Rabu, 31 Disember 2014

Kenapa Falsafah?

Susunan oleh: Faizal Sidik

Esei ini adalah syarahan yang telah disampaikan oleh Hishamuddin Rais dalam  kuliah Falsafah dan Pemikiran Kritikal yang telah diadakan di Universiti Bangsar Utama (UBU) pada 2014.

Selamat petang kawan-kawan yang berada di dalam studio dan juga kawan-kawan di rumah. Ini kali pertama kita membuat kelas ini 6 haribulan 2 2014. Sesiapa yang belum tulis nama sila tulis nama nanti ....Nampaknya ada 60 sehingga 70 lebih surat yang saya baca tadi kebanyakan mereka yang telah menghantar surat itu telah ke universiti, kolej dan ada yang sudah bekerja sendiri, saya tak tahu siapa nama dan ada bermacam-macam nama, mereka juga mendengar kuliah ini menerusi Radio Bangsar Utama. Disebabkan ini kali pertama saya membuat kelas ini maka sengaja saya mulakan sembilan setengah dan ada orang tadi sesat jalan tidak tahu dimana, minggu depan saya akan mulakan jam 9, mungkin semua dah tahu dimana Universiti Bangsar Utama, di sebelah sana itu Universiti Malaya ini pula Universiti Bangsar Utama, ini lebih demokratik lagi daripada Universiti Malaya. Ok, kalau tidak percaya tanyalah Rahmat (Harun) yang pernah belajar di Universiti Malaya, betul ke tidak? (audien gelak).

Ok, untuk kuliah pertama ini, saya ingin memperkatakan kenapa kita perlu mempelajari falsafah? Semua orang tanya kenapa falsafah? Pasal apa falsafah? What is so important about philosophy? Apa yang penting tentang falsafah? Ok, kalau saudara hendak dilihat kacak six packs, saudara akan pergi ke gymnasium, betul ke tidak? Ada yang mengambil tongkat ali ada yang mengambil viagra, itu kerana ada apa? Jadi itu untuk menjaga badan, ada yang vegetarian ada yang .....untuk menjaga kesihatan, ada yang excercise ada yang berjogging, itu untuk kesihatan tubuh badan tetapi untuk kesihatan fikrah, untuk fikiran, untuk fikiran tiada jalan lain melainkan melalui falsafah. Falsafah ini adalah untuk excercise the brain . This is only way, hanya dengan cara memahami falsafah baru kita dapat bersenam. Kalau orang tanya kita bersenam ini ke gym, kelas falsafah di Universiti Bangsar Utama ini adalah gymnastik untuk fikrah. This is excercise of the mind to sure that the mind is alert, ok, dalam falsafah ni, ilmu falsafah ini termasuklah etika, moral, sains dan matematik.

Nanti dalam kuliah-kuliah yang lain kita akan melihat bagaimana ahli-ahli falsafah yang akan disebut samada Al Kindi atau Al Farabi ke, mereka ini adalah mathematician, so the philosopher themself are the same time, there are ethic and at the same time there are mathematician, most of the earlier philosoher I can just named  satu nama Phytogoras misalnya Teoram Phytogoras itu dia ni adalah mathematician, kerana apa? Mathematican ini akan memberikan fikrah. Dia ni sangat rasional...rasional, pemikiran yang rasional inilah kita katakan falsafah.

Ok, Di Malaysia ini belum ada universiti-universiti yang memulakan kuliah falsafah ini, jadi oleh kerana itu inilah permulaan Universiti Bangsar Utama sejak dahulu lagi 2005, yang kita adakan ini adalah siri ketiga. Siri pertama di sini kemudian berpindah ke Anexxe kemudian berpindah di sini, orilah universiti ori, tujuan kita ini adalah untuk memahami, untuk excercise fikrah, to excersise your brain, itu sahaja tiada apa-apa (maksud lain). Maka apabila kita sudah bersenam iaitu fikrah kita telah bersenam maka kita berkeupayaan untuk memiliki pemikiran krtikal. Apa dia pemikiran kritikal ini? Critical thinking . Pemikiran krtikal ini adalah apa ? pemikirana yang  bertanya dan bersoal bukan sahaja hanya mendengar. Dia bertanya...bersoal. Jadi saya harap sesudah mengikuti kuliah ini kita akan memilliki pemikiran yang kritikal.

 Ok, jadi di sini ada suatu perkara saya mahu tanya, epistimologi atau theory of knowledge yang kita hendak belajar hari ini dari mana ilmu pengetahuan itu sampai? Where does knowledge come from? Dari mana ilmu pengetahuan itu sampai? Jadi untuk pelajar-pelajar dan pendengar-pendengar. Saya mahu memberitahu bahawa falsafah ini lebih tua daripada pemikiran agama, there are older than religious though. Falsafah ini 2500 tahun lebih awal. Ini 4000 tahun dahulu lebih awal lagi manusia telah memikirkan, jadi kenapa manusia telah memikirkan tentang falsafah ini. Manusia selalu bertanya mengapa dia di sini?, why there are here? , kenapa dia di sini?, ke mana sesudah ini ? ini adalah persoalan-persoalan hakiki yang menimbulkan falsafah. Jadi yang paling penting sekali ini ialah bagaimana kelahiran falsafah mesti memiliki curiosity kekaguman tentang kehidupan, kagum melihat sesuatu itu. Kalau kita dahulu kagum melihat bagaimana anak-anak muda sekarang menggunakan ipad, ipod, telefon, magik. Saya kagum, saya dari dahulu lagi masih tidak faham bagaimana radio ini boleh bergerak, saya tidak dapat jawapan sudah ada komputer, sudah ada televisyen, jadi semua ini kekaguman dan  ini memerlukan pemikiran bertanya, bertanya dan terus bertanya. Ini adalah asal usul, kita mahu tengok asal usul idea ini, asal usul pemikiran ini.
 Ini adalah the very...very begining of though, sebelum lahirnya agama falsafah telah muncul dahulu dan kita lihat bagaimana falsafah telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran agama dan bagaimana agama itu menimba pengetahuan daripada teori-teori falsafah, bagaimana ia menimbulkan teori kebaikan, tuhan, god

Semua itu adalah perkembangan-perkembangan itu. Jadi apa yang saya mahu nyatakan di sini ia adalah ia zero, begini kalau saudara saudari belajar lukisan tiba-tiba saudara saudari belajar Picasso, ini tidak betul, tiba-tiba belajar falsafah, tiba-tiba masuk post-modern. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini ia adalah urutan-urautan awal dari tahun kosong itu kita lihat bagaimana percambahan-percambahan idea. Bagaimana falsafah ini membincangkan satu demi satu ...satu...satu ...satu sampailah ke 2014 teori pasca moden (post modernism) dan kita lihat bagaimana ia bermula...bermula. Ini adalah percambahan idea atas idea, idea atas idea dan idea-idea ini bukan dari Eropah bukan dari Yunaini, ia dari Yunaini dari timur tengah, daripada India, daripada China. Idea-idea ni bercambah-cambah, tukar-menukar, ambil-mengambil. Oleh itu pentingnya kita mengetahui salasilah tradition of epistimologi  ilmu pensejarahan dari satu tempat kes suatu tempat, so this is I want to go.

Manusia yang pertama mempengaruhi tamadun hari ini tidak dapat tidak adalah Socrates. This is modern philosopy, hari ini kita hidup di sini ini adalah pandangan fikrah Socrates. Tetapi sebelum Socrates ini ada yang dipanggil Sebelum Socrates iaitu pre-Socrates, di sini ada satu tempat yang dinamakan pre-Socrates daripada orang-orang yang bincangkan, ketika itu Athens  iaitu tamadun yang paling kuno sekali dalam dunia ini 6000 tahun dahulu dimana di situ production pencarian telah sampai ke satu tahap dimana telah muncul kelas yang boleh duduk dan berfikir bukannya hanya untuk membuat. There are people of that time the process of production telah sampai ke satu tahap, mereka memiliki masa yang luas, daripada 10 tahun telah dari dari zaman daripada Kenya berjalan dan terus berjalan dan sampai ke sana telah berkembang. Manusia yang telah berkembang itu, jadi mereka mempunyai masa there have a time and there have a space to think. Oleh kerana itu mereka melihat diri mereka, mereka takjub dengan keagungan dunia, mereka berfikir. Ada namanya Thales ini sebelum Socrates lagi , sebelum idea Socrates lagi Thales mengatakan semua kita ini datang daripada air, this is jus one theory dan kemudian anak murid Thales ini namaya Archimedes dia kata oh kerana di Eropah ini ada empat musim dia kata “manusia ini bermusim-musim”. There is winter, summer, spring and autum dan Zenobius mengatakan ini teori yang memunculnya roh, teori roh . Sebelum roh ini muncul 4000 tahun dahlu orang telah memperkatakan roh kerana ia melihat terbakar menjadi , abu dan hilang, kemana ia hilang? Ia hilang ini dinamakan roh. Dia menyangka kan ini adalah roh. Kemudian kita lihat juga Pythagoras apa yang saya katakan tadi tentang apa yang dikatakan teori matematik. Ini adalah sebelum Socrates, sebelum Socrates ini manusia ini telah berfikir, pemikiran mereka yang melihat begitu hairan sekali bagaimana dunia ini dan kemana dunia ini?

Saudara saudari mesti fikirkan Athens dengan bunga anggurnya, dengan wine nya dan dengan makanan yang lumayan. Di situ orang-orang Athens Greek they live tinggal disitu . Athens dikatakan demokratik, yang dikatakan demokratik adalah kelas yang memerintah iaitu the athelian 150 ribu di kota Athens itu boleh mengenal. Jadi  dibawah itu adalah orang-orang lain lain yang ditangkapnya . Jadi kerana itu mereka ada luahan masa, because of that they have a time, they have a time to set up religion. Jika saudara anak-anak teater di sini saudara akan tahu teater ini juga bermula di Athens, bagaimana sejarah teater bermula di Athens. Jadi ini saudara-saudara sekalian, jadi kita tengok idea-idea ini muncul apa yang dipanggil  teori Sophis oleh skeptic misalnya “Alamak Kajang ini apalah ni” itulah  dinamakan skeptic, saudara mempertikaikan, saudara memperlekehkan, tidak menerima tetapi tidak mengajukan oleh skeptic ini muncul lebih kurang 4000 tahun fikrah ini muncul, dan ada yang mengatakan seperti ...kita semua ini wujud, kita semua ini diciptakan, kalau kita wujud kita tidak tahu kita ini wujud, ratusan tahun kemudian Rene Descartes kembali, ingat tak Rene Descartes mengatakan ‘I think therefore I am exsist’ atau ‘Saya wujud kerana saya berfikir’, anak muda hari ini timbul satu lagi falsafah ‘I like therefore I am’ (‘Saya suka kerana saya wujud’) Facebook kan? haha (audien gelak). Jadi daripada manusia tidak wujud Rene Descartes kata ‘Saya wujud kerana saya berfikir’ kemudian anak muda hari ini 2014 ‘I like therefore I am’ , itu perkembaangan tamadun manusia tetapi ‘I like therefore I am’ belum jadi falsafah lagi ya, Jean Deridda belum tulis lagi ya.

Kita lihat dan kita tengok Socrates, saya tertarik hati dengan Socrates ini kerana ketika itu Socrates ini sorry lah dia tidak kacak, hehe ketawa ya macam, dia gemuk, pendek, tak mandi. Gemuk, pendek tidaklah segemuk Rosmah kot...hehe (audien gelak) perut dia buncit tau dan unfurtunately dia quite ugly man dan dia duduk di Athens dia kawin, anaknya ada 2 orang. Tentang perkahwinan dia kata apa? “If you have a good marriage you are very lucky, but if do not  have a very good marriage (saudara ni yang hendak kawin ni) you become a philosopher” hehe (audien gelak). “Kalau anda dapat perkahwinan yang cantik dan harmoni oklah, tetapi kalau perkahwinan itu gagal jadi ahli falsafah” . Saya mahu bercerita satu perkara ya, ini adalah pengalaman saya semasa berada di Eropah, ketika itu 60 an the main philospher ketika itu adalah Jean Paul Sarte dia duduk di Paris. Saya ada seorang kawan saya dia mahasiswa dia Jewish dia French-Jewish namanya Samir. Samir ini adalah anak mahasiswa 1968 semasa revolusi Perancis dia ini masa itu orang evoke Jean Paul Sarte, Jean Paul Sarte, dia pun pergi ke rumah Jean Paul Sarte dan ketuk pintunya rummah Jean Paul Sarte di Paris tidak tahu dimana tempatnya, dia ketuk dan Jean Paul Sarte keluar, oh dan berkata “Kaulah Jean Paul Sarte”. Apa yang berlaku adalah saya ada seorang kawan saya juga ahli falsafah dari Belgium juga seorang penyair poet nama nya William Kliff, dan apabila William Kliff dan William Kliff punya teori Jean Paul Sarte itu menjadi falsafah kerana he very ugly, tahukah Jean Paul Sarte itu matanya cengeh, satu matanya bulat tau dia pakai spect macam penyanyi penari dangdut...siapa nama dia? M. Daud Kilau. Oleh kerana Jean Paul Sarte ugly dia jadi philospher kerana Socrates. Dia hari-hari duduk di kedai, bukan warung lah adalah ...dia bekerja ayah dia tukang batu. Dia juga dikatakan belum dikaji lagi ada pahatan-pahatan yang ditinggalkan oleh Socrates ini.

Ok, dan di ketika itu, tuhan dia bukan tuhan atau lebih tepat dewa, dewa ini ada bermacam-macam, dewa ini dan dewa ini, dewa yang paling besar ada Zeus dan di atas bukit Athens dan bukit itu ada lagi sekarang, ada satu tempat macam kuil macam temple Oracles namanya . Oracles ini sama juga Oracle di Mesir Sphinx. Siapa yang pergi ke Mesir dia ada Oracles Spinhx, jadi kalau saudara di zaman Firaun dahulu dia akan bertanya pada Sphinx, pada batu dia bertanya, Begitu juga orang Athens akan bertanya pada batu itu. Salah satu pertanyaan yang ditanya oleh orang Athen itu adalah “Siapakah manusia yang paling bijak di Athens?” “Who is the most wisest man in Athens?” 1,500,000 Athelian there ...orang-orang yang sophiscated, jadi ditanya ditanya who is? Jadi Socrates pun pergi bersembahyang dan pergi bertanya pada Oracles ini “Who is the wisest man in Athens?” tidak ada jawapan, Memanglah tiada jawapan, kalau tanya Sphinx pun Sphinx tak jawap kan? tapi dia turun dari situ dan Socrates berkata “I am the wisest man in Athens” atau “Sayalah orang yang paling bijak di Athens kerana apa? Orang yang bijak itu adalah  dia tahu yang di tak tahu” . This is the most important statement of Socrates. A wise person who know he or she doesnt know” . Dengar sekali lagi ye, “Orang yang bijak itu adalah  dia tahu yang dia nya tidak mengetahui. A wise person who know he or she doesnt know”. Jadi orang di Athens terperanjat dengan jawapan Socrates maka Socrates diangkat sebagai the wisest man in Athens.

Apa yang dilakukan di Athens ketika itu ialah Athens ini sebulan sekali akan ada ahli parlimennya bersidang dengan gedebe-gedebe dan senator-senator dengan pakaian itu datang ianya usual seperti parlimen kita, jadi Socrates dengan tiada kasut akan bertanya kenapa kamu buat macam itu? Bagaimana kamu buat macam itu? Dia question and question, dia kerjanya di Athens tanya dan tanya. Kadang-kadang pada pagi dia bangun dia pergi duduk tempat orang berniaga tu dia tanya dan tanya, he ask everybody, dia tanya bertanya...tanya...bertanya sehinggalah pertanyaan itu tidak memiliki jawapan lagi, so he ask and ask and ask, dia melakukan enquiry pertanyaan penyiasatan dan ini dalam moden kontemporari hari ini this are called Socratic, inilah kalau saudara-saudara pernah dengar this is Socratic method kalau saudara seorang peguam ...Socratic method, ini caranya Socratic jadi tanya bertanya, jadi disinilah lahirnya pemikiran kritikal kerana dia ingin bertanya , jadi contohnya kalau sekarang ini dalam konsep kita hari ini, oh Nabi Nuh ada kapal semua binatang masuk, labi-labi masuk tak? Tapi ustad ni cakap apa tau, eh jangan tanya tu, ini tak de ini bukan Socratic, Socratic adalah tanya, besar mana kapal itu? Kalau gajah itu gajah masuk berapa ekor? Ini adalah persoalan yang di tanya. Inilah yang akan melahirkan ....siapa kayuh? All question...question...Socratic jadi ia melahirkan fikrah yang kritikal, tu yang dia tak boleh jawap tu dia tak tahu , itu bukan ...Socratic punya kritikal thinking the question...tanya...tanya terus bertanya. Kalau dia tanya Nabi Nuh itu berapa luas kapal itu? Berapa ekor? Tupai masuk tak? Berpa ekor jantan berapa ekor betina? Berapa berat? Tikus ada tak? Ni ada tikus monduk ? All this melahirkan fikrah yang krtikal ini Socratic thinking. Jadi ini contohnya dalam falsafah ini tidak ada authoriti dia melanggar authoriti kerana apa yang dilakukan Socratis ini memberi individu di Athens itu keupayaan untuk berfikir bertanya, menyoal, berdiri sendiri.

Saudara saudara orang manusia ini bercakap hari-hari, tengok ya your conversation percakapan saudara hari-hari berlatarkan tiga perkara events, peoples and concept. Anda bercakap hal orang “Alamak apa ini, Siti Norhaliza lama ni tak beranak-beranak” Itu cerita hal orang lah tu, cerita hal orang. “ Mmm tak de lah, cerai tak cerai...cerai...cerai...cerai” , “ Aku kenal awek dia mana” ini talk about people, nampak. Nombor dua “Malam tak kau tengok tak football?” “Mana dia main” “ Dia main kat Old Trafford lah” ni dia bercerita tentang tempat, “ Old Trafford kat mana?” “Oh kau tak pernah pergi ke” tak...tak dia bercakap tentang events. Tetapi yang ketiga dia bercakap tentang konsep, ini yang susah ni ini yang critical thinking hendak bawa ni kerana hendak cakap tentang Nurhaliza, main bola, Manchester United, Chelsea dan ntah apa-apa game lagi kan tetapi tentang ketiga ini manusia bercakap tentang konsep. The talk about concept, these where critical thinking state. It talk about the 3rd level, level ketiga perbualan. Anda tengok nanti apabila duduk dia mana anda akan berbincang nanti, adakah anda akan berbincang mengenai konsep atau bukan mengenai konsep.

Kita tengok akhirnya Socrates ini dia melahirkan, Socrates ini dia tidak menulis pun satu buku pun tetapi muridnya yang akan kita belajar nanti iaitu Plato dan Aristotle. The students of Socrates, Plato and Aristotle dia mengumpulkan perbualan-perbualan itu dan dibukukan dan inilah kita yang tahu pensejarahan dia , pensejarahan dia yang kita tahu pada hari ini, nanti kita akan melihat pensejarahan-pensejarahan ini bagaimana nanti pemikiran-pemikiran Yunaini ini berkembang luas di Eropah 4000 tahun dahulu sehingga sampainya Zaman Gelap setelah kemunculan agama 2000 tahun kemudian Eropah di langgar oleh Zaman Gelap. Dan kita tengok kitab-kitab kuno Plato, Aristotle, Archemedes, Pyhtogoras dibawa ke Baghdad dan Baghdad pada ketika itu di zaman Amirul Rashid dan Al Makmum ini pada abad ke-12 something .wujudnya apa yang dipanggil House of  Wisdom , House of  Wisdom cakap Melayu nya apa? Baitul Hikmah. Ketika saya pergi ke Banghdad bukan abad ke-12 tapi pada 1974 atau 75 tapi orang Iraq ini bangga ketika saya di sana itu . Dia kata ketika itu diterjemahkan buku-buku Greek ini yang Archemedes, Aristotle, Plato ini di bawa orang sana timbang dan dibayarnya bagaimana? Berapa berat timbangan buku maka ditimbanglah dengan emas oleh itu orang disana iaitu di Banghdad gila-gila tau Minah ke Mamat ke semua menterjemahkan dan hantar ke Baitul Hikmah, tapi Baitul Hikmah ini seperti Dewan Bahasa dan Pustaka lah yang ada hari ini, tapi Dewan Bahasa dan Pustaka ini dia keluarkan majalah gila-gila kan ...haha (audien gelak) dia gila-gila ke? Takde timbangkan. Jadi semua buku-buku di situ diterjemahkan, Eropah di Zaman Gelap itu diselamatkan, saya ingin menunjukkan diselamatkan oleh Baitul Hikmah dan bagaimana ia berkembang kembali dan bagaimana nanti kita lihat bagaimana watak-watak yang membawa ini dan jikalau tidak ada terjemahan 1200 itu tidak ada tamadun pada hari ini kerana buku-buku itu semuanya lenyap. 

Buku-buku itu semuanya diterjemahkan di Banghdad kemudian orang barat, maka buku-buku ini nanti akan lahirlah apa yang kita katakan Zaman Pencerahan. Ketika itulah muncullah kembali Eropah dengan Immanuel Kant nya dengan itunya dengan ininya sehinggalah ke hari ini. Jadi kita lihat bagaimana tradisi dari Yunaini itu mengalir, tutup, balik balik, tutup dan berkembang. Kita akan lihat juga nanti bagaiman perkembangan agama daripada China, India, Timur Tengah dan Parsi, bagaimana agama-agama ini berkumpul-berkumpul dan sehingga kita dapat apa yang kita lihat hari ini iaitu perkembangan-perkembangan pensejarahan.

Jadi saudara-saudara semua akan lihat hari ini saya hanya memberi generality perkembangan dan pengenalan pertama kenapa perlunya why it most important for us to understand untuk faham kenapa perlunya kita mempelajari dan mengetahui falsafah dan pemikiran kritikal seperti yang saya katakan awal tadi ini adalah untuk excercise. Memang betul falsafah ini dia need picking cakap orang putihnya, benda kecil-kecil itu didebatkan kadang-kadang tak sangkut paut pun dengan harga durian pun dekat Chow Kit tau tapi di debatkan juga. Buku demi buku dikeluarkan incoherent of incoherent, mereka mengeluarkan buku demi buku kerana memperdebatkan sesuatu perkara itu,. Jadi memang betul tetapi apa yang penting ialah kerana ia menggerakkan minda susuk manusia itu untuk berfikir, tidak ada jalan lain itu yang saya katakan almost all hampir ke semua ahli-ahli falsafah kuno dan Medieval ini mereka mathematician, ahli aljebra, ahli matematik mereka juga astronomer dan mereka juga saintis dan mereka juga alchemy. Dan dialah yang menjana pemikiran manusia pada hari ini , jadi kita lihat bagaimana semua pemikiran-pemikiran ini berkumpul berkembang, berkumpul dan berkembang.

Saya hendak memperkatakan ini jika saudara mempelajari lukisan saudara tidak harus straight away mempelajari modern art , post modern art apa . Saudara harus mempelajari daripada A1 satu daripada cave painting, naive painting dia ada urutan-urutan kenapa Picasso membuat ‘La Guernica’ misalnya kenapa lukisannya macam itu? Jadi dia ada historical context . Kalau Ibrahim Hussein membuat begitu kita tidak tahu, jadi ada perkembangan-perkembangan. Begitu juga kereta misalnya, kereta dulu kembang besar tayarnya berkembang...berkembang...berkembang jadi hari ini . This is the development of idea once other satu demi satu berkembang. Dia bukan datang secara tiba tiba , dia ada pengumpulan-pengumpulan idea-idea ini nanti dikritik, dikritik, dikritik , inilah yang saya katakan Teori Dialektika. Kalau saudara ingat tadi yang saya katakan di sini ni Archemedes mengatakan timbulnya roh, air itu dimasak kemudian ia menjadi wap jadi di sini nanti kita akan lihat dialektika salah satu perkataan yang paling mustahak di dalam pemahaman falsafah ini ialah dialektika, dalam dialektika ini ada tesis dan anti-tesis ertinya air itu masak ia ada wap ada sampingan, pemikiran-pemikiran itu semuanya dialektika, apa itu dialektika, ada sebab ada musabab yang melahirkan sesuatu perkara. Dalam pemikiran falsafah there are something happen, whay there are happen? And it develop to another thing , ini dipanggil dialektika perkembangan daripada A ke B, B ke C this is a dialektika movement. Contohnya dari air mani ke anak ke anak besar...besar...besar sehinggalah mati. This is dialectical transformation human person from piece of sperm, jadi perkembangan ini berlaku, jadi semua alam ini mengikut pandangan falsafah ialah dialektika, apa yang bermula akan berakhir, that is dialectical, what begin must end, jadi kita akan lihat itu pandangan saya, salah satu pemikiran soalannya “Mak saya membuat saya kerja ini maka ia betul atau ianya betul kerana mak saya benarkan buat”, cuba fikirkan “Mak saya benarkan saya buat kerjanya kerana ianya betul atau kerana ianya betul kerana mak saya benarkan”. So this is philosopher (persoalan) jadi benda-benda kecil dia kata Eh “Mak kau kata benda ni betul ke atau benda ini betul”, this is a thought.

Saudara dalam hari ini 2014 kita tidak ada peluang untuk berfikir sejenak dan memikirkan ini yang saya katakan awal tadi manusia ini telah berfikir sejak awal lagi dia ini dari mana dan kemana, tapi saudara semua ini boleh menghilangkan persoalan itu dengan muzik kuat, pergi kelab, muzik, muzik, masuk kereta ada muzik, balik rumah ada muzik, jadi anda lupa sejenak untuk memikirkan kenapa manusia ini di sini dan ke mana kita pergi sesudah ini dan dari mana kita datang. Ini semua ini dilahirkan oleh filasuf-filasuf kerana mereka ini sit down mereka mempunyai masa dan mereka berfikir dan ok mereka juga mendengar muzik tapi dalam masa yang sama mereka berfikir, ini kerana mereka dan satu perkara yang paling mustahak ialah the ...., kita kagum. Jadi kalau saudara melihat ahli falsafah-falsafah Islam dari Al Kindi ia kagum melihat alam ini tau, ia kagum melihat alam bintang, cakerawala semua ini kerana dilahirkan oleh Allah swt, mereka kagum oleh kerana mereka kagum itu mereka mengkaji. Jadi di sini kajian itu melahirkan pandangan-pandangan, nanti kita akan lihat orang-orang yang akan dibicarakan.

Saudara-saudara saya tanya dalam kelas ini ada apa-apa special yang hendak saya timbulkan? Ada tak persoalan-persoalan yang hendak saya kupas? Kita rancang jadi tiap-tiap minggu kita ada pandangan apa yang perlu saya kupas, any idea?  Mitos...mitos (suara audien). Ok ada cadangan untuk mitos, lagi? Pendengar-pendengar juga jika ada pandangan untuk dibincangkan, ataupun watak-watak ahli falsafah yang saudara hendak saya terangkan. Estetik (suara Faizal Sidik) Seniman dari Balai Seni Lukis, kurator (suara Rahmat Harun) Kurator ini ape ? haha (Rahmat Harun gelak) Kurator ini bukan yang jaga gereja tu ke? lagi? Existensilism (suara Rahmat Harun) ok exsistensil. Ok lagi? Candakia (suara audien) Candakia ok...bukan Chandra Muzaffar...bukan haha (audien gelak) Ya? Ethic (suara audien) ethic? Ok lagi, ada nama-nama? Isham yang bawa lampu siang hari tu (suara audien) Hermes...Hermes (suara Rahmat Harun) dia duduk dalam barrel (suara audien).

Ok saya akan tengok ye daripada kurun 7 BC (Before Christ), 7 century BC , 6 century BC kita ada Confucious early century BC kita ada Socrates, Plato Aristotle, kemudian kita ada Aristotle, Thomas Aquinas ini Katolik ya. Kita ada Machiavelli (Niccolo) saudara pernah dengar The Bridge yang orang selalu katakan yang Mahathir Mohamed ini Machiavelli yang makan petai , kita ada Rene Descartes yang saya katakan tadi ‘I think therefore I am’, kita ada Spinoza yang krisis dengan pemikiran samada tuhan ada atau tidak ada , kemudian Jean Rousseu ‘Rebelity ...yang melahirkan French Revolution dan kita ada Immanuel Kant yang membawakan Pencerahan di Eropah, kita ada Hegel yang membawa dialectic yang kemudiannya disambung oleh Karl Mark iaitu dialectica realism, melalui dialektik Hegel berkembang pemikiran Marx (Karl) dan Nietzsche (Friedrich) dan kita ada Bernard Russell kita ada Jean Paul Sarte dan kita ada akhir sekali Jacques Deridda ini semua nama-nama yang saya rasa penting untuk melihat perkembangan-perkembangan pemikiran falsafah.

Dan kita juga jangan lupa tau, kita juga ada Ibn Rush saya juga akan mengambil Ibn Rushd ‘My monet...ya Al Kindi kalau saudara-saudara tahu pada mat rock, punk Al Kindi ini menulis 7 buah buku tentang muzik, siapa kata Islam tak boleh tentang muzik tanya dan baca 7 buah kitab Al Kindi dia menulis 7 buah buku tentang proses muzik the sounds dan kita ada Al Farabi, Al Farabi ialah...di Malaysia ini jika dia wujud dia penganut Syiah dan Al Farabi ini begitu mustahak sekali bukan sahaja dalam ...Islam filasuf Islam tetapi di seluruh dunia kerana dia inilah yang dipanggil the second Aristotle. Ibn Al Farabi ini dipanggil the second Aristotle guru kedua untuk tamadun dunia ini adalah Al-Farabi , dialah yang menterjemahkan dan dialah yang mengkritik dan mengembangkan pandangan Aristotle dan kita lihat Plato, dan kita lihat Ibn Rushd yang dituduh sebagai aties dan Ibn Sina dan of course kita akan pergi ke Turki, tapi bukan kerana Erdogan, Erdogan yang bini dia cantik tu kan (audien gelak) dia bukan falsafah dia politikus, kita akan melihat Rumi. Orang-orang saya nyatakan ini berkaitan dengan satu pandangan they brought school of thought sebenarnya banyak falsafah ini, Mao Tse Tung juga dianggap falsafah .....juga falsafah , Tan Malaka juga falsafah mereka ini membawa pandangan-pandangan dan diajukan dan kita lihat dari mana pandangan-pandngan ini diambil dan bagaiman pandangan itu dikupas dan dikembangkan.

Ada apa-apa lagi pandangan? Boleh tambah lagi Al Khawarazmi  (suara Rahmat Harun) Al Kharwazmi. Ha Syiah! Dia mintak Ali Shariati ...haha (suara audien) Fatimah Al Haj . Ok Ali Shariati ni kita akan begini tau, pandangan saya kita buat kelas ni kita urut daripada kuno Greek kemudian Mediavel kemudian Pertengahan kemudian Zaman Gelap kemudian Zaman Pencerahan (Baitul Hikmah) kemudian Zaman Moden, Ali Shariati ini kontemporari kurun inilah, jadi kita lihat moden seperti Jean Paul Sarte itu Jacques Deridda dan kita juga jangan lupa tau ahli falsafah kita yang terkenal, Hishamuddin Rais (suara Rahmat Harun) bukan...Lokman Adam...haha (audien gelak) pemikir Melayu.

Ok ada apa-apa persoalan yang hendak ditanya kepada saya tolong...kalau saudara tidak faham tolong tanya kepada saya. Silakan, ye? Macam mana falsafah ini lebih tua dari agama? Adakah agama ini tidak ada orang untuk dokumentasikan ker? (audien bertanya) Oh, falsafah ini lebih tua dari agama kerana agama ini lahir dari 2000 tahun dahulu ye, falsafah ini 4000 tahun dahulu 2500 tahun sebelum jadi ini documented kelahiran awal-awal nya kan Jesus Kristus itu, Socrates dan pre Socrates ini adalah BC Before Christ sebelum kelahiran Nabi Isa jadi konsep ketuhanan itu , bagaimana perkembangan dewa...dewa...dewa ia lahir banyak tuhan ia jadi monatis. Idea-idea ini many gods ...dewa...dewa...dewa akhirnya monotis dan tiga agama monotis ini iaitu Judaism, Kristianiti dan Islam ini di persekitaran yang sama tau. Saudara jangan salah faham tau , ia dipersekitaran yang sama, antara Athens dari Juresalam itu tidak jauh tau, all influences dan seperti Athens dan Alexenderia itu nanti saudara akan tengok bagaimana konsep ketuhanan, roh, syurga, neraka itu muncul daripada pemikiran Firaun buku-buku Firaun yang ditemui dalam kubur-kubur Firaun itu kita lihat konsep-konsep itu telah dibincangkan. Jadi in perkembangan idea dari satu persatu secara systematicly dan saudara mengatakan ini bukan saya yang membuktikan ini faktalah kerana kita tahun agama Islam ini bermula 1500 , Kristianiti ini 1400 that how old Filosofi ini sebelum itu sebelum wujudnya agama dan saudara nanti akan lihat pertembungan agama antara Ibn Rushd dengan Imam Ghazalie mendebatkan dan akhirnya dimana pemikiran Islam itu membunuh falsafah kerana itu the coherent in the coherent Ibn Rushd orang putihnya Averrose, the debate of philosopher and relegion. Dan saudara akan lihat juga perkembangan di dalam Islam itu diantara Sunni dan Syiah itu saudara akan lihat Muntazilah, pemikiran Muntazilah yang rasionalis yang mengatakan anak al-haq ...yang dibunuh dan dibakar itu , jadi ini perkembangan-perkembangan sehingga lahirnya Sunni dan Syiah inilah.Apa yang akan bawa itu adalah perkembangan-perkembangan fikrah itu satu demi satu ...satu...satu, ianya sistematik tau, ia bukan tiba-tiba post-modern, tiba-tiba Marxist daia tidak macam itu, idea ini berkembang satu demi satu pada hemat saya dan pada hemat pengkajian ilmu falsafah.

 Ya ada lagi soalan? Kenapa universiti-universiti di Malaysia takut untuk mengajar falsafah? Adakah kerana kita kekurangan tokoh atau ada sebab lain? (suara Faizal Sidik) Sebenarnya kita dulu ya kalau saudara melihat ya, awal-awal dulu yang membawa perkembangan Islam di Nusantara ini ialah ahli-ahli tasauf itu filosofi lah , mereka ini datang membawa agamalah tetapi dia juga macam sufi mereka ini dikritik kerana mereka tidak abait by the state kerana mereka filosofi kritikal dan mereka mempunyai pemikiran yang kritikal maka the state daulah tidak suka dan di Malaysia ini tidak ada ya saya tidak tahu di Singapaura ada tak pengajaran fakulti filosofi . Tapi kalau saudara tahu yang paling penting seperti di Oxford atau di Cambridge dia tidak ada Faculty of Arts dia ada PPE Politic Philosophy Economy itu di Oxford dan sekarang ini kalau saudara nak tahu seperti itu gudang-gudang keilmuan itu jika dahulu di Banghdad di University of Banghdad itu berpindah ke Universiti Al Azhar berpindah ke Barcelona berpindah ke Sorbonne berpindah ke Brussel dan jadi ini pusat-pusat ini jadi berpindah ke Oxford dan pusat-pusat ini universiti dan di Malaysia ini tidak digalakkan there is no thought kerana di Malaysia ini percambahan idea di sense. Ok, kalau saudara ingat Muntazilah ye pemimpin Muntazilah itu akhirnya digantung dibunuh, Ibn Rushd  itu lari kerana dialektik , di dalam negeri state kita ini dia tidak ada toleransi pemikiran-pemikiran yang berbeza. Contohnya saudara ada tengok contohnya pemikiran Ayah Pin...haha (audien gelak). Contohnya “ Ayah Pin tolong tanyakan roket itu pergi mana? Pakai minyak apa? If you go tanya Socratic method, tanya je macam tu kan payung tu pergi mana? Tanya dia kan tetapi di sini tidak digunakan itu ia terus di tangkap, jadi begitu juga ajaran-ajaran. Jadi kita tengok minggu lepas ada 20 buah buku telah diharam kita tidak tahu pun kenapa buku itu diharam .

Ok, saya hendak bercerita tentang buku, pengalaman peribadi 5 Deepavali dulu di Brickfield sebelum ada KL Sentral itu 2 hari sebelum Deepavali ramai orang India buka warung, macam di Masjid India lah, orang hari raya ada satu kedai tu kedai India, Hindu nak masuk kedai tu bukak kasut, saya pun bukak kasut naik dan saya pun terjumpa satu buku, saya memang suka baca buku ini Sai Baba bukan Sai Baba yang rambut Afro itu tau Sai Baba Hindu , ada tongkat tu ada anjing. Saya pun nak beli 25 ringgit dia kata “I cannot sell this book to you” saya kata “Why?” , “Because you are Muslim” dia tambah lagi “We cannot sell this book because you are Malay and Muslim” saya cakap “If this book can change my religion to Hindu I must buy this book, I must catch this book because this must be a good book kan” . Kalau sebuah buku itu boleh mengubah keyakinan saya mestilah dia sebuah buku yang baik kan” Saya beli tau, tak ada apa-apa pun...haha (audien gelak). Nampak tak critical thinking tidak ada wujudnya pemikiran kritikal di situ. Jadi inilah, jadi kita dilarang keupayaan untuk membaca buku.

Ada lagi question? Yea? Isham ...apa yang telah dibuat jadi kita boleh refer kepada penulisan ? Ok...ok...ok saya akan memberikan katakanlah yea, sekarang ni saya nak tanya, kita dah ada etika, metos, estetik, existentalist ada lagi? Supaya saya akan masukkan dan nama-nama tadi tu adalah nama-nama ahli falsafah yang saya rasa bersangkutan dengan pemikiran-pemikiran. Jadi ada apa-apa lagi estetika,ethic ini adalah philosophy lah ada lagi sapa-sapa nak bertanya? Ada apa-apa daripada (pendengar di luar kelas)? Ada-ada (suara audien) ya apa tanyanya? Tentang golongan Relativism...ha apa? Relativism (sahut Rahmat Harun) Relativism ha ok saya faham ini bukan relatif ini skeptic ‘Tak ada wujud kalau tak wujud itu tak mungkin kita tahu’ (suara Isham dengan nada gelak sinis), itu ok itu skeptic , ada lagi? Ada dari Twitter? Ada apa lagi? Itu soalan dari twitter relativism, nanti kita akan tahu apa itu relativism. John Stuart Mill (suara wakil twitter) ha apa? John Stuart Mill itu British philosopher itu 1900 ok lagi? Ada yang mintak kupas tentang Babylon (suara wakil twitter) Babylon tu saya dah pergi situ dah, dah tak tak ada, ok apa yang hendak dikupas tentang Babylon tu? seni yang tersirat disebalik kota Babylon? (suara wakil twitter) Ini conspiracy theory ni ...haha(audien gelak) kelas ni tak boleh ni (suara Rahmat Harun) ini conspiracy theory ni dengan one eye tu apa nama dia? Ha Freemason ok Babylon lagi? Dialectical Realism (suara audien) Dialectical Realism -Alexander Sperking  dalam banyak-banyak Anarko pun dia tidak paham, pakai baju hitam je bila tanya? I Anarchist tetapi memang betul, saya hendak bercakap tentang Bar Cunning juga tentang Anarchist Bar Cunningham ini juga sama seperti Socrates dia pun malas tulis buku. Socrates ini memang la dia tidak menulis buku tapi Bar Cunningham ini yang diagung-agungkan ole kaum Anarko ini as a leader dia tidak menulis satu buku pun . He has not written anything kerana apa dia kata politic by the lead, dia hanya dijadikan contoh , politik dia adalah melalui contoh. Ya jadi kita akan masuk Bar Cunningham ya, lagi siapa lagi ada lagi? Dia mcam falsafah Islam itu dipecahkan dalam hermenutic, macam Syiah dipecahkan kepada Syifa (suara audien), jadi kita detailkan filosofi , ya ? pemikiran Islam yang orang selalu sebut dalam kancah politik (suara audien) Ok terminologi-terminologi seperti diktatorship, fasis, nazi memang selalu kita dengar dan kita akan masuk nanti the theory of language , dari mana bahasa ini muncul bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk pengucapan dan memberikan idea ok itu dia. Ya? Illuminasi (suara audien) Ok Illuminasi  memang menarik kerana orang akan exciting kerana contemporary theory,  bukan teori (suara Rahmat Haarun) tak de hal kita boleh tengok apabila kita masuk modern political concept apabila kita memasuk Cold War Perang Dingin, New Con bagaimana falsafah tu? apa di belakang New Con tu kita akan masukkan Illuminasi . Ok ada lagi apa-apa ? ada lagi soalan dari Twitter ?  seksis (suara audien wanita) ha? Oh ok saya lupa. Femenisme (suara audien) saya lupa satu perkara femenis ok lagi? Ok apa tadi tu ? seni budaya (suara audien) kita masuk art and culture itu dalam estetik , one lecture art and culture on aesthetics, ok ? pencerahan (suara audien) pencerahan ok pencerahan itu kita akan masukkan kepada Immanuel Kant la kerana dia membawa pencerahan, ada apa-apa lagi? Ha? Romantism Movement (suara audien) Oh the Ramon...romantic women is the romantic movement is the romantic women la, Ok ada lagi yang ingan saya masukkan supaya tersusun supaya ....ada ?....ada lagi?

Ok kalau tidak ada apa-apa lagi kita nak strat 9.30 ke pukul 9 , jam 9 ye , saya mula kan hari in kerana ini kelas pertama saya, tahu orang tercari-cari lepas ini kita mulakan pukul 9. Radio ini akan mulakan jadi kepada pendengar-pendengar Radio Bangsar Utama dan kawan-kawan sekalian yang disini ada 20 , 30, 40 orang kita ucapkan terima kasih kepada saudara, jadi semua ini sudah tulis nama untuk kita masukkan kedalam e-group dan saya akan hantarkan dan saya akan select lecture-lecture. Senang sahaja kelas filosofi ini kita kenal siapa dia Al-Farabi pemikiran Al Farabi, Jean Paul Sarte pemikiran Jean Paul Sarte, Karl Marx pemikiran Karl Marx orang-orang ini mengajukan suatu pandangan jadi dari situ kita tengok lah ethic misalnya John Stuart Mill misalnya ethic ke misalnya tapi ethic dan aesthetics ni by itself lah kita bincangkan yang lain tu kita tengok hermaneutic macam romatic movement tu adalah satu-satu special jadi yang lain itu dan cadangan saudara Rosli ini kita melihat filosofi Islamik kerana banyak pecahan-pecahannya bukan sahaja Muntazilah, Al Jafri, Sunni dan sebagainya pecahan awal, pecahan akhir dan hari ini tau percambahan termasuklah Ayah Pin dan siapa tu tuhan apa? Tuhan Harun haha (suara audien) ha Tuhan Harun tu all contemporary, saya tak baca buku Tuhan Harun tu . Ok ada apa-apa lagi ha Ustad .....ada apa2 lagi. Minggu hadapan hari Khamis malam jam 9. Terima kasih banyak-banyak, thank you. Pok..pok..pok (audien tepuk tangan)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan