Isnin, 3 Jun 2013

Debat Ekspressionisme Abstrak: Tajuddin Ismail vs Richard Diebenkorn

Oleh: Faizal Sidik


Tajuddin Hj. Ismail
Lukisan No.4
1979
Campuran
153 x 183 cm
BSVN 1980-013

Artis yang memberi pengaruh yang besar dalam karier Tajuddin Ismail iaitu Richard Diebenkorn dimana ia akan dilihat apakah asas yang dipegang atau manifesto dimiliki oleh kedua-duanya adakah. Adakah lingkungan ekpresionisme abstrak Diebenkorn perlu juga ada dalam karya Tajuddin sedangkan mereka ini berlatarbelakangkan budaya yang berbeza dimana Diebenkorn warganegara Amerika yang mana walaupun lahir di Amerika tetapi masih juga dipengaruhi daripada asal-usulnya iaitu dari Eropah atau lebih seni Ekspressionime Abstrak kepada Expressionisme lebih tepat berakar dari Expressionisme Jerman manakala Tajuddin pula orang Asia atau lebih tepat lagi di kawasan Asia Tenggara yang mana sosio budaya disini masih banyak lagi yang tertinggal  di peringkat awal pengaruhnya terhadap Dienbenkorn. Adakah hanya dengan belajar selama beberapa tahun disana sudah memadai bagi Tajuddin untuk mengamati pemikiran ekspressionisme abstrak barat yang jika digali mempunyai kronologi perjalanan pensejarahan seni yang cukup kompleks setelah lahirnya modernisme yang mana masyarakat pada masa itu telah mula mempunyai rasa ragu-ragu segala bentuk tindakan mereka melalui penerokaan sains termasuklah dalam seni.

Perbandingan ini diperlanjutan lagi dengan memperhalusi karya kedua-duanya secara dekat dari aspek persamaan-persamaan yang boleh dilihat dalam karya yang dipengaruhi. Adakah pengaruh karya Diebenkorn terhadap Tajuddin hanya berlaku hanya dari sudut pemindahan kepada bentukan-bentukan yang ada dalam karya asal kepada karya pendua ataupun Tajuddin hanya menerima bulat-bulat  apa yang dilihat dalam karya Dibenkorn tanpa melihat kesan yang akan kelihatan daripada peralihan karya baru yang akan dihasilkanya yang sudah tenertu akan menimbulkan persoalan kepada kita perlukah seorang artis itu dipengaruhi untuk terus berkarya dan layakkah ia dipanggil sebuah karya yang baru jika perbandiangan ini tidak dapat melihat tiada perbezaan antara karya yang terpengaruh dengan karya yang dipengaruhi. Adakah layak juga ia diberikan nama ‘karya seni’ kerana aspek ketulenan itu boleh diperdebatkan juga.

Perbandingan ini juga akan melihat sejauhmana intelektual antara kedua-dua pengkarya. Apakah buah fikiran yang dibawa oleh mereka. Dalam karier seseorang artis sudah tentu juga ia akan seiring dengan pemikiran dalam karya-karya yang dibawa oleh kedua-duanya. Adakah ada perkembangan pemikiran ini dalam kedua-duanya dari aspek adaptasi teori yang dipinjam dalam pengkaryaan mereka. Jika ada perubahan, adakah sebab perubahan dalam perubahan dari sebuah karya atau siri ke siri itu benar-benar dilihat dari aspek gagasan-gagasan idea yang baru atau hanya mengikut arus perubahan arus perdana di zaman mereka sahaja dimana mereka sebagai artis sepatutnya mempunyai pendirian atau idea mereka sendiri dalam berkarya.Pendekatan mana yang berlaku dalam kedua-kedua mereka ini adakah hanya berkarya mengikut-ikut tanpa ada pertimbangan yang sudah tentu daripada pertimbangan yang bijak ia juga akan memberi sumbangan ilmu yang baru daripada usaha mereka.


 Asas Lingkungan Ekspressionis Abstrak Barat dengan Ekspressionisme tempatan. (Pegangan/Manifesto)

Jika mahu membuat perbandingan antara kedua-dua ini kita harus terlebih dahulu memahami pemikiran atau menifesto yang dibawa oleh aliran yang dibawa oleh Ekspressionisme Abstrak Dibenkorn di Amerika, lahirnya abstrak ekspresionisme tidak boleh tidak, perlu dirujuk sejak zaman impressionisme lagi kerana Diebenkorn sendiri pernah mengakui beliau terpengaruh dengan karya Cezanne yang mana mereka pada aliran ini sudah mula mempersoalkan kenapa perlu  melukis kerana pada waktu ini sudah ada alat mekanikal yang boleh merakam semula apa yang dilihat oleh mata dengan lebih tepat lagi iaitu penciptaan kemera. Maka artis-artis pada waktu ini mahu membuktikan bahawa mereka masih lagi relevan dengan kehendak semasa dengan berkarya melangkaui atau mencabar kehadiran kamera, mereka tidak boleh lagi hanya merekod alam di dalam kanvas malah mereka perlu melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh kamera. Mereka melukis daripada apa yang mata mereka lihat bukan apa yang mereka nampak. Maka disini bermulalah satu peralihan besar dalam seni moden yang bukan lagi berkiblatkan kepada merekod alam semula jadi ia meneroka kepada penterjemahan baru dalam melihat objek secara psikologi dan bersifat saintifik.

Untuk melihat susur galur asas lingkungan karya Diebenkorn kita tidak dapat mengelak untuk melihat perjalanan Ekspressionisme Abstrak yang telah timbul sejak di Jerman lagi di awal abad ke-20 dimana perkataan ‘Ekpressionisme’ itu diberikan oleh Herwarth Walden iaitu pemilik galeri yang mengetengahkan karya-karya seni avant-garde yang menjadi satu ikutan atau trend yang berlaku bukan sahaja di Jerman malah diluarnya pada masa itu dikatakan sebagai ‘illustrative reproduction reality’. Ekpressionisme Jerman ini di pelopori kumpulan yang menggelarkan mereka sebagai  ‘Die Brucke’ atau ‘The Bridge’ yang terdiri daripada penulis dan pelukis dimana mereka membawa manifesto ‘Phlistine petty-bourgeois consertavism’ yang menentang golongan bangsawan dimana artis ini bergerak di pub dan kafe kepunyaan mereka dengan menyebarkan aliran pemikiran mereka ini dengan penerbitan jurnal selain memiliki galeri mereka sendiri untuk menterjemahkan pemikiran mereka melalui pameran-pameran yang mereka adakan. Hal ini disusuli dengan kumpulan Die Bleu Reiter atau ‘The Blue Raider’ oleh dua orang pengasasnya iaitu Wassily Kandisky dan Franz Marz yang lebih kritikal terhadap pengkaryaan seni yang melibatkan sensetiviti dan keintelektualan artis sebagai pembuat dalam apa yang mereka manifestokan karya itu ‘pembawaan terhadap emosi’ dimana mereka berkarya bukan untuk meniru alam tatapi dari ‘penglahiran dari jiwa’

Sejarah pengkaryaan Diebenkorn bukan bermula di Jerman tetapi di Amerika. Apa yang saya pekatakan diatas adalah untuk membawa asas kepada Ekspressionisme Abstrak kerana semasa perang dunia pertama banyak orang Eropah berhijrah ke negara baru termasuklah para artis dan apabila mereka berada di dunia baru seperti di Amerika mereka seboleh mungkin untuk melupakan mimpi ngeri akibat peperangan yang dasyat yang berlaku di negara asal mereka. Di sini apa sahaja yang dihasilkan oleh atas akan dilihat dengan cara baru dalam melihat, Aliran Ekpressionisme Abstrak cuba menidakkan atau menentang semula Ekspressionisme Jerman yang kuat kepada representasi kepada yang bersifat tidak representasi atau tidak berfigura, tanpa objek tetapi lebih kepada penglahiran perasaan seaakan-akan tidak berpuas hati dengan pengalaman lalu. Hal ini jelas terpancar dalam hero-hero seni baru di Amerika dalam karya ‘catan aksi’ atau ‘action painting’ oleh Jackson Pollock, ‘colorfields painting’ manakala William De Kooning  Mark Rothko dengan catan warna keseluruhan kanvas adalah antara manifestasi-manifestasi baru yang diungkapkan dalam catan selepas perang, kehidupan di negara baru ini memberi ruang seluas-luasnya kepada artis untuk berekspresi tanpa batasan yang perlu mereka patuhi, apa sahaja baru daripada para seniman akan dianggap sebagai seorang yang genius.

Jadi disini dari aspek ini boleh dijadikan kayu ukur untuk membandingkan antara karya Diebenkorn itu sendiri dengan karya Tajuddin. Jika diperhatikan penglahiran perasaan yang ditimbulkan dalam aliran Abstrak Expressionisme di Amerika ini pada karya Dibenkorn ia itulah sesuatu yang boleh diterima kerana Dibenkon mewarasi budaya orang Barat itu sendiri yang berekpresi atas dasar untuk melahirkan rasa ketidakpuashatian dan rasa marah keatas apa sahaja kerja seni yang mereka lakukan kerana mereka sememangnya berhak itu untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Bagaimana pula dengan karya Tajuddin adakah beliau berkarya untuk menimba ilmu atau untuk berekspresi secara emosi, jika berekspresi secara emosi apa pula manifesto yang beliau pegang.

Setelah baliknya pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran di luar  mereka terus mengajar sebagai guru dan mempraktikkan apa yang mereka pelajaran di luar negara sebelum ini dengan wajah yang sebagaimama dengan pelukis abstrak ekspressionisme di Amerika. Jadi di sini yang menimbulkan polemik bagaimana seharusnya seni lukis abstrak ekspressionisme itu. Seharuskah ia berkiblat terus ke barat sedangkan mereka kini telah berada di Malaysia, kerana iklim wancana ‘seni untuk seni’ yang berlaku disana tidak lagi berlaku disini. Maka lahirlah manifesto Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang mengesyorkan ‘seni untuk masyarakat’, yakni menurut manifesto itu seni itu harus kembali kepada masyarakat yang mendukungnya. Maka dari seni para seniman mula mengali kesenian bangsa masing-masing untuk mengkahwinkan dengan aliran yang mereka praktis walaupun kita telah ketuahui kini ‘perkahwinan’ ini tidak bahagia yang manaa satu cabang seni iaitu abstrak ekpressionisme lahir daripada perasaan keegoan yang tinggi dalam penglahiran emosi yang berdasarkan kebebasan dalam berekpresi tanpa sekatan dan yang lagi satu seni kraf yang sebenarnya bersifat kegunaan harian. Jadi pertembungan ini seolah-olah hanya membataskan seniman untuk berekspresi dan sudah tentu karya mereka hanya boleh diterima bagi masyarakat yang hampir dengan budaya yang dibawa oleh pelukis bukan untuk audien luar secara keseluruhannya.

Perbandingan pengaruh awal Richard Diebenkorn dalam Tajuddin Ismail

Sebelum membuat perbandingan adalah wajar bagi kita dahulu bagaimana Diebenkorn pada waktu itu di kawasan pesisir pantai San Francisco iaitu di pantai barat Amerika boleh terkesan dengan aliran ini yang mana pada ketika itu meletus hanya pantai timur atau lebih tepat lagi di New York School. Hal ni adalah kerana dua pemuka ekpressionisme abstrak ini iaitu Mark Rothko dan Clyfford Still pernah mengajar di California School of Fine Art di sini pada akhir tahun 1940 an. Perkara ini sendiri diakui oleh Dienbenkorn dimana beliau sendiri telah dipengruhi  kuat oleh karya Still semasa beliau belajar disitu dimana beliau boleh dikatakan sebagi pelukis lanskap yang mengambarkan ekspresi bentuk muka bumi melalui pendekatan ekspresionisme abstrak.melalui karya-karya di awal tahun 1950 an seperti siri seperti Albuquerque, Urbana dan Berkeley. Tajuddin pula bukan daripada rujukan pertama atau terus daripada Dienbenkorn tetapi dari Professor lukisan iaitu Loser Feitelson semasa belajar di Art Center College of Design di Los Angeles pada tahun 1974. Tajuddin hanya mula dipengaruhi kuat oleh Dienbenkorn apabila beliau melihat karya Dienbenkorn semasa kunjungan ke muzium seni dan tertarik dengan penggunaan garisan dan warna yang minimal oleh Dienbenkorn.Pengaruh awal ini dapat dilihat jelas dalm siri Gridscape yang di hasilkan oleh Tajuddin pada 1977 setelah begitu terkesan selepas melihat karya Ocean Park No. 54 yang dihasilkan oleh beliau pada tahun 1972 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas yang menjadi koleksi San Francisco Museum of Modern Art. Jika kita dapat melihat terdapat perbezaan yang ketara antara pelukis ekspressinisme abstrak dengan di New York School dan San Francisco School, perkara ini dapat dilihat dengan amalan karya Diebenkon sendiri, walaupun beliau belajar terus daripada Still yang merupakan pendukung abstraksi penggunaan warna atas kanvas dengan tidak bersubjekkan apa-apa cuma bermain dengan pengalaman kederiaan audien dalam melihat warna-warna yang merangsang dan mengelirukan persepsi audien tidak berlaku dalam karya-karya Dienbenkon. Beliau hanya mengguna pakai gaya abstrak tetapi bersubjekkan pemandangan alam semulajadi di litesekitar California yang pernah menjadi studionya, jadi tidak hairalah dalam setiap siri Diebenkorn banyak menggunakan nama tempat sebagai tajuk dalam karya. Jadi pendirian yang boleh kita kemukakan di sini Dibenkorn bukan berada dalam arus perdana pengkaryaan seni abstrak di Amerika yang mana mereka ini bukan sahaja hanya dari dasar emosi dalam berekspresi tetapi jika di kaji balik membuka suatu ruang baru bagaimana untuk melihat imej diatas permukaan segi empat, bukan untuk memberi makna atas apa yang mereka lakukan tetapi untuk melihat tindakbalas-tindakbalas yang terhasil daripada setiap perlakuan yang mereka letak di atas kanvas. Hal ini sudah tentu mengganggu audien yang belum biasa dengan imej-imej yang bukan objek seperti yang biasa mereka lihat.

Walaupun begitu Diebnekorn dilihat mengambil jalan pertengahan dengan menggunakan abstraksi bukan untuk gagasan-gagasan idea yang ingin dibawa, tetapi hanya untuk mengambar atau membuat imej, saya melihat Diebenkorn bukanlah seorang yang memberi sumbangan baru dalam seni abstrak di Amerika tetapi menoleh semula kebelakang dengan membuat lanskap. Jika kita melihat dalam karya awal Tajuuddin beliau mungkin tidak menyedari akan hal ini secara langsung atau tidak langsung, di awal pengaruh ini mungkin benar beliau terpengaruh degan garisan yang vertikal dan horizontal dalam Ocean Park yang mungkin Diebenkorn juga terpengaruh dengan dengan siri karya Composition  seperti yang kita lihat oleh Mondrian tetapi Mondrian membpunyai asas yang kukuh kerana mengalami revolusi dipada realisme, semi-realisme sehinggalah ke abstraksi dalam Composition. Apakah pula gagasan idea Dienbenkorn dan Tajuddin sehingga terus tanpa ada alasan unetuk kearah itu. Apa yang dapat saya lihat mereka mengambil idea untuk diterjemahkan oleh mereka sendiri dalam bentuk visual dalam cara baru tetapi mengambil imej daripada Mondrian yang dapat dilihat jelas dalam siri Ocean Park dan dan Siri Gridscape oleh Tajuddin.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan