Selasa, 22 April 2014

FAIZAL SIDIK : LUKISAN 1996-2006

Oleh: Faizal Sidik (2006)Pameran solo pertama 'Faizal Sidik: Lukisan 1996-2006' ini merupakan satu pameran retrospektif atau mengimbau semula hasil-hasil lukisan yang pernah saya hasilkan dalam tempoh sepuluh tahun kebelakangan ini. Walaupun pengkhususan saya semasa mengikuti pengajian di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka di UiTM atau dengan lebih tepat lagi di Jabatan Seni Halus adalah dalam bidang Seni Arca, lukisan merupakan aspek yang paling asas dan sangat penting diberi tumpuan dalam semua institut pengajian tinggi yang menawarkan jurusan seni kreatif  seperti seni lukis, seni reka, senibina,  multimedia, animasi dan lain-lain.

Sebanyak 50 hasil lakaran dan lukisan telah dihimpunkan namun banyak lagi hasil lukisan saya sepanjang sepuluh tahun itu tidak berada di dalam pameran solo ini, jika anda melihat folio  yang telah saya letakkan di hadapan ini, sebilangannya telah menjadi koleksi simpanan oleh institut pengajian tinggi, galeri atau rumah seni dan orang perorangan, ada juga hasil lukisan yang telah saya hadiahkan kepada galeri-galeri  pameran untuk  mencari sumbangan kepada badan-badan kebajikan dan NGO yang memerlukan sumber dana mereka.

Di dalam folio itu juga saya telah membahagikannya dengan lima bahagian galeri iatu Lakaran (Sketches), Lukisan (Drawings), Media Campuran (Mix Media) Catan (Paintings) dan Arca (Sculptures). Namun untuk pameran ini saya hanya memberi tumpuan kepada lakaran dan lukisan kerana  kekuatan mesej media ini dalam merangsang mata khalayak. Walaupun pada masa yang sama saya juga menghasilkan karya dalam media  seperti arca (sculptures) catan (painting)

Kebanyakan hasil lukisan daripada tahun 1996 sehingga 2000 di dalam pameran ini adalah bersifat teknikal, metodologi dan proses-proses pengkajian  saya pada bahan mahupun peralatan terhadap karya-karya akhir untuk menghasilkan pengkhusuan utama saya iaitu seni arca.

Sungguhpun begitu saya amat terkesan sekali dengan isu perang yang berlaku disekitar saya yang berlaku diantara tahun-tahun 1996 tersebut sehingga tahun 2004, saya mendokumentasikan figura kesan-kesan pergolakan  yang berlaku di Balkan iaitu di Bosnia dan di Asia Barat yang tidak sudah-sudah sehingga  kini seperti di Palestin dan Iraq

Untuk menambahkan ilmu  ia tidak cukup dengan pembacaan dan praktis, oleh yang demikian saya telah melakukan perjalanan ke Eropah hujung tahun 2004 selama beberapa minggu, ia amat menarik  sekali lantas menimbulkan idea baru kefahaman persepsi saya, terhadap persoalan apa itu seni?. Sekembalinya saya daripada sana saya telah melakukan beberapa pengkajian. Pengkajian ini mengambil masa hampir setahun sebelum saya benar-benar bersedia untuk memasang semula kanvas dan hasilnya seperti yang anda lihat dalam karya terkini  saya pada tahun 2006. 

1996 – 2000
Lakaran-lakaran atau skethes adalah merupakan proses  idea awal, penerokaan, penyelidikan, pendokumentasian, catatan-catatan,  bagaimana sesebuah karya yang sebenar diolah. Sifat lakaran biasanya adalah cepat dan spontan,  kespontanan disini bermaksud ia boleh dilakukan dimana-mana sahaja kerana lakaran tidak memerlukan sesorang itu membuat persedian yang khusus dalam melakukannya.

 Lakaran-lakaran yang saya hasilkan pada tahun-tahun ini  banyak kepada pengkajian anatomi-anatomi dalam tubuh manusia, pengetahuan ini amat penting sebelum seseorang itu dapat melukis figura manusia dengan betul. Tuhan mencipta manusia itu dengan bentuk ciptaan yang paling sempurna. Dengan mengetahui lukisan bentuk-bentuk tulang dan kedudukannya di dalam tubuh badan ia memudahkan seseorang itu menguasainya. Hal ini anda boleh lihat di dalam bahagian kedua pameran ini iaitu antara tahun 2001-2004. Catatan-catatan serta pengkajian saya untuk melakukan karya akhir dilakukan dengan menggunakan lakaran lukisan mixed media atau media campuran untuk memberi kesinambunagn dengan penggunan bahan dan isu yang saya bawa.


2001 - 2005
Apakah itu perang ? Peperangan adalah membunuh antara satu pihak denagan satu pihak yang lagi satu.
Setiap hari apabila membuka massa samaada akhbar, televisyen ataupun radio kita sering kali dihidangkan dengan kisah-kisah kekacauan disana sini  sana . Saya begitu marah sekali melihat kesan-kesan peperangan di Palestin, Bosnia, Afghanistan dan  kini di Iraq. Sebagai seorang artis saya juga mempunyai tanggungjawab dengan cara saya tersendiri dalam memprotes perkara yang tidak boleh diterima akal ini .

Kebanyakan imej-imej figura manusia yang saya gambarkan adalah daripada media cetak itu sendiri seperti akhbar dan majalah. Imej-imej yang digambarkan didalam media-media tersebut agak kecil, tidak cukup untuk menimbulkan perasaan khalayak. Untuk itu saya membesarkannya untuk membangkitkan emosi khalayak,  terutamanya penekanan saya terhadap mata kanak-kanak dan mangsa-mangsa peperangan ini dengan warna-warna yang suram mengambarkan masa depan hidup mereka. Disini saya ingin mengatakan peperangan tidak menyelesiakan masalah, peperangan boleh dielakkan dengan dialog. Kesan-kesan peperangan sungguh menyakitkan!

Lukisan Terkini
Karya ini tidak seperti biasa-biasa hasil karya yang anda lihat sebelum ia merupakan karya ‘proses pemikiran’ yang banyak bermain dengan konsep bagaiman cara kita berfikir terhadap sesuatu untuk dikatakan objek. Jadi karya ini adalah contoh saranan-saranan ahli falsafah Immanuel Kant (ahli falsafah) . menurut Kant “di dalam diri kita ada pengalaman yang transenden dan pengalaman inilah yang mampu menghasilkan pengetahuan yang transenden, iaitu pengetahuan yang tidak banyak berisi objek, tetapi lebih banyak berisi konsep objek yang mengikut aturan keutamaan.”
Apa yang dikatakan oleh Kant dengan pengalaman yang transenden itu adalah pengalaman yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, namun ia masih berada di dalam pemikiran kita, jadi jika kita mempunyai idea namun ia masih tidak diterjemahkan tanpa gambaran visual itulah yang dinamakan pengalam yang transedental.

Kant menambah “Ada dua tahap dalam proses  ini sejak diserapnya pengalaman material sampai terbentuknya pemikiran akhir itu. Tahap pertama adalah proses mengoordinasi sensasi-sensasi dengan cara memasukkannya ke dalam acuan-acuan berupa persepsi ruang dan waktu. Tahap kedua ialah mengoordinasi persepsi-persepsi yang sudah masuk  acuan ruang dan waktu itu dengan cara memasukkanya ke dalam kategori pemikiran. Tahap pertama itu disebut Kant estetika transendental, tahap kedua disebutnya logika transendental

Kant menyarankan bagaimana pengalaman trensenden itu boleh diketahui dengan dua tahap iaitu tahap pertama kita mengawal sensasi indera itu ke dalam ruang dan waktu. Dalam karya ini saya mewakilkan permukaan kanvas (material yang wujud dan boleh nampak dengan mata kasar itu  mempunyai nilai estetik) sebagai ruang dan waktunya semasa ia sedang dipamerkan semasa pameran ini perwakilan estetika trasendendental saya. Manakala selepas anda mengetahui kewujudannya di dalam ruang dan waktu saya memasukkan garisan vertikal dan horizontal dengan ukuran ketepatan panjang dan lebarnya sebagai logika trasendental. (yang boleh diteriama oleh akal dengan kewujudan material yang berada di adalam ruang dan waktu).

Apakah maksud sensasi? Sensasi (Sensation) ialah penginderaan, penginderaan inilah yanga akan mengubah jiwa kita tehadap sesuatu itu untuk menjadi persepsi. Sensasi itu hanyalah suatu keadaan jiwa merasai rangsangan  (stimulus). Contohnya kita merasakan sesuatu dengan lidah, suara dengan telinga, cuaca dengan kulit, cahaya dengan mata, walaubagaimanapun ini semua adalah bahan mentah pengalaman. Jadi persepsi adalah kesedaran tentang objek.

Sensasi itu masuk melalui alat indera. Ada lima alat indera. Melalui indera itu lalu masuk ke otak, lalu objek itu 'diperhatikan', kemudian 'disedari'. Tahukah kita bagaimana proses ini berlaku?. Sebenarnya sensasi-sensasi itu masuk ke otak melalui saluran tertentu. Saluran itu ialah aturan-aturan reseptor. Disebabkan adanya aturan-aturan reseptor maka tidak semua rangsangan (stimulus) yang menerpa alat indera dapat masuk ke otak. Penangkapan itu diatur oleh persepsi sesuai dengan tujuan.Tiada ulasan:

Catat Ulasan