah budaya, pastikan sekiranya sumber dan budaya sasaran bertembung atau mencapah, yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sekiranya bertembung, biasanya tiada masalah budaya.

Walau bagaimanapun, sekiranya teks sumber tidak cukup mengambil kira kesan yang dihasilkan dalam budayanya sendiri selepas pertimbangan fungsi, anda boleh mempertimbangkan untuk mengubah teks sumber. Sekiranya budaya sumber dan sasaran mencapah, anda perlu tentukan, bergantung pada fungsi terjemahan anda dan juga pada fungsi keseluruhan teks; jika rujukan budaya, alusi atau implikasinya boleh ditinggalkan sebagaimana dengan adanya atau perlu diterangkan, digugurkan, diubah atau digantikan dengan padanan budaya sasaran.
Contoh 1
Teks sumber (TS)      : Tangan kirinya meraba pinggang. Dan terasa lapang dadanya bila jarinya mengcekak hulu wali yang terselit kejap di belakangnya. Sekurang-kurangnya wali itu boleh menanamkan semangat dalam dadanya.

Tek terjemahan (TT)  :His left hand moved to his waist. When he touched the handle of the knife he carried behind him, Jusoh breathed more easily. The knife gave him a measure of courage .

Dalam contoh 1 dilihat terdapat kejanggalan kepadanan budaya kerana teks sasaran kurang menyampaikan kesan yang sama denga teks sumber. Ungkapan wali dirasakan agak kurang diterjemah dengan sempurna dan mendalam budaya dalam teks sasaran. Dalam budaya Melayu wali mempunyaia makna cukup tinggi yang bermaksud suci atau keramat

Pada tahun selepas kemerdekaan terutamanya di desa-desa terdapat lagi orang Melayu melakukan perasapan senjata seperti keris dan parang kerana mempercayai bahawa senjata ini adalah lambang keberanian, keperkasaan dan maruah orang Melayu. Senjata ini diasapkan terutamanya pada malam jumaat sebagai tanda penghormatan. Terjemahan knife adalah tidak tepat dan kesalahan padanan terhadap kehidupan mistik yang dimiliki oleh Jusoh dan misteri orang Melayu secara umumnya.

Kepadaan Situasi
Menurut Rokiah Awang (2013:96) kepadaan situasi merujuk kepada faktor sosiolinguistik, contohnya hubungan sosial, sikap sosial, dan kelas sosial. Dalam teks Shahnon Ahmad terdapat satu dialog yang boleh menggambarkan kesalahan kepadanan situasi. Misalnya
Contoh 2
Teks sumber (TS)      :Tersirap darah Semaun mendengar ucapan biadab itu. Tahulah dia di mana letaknya nilai mayat bapanya. Mahu rasanya hendak mengusir mereka di kala itu dengan candungnnya. Dia sendiri sanggup memikul mayat itu kalau tak ada orang lain. Pak Senik tertangkap gerak-geri Semaun dan cepat-cepat menyabarkannya
                                    “ Naik sembahyang dulu,” Pak Senik mempersilakan.
                                    “ Pak Senik sajalah,” ujar salah seorang dengan tegas
.
Tek terjemahan (TT)  :Semaun blood pounded. The grave digger’s coarseness showed how little respect he had for Pak Kasa’s remains. Semaun felt strongly tempted to grab his knife and chase the two men away. If no one else wanted to take the body to the graveside, he’d do it himself. Pak Senik took hold of Semaun and tried to calm him.
                                    “We’re going to pray for deceased,” Pak Senik called out to the two en. “Would you like to join us?”
                                    “Go right ahead,” one of them replied firmly.

Hubungan sosial ketara dalam bentuk panggilan (Pak Senik) yang menggambarkan hubungan rendah-ke-tinggi. Kata-kata dua orang ditandai ‘mereka’ dengan percakapan melalui singkatan seperti “ Pak Senik sajalah,” Pemilihan perkataan menunjukkan ketidaktepatan yang boleh ditafsir sebagai sikap sosial iaitu jarak tertentu antara dua orang awam yang lebih muda dengan Pak Senik. 

Orang Melayu kaya dengan budi bahasa dan akan menghormati orang yang lebih tua dengan panggilan yang selayak untuk mereka. Perbuatan yang tidak menghormati seseorang yang lebih berumur akan dianggap biadab. Avelling mungkin mementingkan pembaca sasarannya yang bercakap dalam bahasa Inggeris, sungguhpun dalam ujaran pembacanya hanya menyebut nama orang dalam membuat panggilan namun bagi penulis panggilan ‘Pak’ perlu dikekalkan dalam memperlihatkan kesantunan penulis asal. 

Lakuan Bahasa
Dalam teks Shahnon Ahmad, lakuan bahasa watak  Lebai Debasa dari segi percakapanya yang tidak disampaikan dengan sepenuhnya dalam terjemahan. Misalnya di dalam lakuan bahasa dibawah:
Contoh 3
Teks sumber (TS)      : “Gamakku kau dihambat langsuyar,” sampuk Lebai Debasa yang enak-enak menyandarkan belakangnya ke tiang di tengah ruang. Jusoh tersenyum mendengar sindiran Lebai Debasa. Dia melangkah bendul. Lebai Debasa memang suka berseloroh.

Tek terjemahan (TT)  : “We though you’d been caught by banshee,” Lebai Debasa butted in, as he leant comfortably against a post in the middlle of the room. Jusoh smiled at the remark, and entered the middle of the room Lebai Debasa was a funny man.

Keberangkalian terdapat kesalahan lakuan bahasa dari segi penggunaan kata ganti nama diri. Dalam contoh 5 “Gamakku kau dihambat langsuyar,” mungkin sepatutnya diterjemahkan kepada : “I  though you’d been caught by banshee,” . Gamakku iaitu tekaan atau agakan secara berseloroh Lebai Debasa bahawa Jusoh dikejar oleh momok. Ujaran ini hanya diujarkan oleh seorang sahaja iaitu Lebai Debasa terhadap Jusoh. Terjemah secara jamak iaitu dengan memadankan ‘Gamakku’ dengan ‘We’ adalah boleh dipersoalkan.

Makna Kata
Penting untuk diketahui bahawa kesilapan tidak hanya mengubah makna ayat di tempat ia berlaku tetapi mempunyai kesan yang jauh lebih buruk. Ia menjadikan hujah pengarang kelihatan tidak langsung bermakna dan dengan itu, memburukkan pengarang tersebut dari mata pembaca terjemahannya Menurut Kussmaul (2015:163).
Contoh 4

Bab
Isi Kandungan Teks Sumber
Isi Kandungan Teks Terjemahan
1
Jamung
The Torch
2
Harimau Jantan Terluka
The Wounded Bull
3
Melarat hingga ke Senja
Day into Night
4
Jelaga Hitam
Burn! Burn!
5
Harimau
The Tiger
Dalam ketidaktepatan makna kata juga dapat diperhatikan pada teks sumber  ke teks sasaran. Terdapat lima tajuk bab di dalam novel Rentong seperti yang terdapat di dalam contoh 4 iaitu ‘Jamung’, ‘Harimau Jantan Terluka’, ‘Melarat hingga ke Senja’, ‘Jelaga Hitam’ dan ‘Harimau’. Dalam bab 1 teks sasaran The Torch atau lampu suluh jika diterjemah semula ke dalam bahasa sumber iaitu ‘Jamung’, padanan yang diberikan oleh penterjemah agak kurang tepat kerana Jamung bahasa dialek yang biasanya diujarkan di kawasan-kawasan pendalaman di  sebelah utara sedangkan The Torch seolah-olah watak sedang memakai lampu suluh. Jamung adalah nyalaan api seperti obor yang menggunakan batang kayu dan dipangkalnya terdapat sumbu tempat api dinyalakan.

Dalam bab 2, tajuk ‘Harimau Jantan Terluka’ diterjemahkan kepada The Wounded Bull . Terdapat dua kesilapan dalam bahasa sasaran di sini, pertama The Wounded Bull adalah ‘Lembu Jantan yang Terluka’ yang digunakan untuk mengambarkan lembu jantan yang dicederakan oleh metador  semasa perlawanan lawan lembu digelenggang. Biasanya perlawanan ini diadakan dinegara-negara Barat seperti negara Sepanyol, dimana lawan lembu ini merupakan acara tradisi rakyat negara itu. Kedua lembu bukanlah haiwan yang menunjukkan kekuatan dan keperkasaan dalam budaya orang Melayu. Keputusan Aveling ini dilihat tidak berhati-hati dalam menterjemah kesetaraan budaya.

Kesalahan Bahasa
Menurut Kussmaul (2015:165), kesilapan jenis ini biasanya merupakan yang paling penting dalam pengajaran bahasa asing. Ia melibatkan kesilapan seperti salah guna kala, kata depan, tertib perkataan, idiom, kolokasi dan sebagainya, dan lebih “asas” kesilapan ini. Kesilapan ini juga muncul dalam terjemahan, tetapi standard kita untuk penilaian adalah, sebagaimana yang telah menjadi jelas sekarang, berbeza daripada yang digunakan dalam pengajaran bahasa. Misalnya.
Contoh 5
Teks sumber (TS)      : Panjang-panjang Jusoh melangkah di atas sepanjang permatang   yang lembik-lembik itu. Katak-katak kecil yang tengah berembun di atas permatang berselut itu terjun ke air, bagaikan bimbang kalau-kalau dihenyak oleh kaki kematu Jusoh yang tidak beralas sebaraang apa satu itu. Sekali sekali terdengar juga air berkocak ketika haruan menyambar anak. Tetapi Jusoh tidak mengendahkan makhluk-makhluk Tuhan yang kerdil-kerdil itu. Dia tidak boleh lengah-lengah lagi. Tentu Pak Senik dan anak buah yang terkemuka dalam kampung itu sedang menunggu kedatangannya.

Tek terjemahan (TT)  : Jusoh walked along the muddy ruce-field walls. Small frogs, half covered with dew, leapt from the soft walls into the water, as though frightened that Jusoh’s hard, calloused feet might kick them. There was an occasional stirring of the water as mudfish swam after offspring. But Jusoh ignored the tiny creatures of God. There was no the village would be waiting for him.

Di dalam plot ini Shahnon banyak bermain dengan metafora atau kiasan mengenai alam yang dikitari oleh watak-wataknya. Istilah seperti permatang, katak, ikan haruan dan selut dalam plot misalnya adalah alam yang terdapat di dalam sawah padi.  Haruan menyambar anak adalah idiom atau simpulan bahasa Melayu tidak diterjemah dengan lakuan bahasa yang betul. Istilah lainnya adalah haruan makan anak iaitu bermaksud ‘sumbang mahram’ yang berlaku dalam keluarga yang terlibat yang memetaforakan perbuatan khianat oleh orang yang dipercayai. Padanan mudfish swam after offspring  dilihat kurang membawa lakuan bahasa yang sebenar kerana bersifat literal. Sungguhpun di dalam budaya sasaran mungkin tidak mempunyai perlakuan sumbang ini, jika hanya padanan mudfish swam after offspring diberikan tanpa terjemahan lebih yang memberikan maksud kiasan yang sebanar pasti akan membuat pembaca akan terkeliru dan tercari-cari makna yang sebenar.

Kesimpulan
Dirumuskan bahawa analisis penilaian berdasarkan kepadaan atau kesilapan yang sarankan oleh Kausmaul dari segi kepadaan budaya, situasi, lakuan bahasa, makna kata dan kesalahan bahasa membantu dalam mengesan dan mengecam masalah teks. Penterjemahan yang salah pasti akan menghalang komunikasi lancar dilakukan, dengan berpandukan model ini ia memberikan garis panduan, peraturan dan kriteria dalam membuat semakan terjemahan. Sungguhpun begitu terjemahan Aveling harus diberi pujian kerana penterjemahan bukan tugas yang mudah sekadar memindahkan bahasa atau makna, pengetahuan Aveling dalam budaya Melayu banyak membantu dalam mengangkat 'kerentongan' atau kesusasteraan Melayu ke luar.


Rujukan:
Abdul Rahman Mandali dan Hasuria Che Omar, (2015) Aspek Metafora dalam ‘Rentong’ dan ‘Srengenge’: Analisis Kaedah Penterjemahan dan Pemindahan Makna, Jurnal Bahasa, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Avelling, H.(1975), Lidah tidak bertulang: mengenai terjemahan karya sastera, Kuala Lumpuur, Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka.

House, J . 2013 (2009). Penterjemahan, Kuala Lumpur, Institut Terjemahan dan Buku Negara, ms. 43-57.

Kussmaul, P. 2015 (1995). Melatih Penterjemah, Kuala Lumpur, Institut Terjemahan dan Buku Negara, ms. 145-167.

Mohd. Yusof Hasan, (1989), Novel of The Troubled Years: A Study of Shahnon Ahmad’s Novels, 1965-1978, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka

Reiss, K. 2011 (2000). Kritikan Terjemahan: Potensi dan Batasan, Kuala Lumpur, Institut Terjemahan dan Buku Negara.

Rokiah Awang (2013). “Penilaian Terjemahan”. Dalam  Haslina Haroon dan Hasuria Che Omar, (Ed.), dalam Asas Terjemahan dan Interpritasi, Univerisiti Sains Malaysia, ms. 92-109

Teks sumber
Shahnon Ahmad, 1965 (1991) Rentong, Kuala Lumpur, Tempo Publishing (M) Sdn Bhd

Teks sasaran

Shahnon Ahrmad, 1991 (2012) Rope of Ash, terjemahan Harry Aveling, Kuala Lumpur, Institut Terjemahan dan Buku Negara. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan