Isnin, 26 Oktober 2015

Imej Pemindahan Budaya Dalam Teks Terjemahan Iklan


Oleh: Faizal Sidik

Teks X
Imej X

Teks Iklan

Teks Sumber
Teks Terjemahan
MY BUTT IS BIG
BENTUK SAYA CANTIK
AND ROUND LIKE THE LETTER C
DAN BERBENTUK SEPERTI HURUF C
AND TEN THOUSAND LUNGES
DAN MEMBUATKAN RAMAI ORANG INGINKANNYA
HAS MADE IT ROUNDER
MEMBUATNYA JADI TUMPUAN
BUT NOT SMALLER
TETAPI IA TIDAK KECIL
AND THAT JUST FINE.
DAN  ITU TIDAK MENGAPA.
IT ‘S A SPACE HEATER
RUANG DALAMNYA SEJUK
FOR MY SIDE OF THE BED
SEOLAH-OLAH BERANGIN
IT’S MY EMBASSADOR (AMBASSADOR)
IANYA ADALAH DUTA SAYA
TO THOSE WHO WALK BEHIND ME
KEPADA YANG MELALUI BELAKANG SAYA
ITS’A BORDER COLLIE
PASTI AKAN BERHENTI
THAT HERDS SKINNY WOMEN
SEPERTI PEREMPUAN KURUS
AWAY FROM THE BEST DEALS
LARI DARIPADA TAWARAN YANG HEBAT
AT CLOTHING SALES.
SEMASA JUALAN MURAH PAKAIAN.
MY BUTT IS BIG
BENTUK SAYA CANTIK
AND THAT JUST FINE
DAN ITU TIDAK MENGAPA
AND THOSE WHO MIGHT SCORN IT
DAN SESIAPA YANG MUNGKIN AKAN MENOLAKNYA
ARE INVITED TO KISS IT.
MEREKA DIJEMPUT UNTUK MENDAPATKANNYA
JUST DO IT.
LAKUKANNYAPemindahan Budaya (Cultural Transplantation)

Kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan teks A ke Bahasa Malaysia adalah dengan menggunakan pendekatan pemindahan budaya (cultural transplantation) yang diperkenalkan oleh Hervey dan Higgin. Kaedah ini bermaksud unsur budaya teks sumber diadaptasikan semula kepada mengikut kesesuaian budaya sasaran. Kaedah ini juga mempunyai persamaan dengan kaedah yang diperkenalkan oleh Vinay dan Darbelnet iaitu adaptasi yang merujuk kepada persamaan situasi.

Teks A adalah teks operatif  dan ekspresif mengenai iklan kasut wanita Nike yang menggunakan gambar wanita sebagai model. Teks A boleh dibaca seolah-olah sebuah sajak yang diletak dari dibelakang posisi belakang iaitu dari bahagian pinggang sehinggalah kebahagian tumit model itu dimana diakhirnya ada tertulis logo jenama iklan ini itu Nike yang mempunyai lambang seperti huruf ‘C’ yang ekornya lebih panjang atau tanda ‘benar’, ‘ya’ atau ‘ada’ apabila kita mengisi borang yang ditandakan tempat kosong. 

Sebagai penterjemah saya berpandangan sajak teks ini mempunyai dua maksud. Pertama teks ini adalah sebuah iklan kasut sukan perempuan berjenama Nike yang menggunakan metafora bahagian belakang perempuan atau pinggulnya untuk melambangkan bahagian tumit atau belakang kasut yang dipakainya itu mempunyai ciri-ciri apa yang disebut dalam teks A. Walaupun analisis yang dijalankan oleh penterjemah bahawa syarikat Nike menafikan iklan ini adalah bukan iklan asal atau palsu dimana iklan asal yang diterbitkan pada 2005 memaparkan hanya fokus kepada bahagian pinggul sahaja beserta teks A. Teks A ini yang disebarkan pada tahun 2010 dikatakan palsu kerana kesalahan ejaan ‘AMBASSADOR’ kepada ‘EMBASSADOR’

Penterjemah berpandangan juga bahawa teks ini mungkin hanya untuk memberi pengiktirafan logo atau lambang Nike yang berbentuk ‘C’ berdasarkan permainan bahasa sajak yang mensensasikan nikewomen.com itu sebagai mempunyai ciri-ciri sifat yang diinginkan oleh kaum wanita supaya memiliki barangan sukan buatan Nike terutamanya daripada seksyen khas untuk wanita. Perihal ini jelaskan di akhir sajak itu dimana ia memujuk agar khalayak melakukannya dengan tagline ‘just do it’ iaitu kata atau frasa yang menarik dalam menerangkan konsep sesuatu produk nike itu.

Antara pemindahan budaya dan adaptasi yang dilakukan adalah seperti dengan ‘MY BUTT IS BIG’ jika diterjemah dalam bahasa Malaysia ‘PINGGUL SAYA BESAR’ dipindahkan dengan ayat yang lebih sopan seperti ‘BENTUK SAYA CANTIK’. Selain itu ‘IT ‘S A SPACE HEATER’ diterjemah dalam bahasa Malaysia menjadi ‘RUANG DALAMNYA SEJUK’ sesuai dengan cuaca Malaysia yang panas, jika seseorang memilih kasut ia perlukan keselesaan dan peredaran udara di dalamnya.


       Kekangan dan Aspek-Aspek Budaya Dalam Teks 

Tiga elemen daripada faktor intertekstual yang diperkenalkan oleh Nord (1991) iaitu elemen bukan verbal, laras bahasa dan praandaian telah digunakan penterjemah dalam membincangkan kekangan dan aspek-aspek budaya dalam menterjemah teks..

          Elemen bukan verbal

Elemen bukan verbal yang dimaksudkan penterjemah adalah gambar iklan yang dipaparkan. Cara imej gambar iklan yang dipaparkan agak seksi tidak boleh dikekalkan dan perlu dihilangkan dengan gambar yang lebih sopan yang boleh diterima dalam budaya orang Malaysia. Imej gambar yang bersifat sejagat perlu difikirkan oleh penterjemah agar penterjemahanya menepati budaya sasaran. Teks A memperlihatkan budaya Inggeris yang lebih terbuka dalam memperkatakan sesuatu terutamanya berkenaan dengan bahagian-bahagian sulit wanita. Dalam budaya Melayu pula umpamanya, perkara ini akan dikatakan sebagai taboo dan akan dihindari jika diceritakan secara terbuka. Adat orang Melayu mengangkat wanita ditempat yang tinggi seperti yang dipelajari di dalam agama mereka Islam.          Laras bahasa
Teks asal iklan ditulis dengan bahasa sajak yang agak lucah. Perkara ini boleh diperhatikan degan jelas daripada ayat-ayat awalnya seperti “MY BUTT IS BIG, AND ROUND LIKE THE LETTER ,  AND TEN THOUSAND LUNGES,” jika diterjemahkan ia akan menimbulkan konotasi yang agak  menghairahkan  dengan makna “PUNGGUNG SAYA BESAR, DAN BERBENTUK SEPERTI HURUF C, DAN MEMBUATKAN RAMAI ORANG INGINKANNYA” . Penterjemah perlu mengambil kira sama ada untuk mengekalkan elemen seksis ini ataupun menghilangkan makna asal dengan makna yang lebih umum untuk kepada khalayak  pembaca di Malaysia. Norma masyarakat Malaysia masih menganggap jika teks A diiklankan akan mencemari nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang menyanjungi wanita. Teks A boleh dianggap sebagai mengeksploitasikan tubuh wanita untuk memasarkan barangan.


       Praandaian
      Terdapat perbezaan dari aspek budaya pembaca sumber dan budaya pembaca sasaran, Contohnya penterjemah mengandaikan  IT ‘S A SPACE HEATER, FOR MY SIDE OF THE BED”  Cuaca dalam budaya Inggeris yang sejuk memaksa mereka tidur berhanpiran dengan alat pemanas badan berbeza dalam budaya Malaysia dengan cuaca yang agak panas masyarakatnya tidak  tidur dengan pemanas tetapi dengan menggunakan kipas angin atau penghawa dingin. Penterjemah perlu menyesuaikan semula unsur budaya itu semula dengan ciri-ciri budaya tempatan.Rujukan

Ainon Mohd. & Abdullah Hassan, (2000/2008). Teori dan Teknik Terjemahan, Kuala    
Lumpur: PTS Profesional Publishing.

Haslina Haroon & Hasuria Che Omar (eds.), 2013. Asas Terjemahanan dan           Interpretasi, Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia
Tiada ulasan:

Catat Ulasan