Khamis, 7 November 2013

Seni Lukis Asia Tenggara: Indonesia
Susunan oleh: Faizal Sidik

Esei ini adalah syarahan yang telah disampaikan oleh Zainol Abidin Sharif (ZABAS) dalam Seminar Pangantar Seni Lukis Kontemporari Asia Tenggara yang telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara pada 2010.

Minggu lepas kita cuba lihat seni lukis moden kumpulan pelukis-pelukis di Jogjakarta yang memperlihatkan ciri-ciri pencarian identiti budaya tempatan namun dikelilingi juga dengan pengaruh karya barat dari segi pengkaryanya yang melibatkan medium Impressionisme, Ekspressionisme , Realisme akademik sebahagian besar dan kebanyakkannya tidak merujuk kepada penggunaan kesenian tradisional yang dipakai samada di Jawa, Sumatera ataupun di Bali.  Namun begitu, kumpulan pelukis-pelukis Jogja ini memperlihat keazaman yang agak aneh pada waktu itu untuk membentuk kesenian yang beridentitikan Indonesia, tetapi  cara ianya dilakukan agak mengelirukan , mengikut pandangan Halena Supangat dalam  dalam penglibatan pelukis Jogja itu dalam  kesenian antarabangsa contohnya Sao Paolo kita lihat pemerhatian dibuat  bahawa seni lukis moden Indonesia tidak mengambil kira perkembangan mutakhir Eropah dan Amerika tetapi tetapi pelukis di Jogaja itu menggunakan medium stail lukisan Eropah yang lebih awal daripada itu yang menggunakan unsur-unsur Klasikal dan Impresionisme. Stail-stail catan pendekatan abad ke-20 Eropah yang dipanggil sebagai aliran avant-garde  menggunakan unsur seperti kiubisme, surealisme dan futurisme tidak menonjol dan digunakan oleh pelukis Jogja.

Walaubagaimanapun pemerhatian telah dibuat .bahawa ianya tidak semestinya tidak wujud di Indonesi. Jika perihal ini tidak berlaku di Jogja berkenaan avant-garde Eropah ini, di Bandung perkara ini wujud pula perkemangan yang berlainan. Pelukis-pelukis abstrak di Bandung di kritik secara negatif oleh pengkritik-pengkritik Jogja sebab pelukis di Bandung tidak memperlihatkan semangat untuk mencari dan membentuk identiti Indonesia dalam seni lukis mereka. Bagii pengritik-pengkritik Jogja lukisan-lukisan yang dihasilkan di Bandung memperlihatkan belum cukup dan memadai untuk menjadi seni lukis Indonesia . Pada awalnya kebanyakan pelukis-pelukis Indonesia tinggal dan bekerja di Jogjakarta pada tahun 1950 an, apabila muncul tertubuhnya Akademi Seni Bandung . Kehadiran dan penonjolan pelukis Bandung ini buat pertama kali pada 1955 iaitu pada pameran yang diadakan sempena Persidangan Bandung bagi Negara-Negara Berkecuali (NAM) . Disebabkan ianya diadakan di Bandung  maka kebetulan pula ada pameran mahasiswa dari seluruh dunia dan negara-negara lain dan diantara lain maka dipamerkan juga pelukis di Bandung yang memperlihatkan gaya mereka kepada khalayak.

Diantaranya pelukis muda Bandung yang mengambil bahagian adalah seperti Srihardi, Bung Mukhtar. Dalam pameran sempena konfederansi lapan orang pelukis Akademi Seni Bandung untuk mempamerkan 37 lukisan yang dipilih sebagai sebagai perwakilan Indonesia .Daripada Jogja terdapat 43 lukisan oleh  36 orang pelukis . Pada tahun 1964 Indonesia telah menyertai Sao Paolo Biennale dan pada masa itu seorang sahaja yang mewakili. Jelas masa di luar negara perwakilan pelukis-pelukis Indonesia meniktirafkan sentimen yang wujud di Jogja iaitu yang menyerlahkan keinginan untuk menjiwai identiti Indonesia walaupun apa yang berlaku agak aneh . Apa yang berlaku di Bandung itu tidak dikenali sebagai satu cara bentuk seni lukis Indonesia . Premis di Bandung ini wujud sebagai khusus untuk guru-guru di Bandung sebagai latihan dalam kerja melukis. Latihan dalam bentuk perguruan universiti dibawah fakulti yang  dipanggil sains dan teknikal . Ianya wujud sejak 1947 iaitu selepas Perang Dunia Kedua kursus itu dalam bentuk perguruan melukis . Diantara zaman selepas Perang Dunia Kedua reaksi terhadap kemerdekaan Indonesia atas rombakan itu pada tahun 1949 dua rakyat Belanda merupakan guru pertama di Akademi Seni Bandung ini ....dan ....adalah merupakan dua guru lukisan Belanda yang telah merekabentuk kurikulum pelajaran di Akademi Seni Bandung ini untuk latihan perguruan.

Selain...sebagai guru mereka juga menggalakkan berkreatif ...memperkembangkan dan memupuk kekreatifan diri sendiri . Kursus disini mengambil masa 3 tahun sebagaimana kursus yang diadakan di negara Belanda . Seperti biasa seperti yang ada di kolej-kolej pada masa itu kursus terbahagi kepada dua jenis iaitu kursus amali dan kursus teori . Kursus amali ini adalah dalam bentuk lukisan anatomi , lukisa-lukisan bebas , seni perhiasan dan kraftangan . Manakala teori pula termasuklah sejarah seni barat dan timur, sejarah budaya, pedogogi, geometrik, perspektif dan ilmu ....serta falsafah. Guru-guru yang melahirkan kursus ini adalah guru-guru Belanda sehinggalah tahun 1950 barulah ada guru tempatan .
Guru tempatan yang pertama adalah Suwarja yang muncul pada tahun 1950 . Suwardja mempunyai kelayakan perguruan Belanda dalam bidang seni lukis dan beliau memimpin melalui pendidikannya itu selama 10 tahun daripada 1951 hingga 1961. Kursus pendidikan guru ini telah berubah dan berkembang yang mengambil masa lima tahun. Dalam tempoh itu munculnya penubuhan akademi seni rupa di Bandung . Kursus-kursus dalam tahun 50 an yang diajar itu oleh guru tempatan dan Indonesia kesemuanya adalah bekas pelajar dari akademi itu sendiri.

Saluaran-saluran seperti biasa boleh dipilih oleh pelajar yang khusus seperti bidang catan, arca seramik, grafik, hiasan dalaman, rekabentuk industri dan komunikasi visual. Kemudian institut perguruan ditubuhkan ia ditubuhkan khusus untuk melatih guru . Sebelum pameran 1955 sempena Persidangan Negara-Negara Berkecuali, pada masa itu pelukis-pelukis Bandung telah memperlihatkan sekali imbas kewujudan mereka di Jakarta di Balai Budaya mempamerkan lukisan-lukisan oleh sebelas orang pelukis. Kesemuanya memperlihatkan unsur seni lukis Barat yakni yang berkait rapat dengan kiubisme di Eropah memeranjatkan ramai peminat-peminat seni di Jakarta dan di Jogja.
Seorang pengkritik dan pelukis Indonesia Krisno Sumardjo telah menulis ulasan dalam sebuah artikel dan mengutuk tajuk artikel beliau dalam akhbar yang bertajuk ‘Bandung Abdi Labtorium Barat’ . Mengikut Sumardjo penulisan beliau ini yang merujuk pada tahun 1954 . Menurut beliau seni lukis Indonesia boleh dibahagikan kepada dua jenis. Pertama seni lukis spontan yang muncul daripada tanahair Indonesia , muncul daripada jiwa Indonesia dan pengalaman Indonesia. Dua konsep beliau iaitu jiwa dan pengalaman , itu dikatakan satu jenis lukisan Indonesia. Kedua adalah lukisan buatan atau lukisan artifisial seperti Sumarjo. Lukisan artisial yang datang daripada dalam bilik-bilik dan makmal barat dalam mana suasan seni barat dihayati seperti yang diajarakan di Institut Teknologi Bandung ....tidak berjiwa yang bernafaskan makmal Eropah . Sumardjo mengharapkan pelukis muda itu berupaya membebaskan diri mereka dari pengaruh Barat ini, supaya mereka boleh membina peribadi yang sebenar.
Seorang lagi pengkritik Indonesia ....juga mengritik modenisme-modenisme Indonesia di Bandung beliau menganggap modenisme di Bandung itu suatu  berada di permukaan sahaja atau satu fesyen dan superfisial yang muncul daripada citarasa bourgioues barat. Bagi beliau catan Eropah pada masa tu mengalami krisis dan apa yang muncul dan berkembang adalah merupakan satu tipu helah ataupun fesyen yang bermain dengan teknik-teknik perspektif. komposisi dan kontras-kontras warna yang merujuk kepada suatu lukisan-lukisan abstrak.
Lukisan moden ini tidak mempunyai kandungan ataupun ‘content’ , ia bermaksud tiada kandungan dari segi mesej dan ‘vision’ atau visi . Ia terhasil dari bentuk-bentuk ornamen seperti warna  dan rupa bentuk. Jadi bagi beliau abstrak adalah ekspresi visual kepada dunia peribadi pelukis dan tidak mungkin dan berupaya memenuhi keperluan rupa gaya Indonesia kerana ia terlalu peribadi ...bagi beliau fungsi budaya Indonesia. Kesimpulan ...yang dipetik oleh ....akhiranya daripada menganalisa pelukis-pelukis Bandung diharap agar mereka cepat mengatasi atau melupakan apa yang mereka pelajari.
Apakah rupa seni lukis Bandung? Jika kita diberitahu bahawa lukisan-lukisan daripada pelukis Bandung ini mirip avant-garde barat namun begitu ia tidak mencerminkan perkembnagan mutakhir di barat. ..perkembangannya lebih tepat kepada kiubisme . Jika dilihat di Malaysia pada tahun 1950 an adalah lukisa-lukisan Tay Hoy Keat ....merupakan pelukis yang mendedahkan kepada pelajar-pelajar seni lukis Eropah khususnya seni lukis moden Perancis dan cara pengajarannya juga meniru akademi di Perancis yang menekankan kajian-kajian alam benda ‘still life’ , figura, dan seterusnya kajian-kajian yang membawa kepada kiubisme ini.
Kedua-dua pelukis Belanda itu bukan pelukis yang di....di Belanda dan mereka juga tidak mengikut perkembangan yang mutakhir di Eropah dimana mereka masih lagi berpegang kepada kiubisme awalan oleh Picasso dan Braque. Dalam dekad sepuluh tahun iaitu daripada tahun 1950 an hingga 60 an ramai pelajar-pelajar di Bandung ini sepakat membuat penjelajahan ke Eropah kebanyakan mereka adalah bekas-bekas pelajar Institut Teknologi Bandung ITB . Saya andaikan ianya berlaku dalam ssuasana Perang Dingin , Mochtar Apin je Eropah . Jadi apa yang kita boleh lihat akademi seni di Bandung ini  ialah tidak ada konflik diantara barat dan timur , tidak ada perbincangan tentang apakah seni lukis di Indonesia dengan seni  lukis Barat dan tidak ada hasrat atau memunculkan dan merupabentukkan seni lukis nasionalis.
Seni lukis di Bandung ini sama dengan perkembangan yang berlaku di Malaysia khususnya ...Pendirian mereka adalah pelukis moden adalah seorang yang mempunyai sikap internasional, jadi mereka tidak secara menonjolkan meningkatkan semangat nasionalis. Walaupun apa -alasannya pada awalnya sikap-sikap internasional. Pelukis-pelukis Bandung ini datang daripada golongan elit Indonesia iaitu golongan yang terdidik dengan sistem pemerintahan Belanda , mereka dan keluarga mereka juga bertutur dalam bahasa Belanda, memakai pakaian Belanda desyen, makan makanan Belanda .an rumah-rumah mereka di hiasi dengan mengikut trend dan  fesyen Belanda.
Menurut Helena Supangat golongan ini dianggap sebagai orang putih Indonesia atau orang putih tempatan. Jadi bagi merek ini lukisan barat adalah lukisan mereka. Ini adalah kerana mereka telah terpisah dengan budaya tempatan. Sementara itu di Jogja pelukis-pelukis menghasratkan seni lukis nasional Indonesia manakala Bandung berbalik ke barat namun begitu kedua-dua kumpulan ini samada Bandung ataupun Jogja menggunakan idiom seni lukis barat . Jika di Jogja Impressionisme, Realisme juga menggunakan genre seni lukis barat seperti lukisan potret, figura, alam benda,....sejarah seni lukis barat di ambil kira yang sebagai kriteria untuk membentuk seni lukis Indonesia.
Menurut Helena Supangat lagi keadaan ini menimbulkan masalah pada beliau ada tiga masalah. Pertamnya contoh seni lukis barat itu terlalu jauh , jadi artis yang mahu mengikut seni barat itu terpaksa merjuk kepada buku dan majalah , yakni majalah yang terkini. Keinginan untuk merujuk ke barat itu sukar di penuhi , jika hendak dikira masa agak ketinggalan sebab terlalu jauh. Keduanya pelukis Belanda dan pelukis-pelukis Eropah yang lain yang berada di Indonesia adalah pentadbir iaitu kelas ke dua atau ketiga yang mengajar , jadi stail yang digunakan bukanlah stail yang mutakhir berbanding di Eropah. Ketiganya melihat kepada barat itu samada di Jogja atau khususnya di Bandung memperlihatkan ketiadaan kepada usaha untuk merujuk kepada kesenian tempatan . Kesenian tempatan ....menjadi asing . Kesenian tempatan di Indonesia dikatakan begitu kaya ...dan inilah antara perkara yang disedari dan ...membaca tulisan seseorang dari zaman lain.
Helena Supangat ada perbezaan yang diserlahkan...antara pelukis akademik yang terlatih di Bandung ...akibat wujudnya hierarki atau struktur masyarakat yang berbeza pada beliau . Diawal tadi saya ada menyebut Kristno Sumardjo yang mengkritik pelukis di Bandung kerana beliau adalah pelukis yang melukis dengan cara impressionisme namaun begitu Halena Supangat berkata bahawa beliau tahu mengapa Sumardjo mengutuk pelukis Bandung itu sebab beliau sedar Sumardjo datang dari kalangan pelukis-pelukis Jogdja yang berjiwa revolusioner...keunikan dan keanehan . Sebaliknya suasana di Bandung adalah suasana kolonial dimana kota itu memperlihatkan sejarah kehidupan kolonial Belanda pada cara hidup di Bandung itu.
Walaupun karya seni daripada Bandung memperlihatkan....tapi jiwanya iaitu karya-karya Eropah agak konservatif , keras. Jadi ia merupakan karya moden yang akademik trlalu dibuat-buat, terlalu mengikut peraturan Belanda dan Eropah . Hal ini ...dengan kehidupan pelukis-pelukis di Jogja seperti Sidjojono, Affandi, Hendra , kebanyakan pelukis Jogja ini telah terlibat dan menyertai perjuangan gerila dalam mlawan kerajaan Belanda jadi pengalaman mereka berbeza. ...ekepresi lebih penting jika dibandingkan lukisan-lukisan mereka lebih bebas dan beremosi berbanding dengan lukisan-lukisan di Bandung yang lebih akademik walaupun modenis barat.
Emosi-emosi pelukis Jogja ini yang ternampak mencerminkan ekspressionisme, mencermikan unsur-unsur surealisme dan juga komunisme. Namun pada masa yang sama pelukis-pelukis Jogja ini pula tidak mengambil kira seni lukis tradisional Indonesia ia mermaksud tidak mengaggap kesenian tradisional Indonesia sebagai sumber inspirasi pada 50 an dan 60 an.Semua ini berubah pada tahun 70 an hingga 90 an....pelukis-pelukis Indonesia tela merujuk kepada tradisi . Helena banyak membuat pemerhatian dimana pelukis-pelukis di sana hidup dalam suasana kampung iaitu hidup dalam suasana tempatan sebenarnya. Namun di Bandung mereka hidup dalam watak Eropah jadi ia mempengaruhi sikap pengkaryaan kedua-dua kumpulan.
Menurut Halena Supangat walaupun Hendara, Sodjojono hidup dalam suasana perkampungan di Jogja aneh juga kerana pengalaman kehidupan itu tidak mempengaruhi lukisan mereka sebagaimana seharusnya mereka memperjuangkan ..namun kata Halena tidak. Sikap membezakan seni tempatan sebagai seni rendah dan jenis akademik sebagai seni tinggi .....Pelukis-pelukis Indonesia pad tahun 1950 an dipertanggungjawabkan untuk membentuk seni Indonesia namun sesiapa pun tidak tahu untuk bermain dengan istilah Indonesia , apakah konsep Indonesia . Adakah melukis perempuan di kampung gaya impressionis adalah satu cara Indonesia

Beliau mengatakan pelukis tahun 50 an Indonesia keliru makna konteks Indonesia dalam seni lukis dan mengatakan pelukis tahun 60 an Indonesia lebih matang dan menyedari tentang keadaan itu walaupun muda . Namun begitu dari segi pencarian identiti menekan seni tempatan lebih jelas terserlah pada tahun 80 an. Pelukis-pelukis 70 an di Bandung ...tidak memperlihatkan keinginan untuk mendapat ilham daripada kesenian tempatan. Mungkin boleh kita pertimbangkan ini berlaku kerana pelukis Jogja yang bersemangat nasionalis mereka terpengaruh dengan pengalam-pengalaman sosialis. Fahaman sosialisme dan komunisme sememangnya bersifat internasional yang tidak merujuk kepada kesenian tempatan dalam komunisme yang dilaungkan iaitu pekerja-pekerja sedunia bersatu padu , yang penting adalah golongan pekerja bukan . Walaupun nsionalis tetapi ingin memperjuangkan jiwa Indonesia yang masih berpegang kepada sikap sosialisme dan komunisme Indonesia. Kebanyakan mereka menggunakan stail realisme barat dan mengambarkan kehidupan tempatan tetapi caranya masih barat.
Saya terfikir berkenaan interaksi antara pelukis Indonesia dan Malaysia...memperlihatkan ...tradisi di Bandung dan Jongja. Jogja ini muncul dikalangan pelukis 70 an . Pada persidangan Asean perwakilan datang daripada Bandung ...kemudiannya tidak begitu ketara pada tahun 1970 an dan 80 an aktiviti di Bandung berubah namun di Malaysia yang diwakili oleh wakil negara adalah yang lebih kepada budaya barat Eropah . Mereka yang menyanjungi budaya tempatan seolah-olah diketepikan pinggiran . Jadi saya lihat dalam keadaan dimana ....adalah mereka yang berwibawa dalam bahasa Inggeris dan budaya Eropah seperti Syed Ahmad Jamal iaitu mereka yang datang dari MPSI memperlihatkan persamaan dalam pengalaman pasca kolonial. ....mendidik dan melatih rakyat tempatan pendidikan dan budaya Inggeris kemudian mengambil alih kerja-kerja orang Inggeris .Saya berkesempatan dalam persidangan ini .
Kesimpulan Halean Supangat amat menarik untuk di pertimbangkan beliau melahirka lukisan-lukisan samada di Bandung dan di Jongja pada tahun 1950 an dengan lukisan seni lukis Malaysia pada masa sekarang . Beliau melihat ada perubahan dari segi kesedaran dikalangan pelukis. Penggunaan unsur-unsur tempatan lebih luas dan pelukis Indonesia tidak segan silu menggunakan unsur tempatan sebagai sumber inspirasi . Beliau mengatakan di barat cara begitu di anggap biasa . Pelukis-pelukis barat menggunakan warisan budaya mereka sendiri dan merkayakan unsur-unsur itu dengan budaya bukan barat.
Di Indonesia Halena Sunpangat membuat pemerhatian dimana bahantara cat minyak diperkanalkan di Eropah oleh kuasa kolonial dan seterunya beliau mengatakan pelukis-pelukis Indonesia perlu melalui tahap pembaratan dahulu . Tahap pembaratan dari segi kehidupan seperti makan minum pakaian , dan apabila ia hadir barulah unsur-unsur . beliau pernah berbual dan bertanyakan dengan Pirous iaitu dekan di Instut Teknologi Bandung adakah perlu pelukis Indonesia membaratkan diri mereka dahulu sebelum ...identiti budaya Indonesia . Helena juga menyoal Pirous mengapa dia mula melukis subjek Indonesia hanya bermula ....sebelum itu tiada. Yang mana sebelum ini ia melukis kandungan barat . Adakah perlu pelukis-pelukis Indonesia pergi barat dahulu kemudian menerapkan kesenian tempatan.
Beliau menjawap persoalan itu adalah sesuatu yang menarik kerana ia juga berlaku dalam kes Pirous . Di Bandung beliau mengatakan tiada daya atau memikirkan tentang pelukis Indonesia di Bandung . Beliau mangatakan bahawa beliau hanya sentiasa mengatakan bagaimana hendak melukis karya barat. Didikan yang dialami beliau adalah didikan barat ...dan penerbitan yang digunakan juga adalah penerbitan datang daripada barat yang subjek matter datangnya barat. Hanya selepas beliau telah pakar menguasai teknik-teknik barat itu baru beliau terfikirkan perkara-perkara lain khususnya tentang kandunga lukisan. Dan ini berlaku apabila beliau di luar Indonesia . Apabila berada di luar barulah dia memikirkan dan bertanyakan diri siapakah aku yang sebenarnya . Pada pandangaan saya perkara ini berlaku adalah kita kehilangan identiti disana. Apa yang berlaku sebenarnya adalah kita berasa kehilangan identiti apabila melihat kita barat. Orang barat sendiri pun tidak melihat kita benar-benar barat jadi siapa kita sebenarnya. Apabila di barat Pirous menyedari bahawa beliau adalah seorang pelukis Indonesia sebab persekitaran Indonesia itu penting bagi beliau .
Namun begitu beliau masih berpegang kepada fahaman bahawa setiap pelukis moden harus pertamanya menanggap dirinya sebagai internasional . Beliau menyedari semasa beliau mengembara dan melawat negara lain bahawa masalah Eropah dan Amerika Syarikat adalah berbeza disini dengan, beliau berkata beliau perlu berjauhan dari segi jarak dari negara sendiri untuk mencari ataupun kita perlu mesishkan dulu sebelum mencari apa yang berlaku ini bermaksud ia tidak boleh dilihat dari dalam tapi dari luar.
Kadangkala kemerdekaan sesebuah negara tidak mengubah apa-apa tetapi pemerintahan ...orang yang menderita adalah rakyat kerana kemerdekaan tidak memberi apa-apa makna . Biasanya orang-orang yang berada di kawasan kampung ....menerapkan unsur-unsur tempatan dalam ...global ..dalam kajian pasca kolonialisme ini adalah trend antarabangsa ...kesedaran bagi mana-mana negara untuk mengikut dan menuntut seni dan budaya tidak semestinya mengikut barat itulah yang terdapat dalam kajian itu dimana ada kepelbagaian dan tiada dominasi, jika tidak negara bukan barat selalu akan di tindas ...penulis dan pelukis, pengiat seni kemudiannya bergiat dalam unsur tempatan ..yang menyedari bagaimana budaya barat menindas perjuangan, membuntukan dari sudut lain. Dominasi hegemoni berbahaya kepada kemanusiaan

Seni Lukis, Seni Rupa dan Seni VisualOleh: Faizal Sidik


Difahami seni lukis, seni rupa dan seni visual seperti mempunyai makna yang sama tetapi tapi tak semestinya serupa. 'Serupa' dalam ayat saya diawal  itupun boleh dipertikaikan maksudnya mengapa tidak 'selukis' atau 'sevisual'. Namun jika anda menyemak dicarian Pusat Rujukan Persuratan Melayu tiada takrifan 'selukis' atau 'sevisual' melainkan  kata 'serupa' yang bermaksud seiras atau sejenis. Persoalannya kini mengapa ketiga-tiga terma ini telah menimbulkan kekacauan dan keributan di kalangan artis, penulis, pensejarah mahupun institusi seni tidak kiralah samada pendidikan ataupun pengurusan. Walaupun keributan ini jarang sekali telah kita dengar selepas 'acahan' Realiti Mistik tahun 70 an, ia kadang kala bukan sahaja mengelirukan malah akan memberi impak terhadap bidang penulisan seni di sini mana satu yang lebih tepat dari segi penggunaannya.

Bayangkan daripada sekolah biasa dimana pendidikan seni diajar dan kini kita mempunyai sekolah khas seni sehinggalah amalan seni diperingkat universiti perihal ini masih berlarutan. Teringat pula saya apabila membuka kisah ini mengenai Glosari Seni Lukis yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 80 an dahulu dimana panel pembikin buku panduan seni lukis pertama yang seumpamanya dalam Bahasa Melayu terdiri daripada Raja Zahabuddin Raja Yaacob, Zainol Abidin Shariff, Ponirin Amin dan satu atau dua nama lagi di dalam kumpulan ini. Buku yang saya namakan 'kitab kuning seni lukis'   kerana istilah kitab kuning ini begitu popular dikalangan kita yang mengikuti pengajian ilmu tasauf oleh daripada ustad-ustad di surau mahupun masjid. Itulah tanggapan yang pernah diberikan kepada glosari ini telah menjadi rujukan penting kepada pelajar, guru, penulis dan sesiapa sahaja yang mahu mengetahui makna dan istilah perkataan Inggeris yang diterjemah dan diberikan pendefinasiannya.

Saya fikir bertuahlah anda jika masih memiliki 'kitab kuning; ini lagi kerana khabarnya DBP telah tidak mencetak semula buku panduan ini lagi, perlu dirasakan bahawa penerbitan buku ini pasca DBP seumpama ini oleh badan berkaitan agar rakaman perkataan dan dokumentasi mengenainya tetap segar untuk dituturkan di dalam bahasa kita. Walaupun art term atau terma seni merupakan bahasa universal yang dipakai guna walau anda berada di negara manapun namun senario hari ini apabila ahli akademik kita berbicara mengenai seni dalam bahasa Melayu namun apabila sampai beliau cuba memberi istilah khas seni dengan menggunakan terma bahasa asing sudah tentu ia suatu yang malang kepada nasib bahasa kita.

Pada rakan-rakan artis dan penulis mungkin anda mempunyai pandangan yang berbeza dengan saya, saya amat merayakan dan meraikan buah fikiran anda itu. 

I
Sewaktu mengikut kelas pengajian Pengenalan kepada Seni Lukis Asia Tenggara yang pernah diadakan di BSVN oleh Zainol Abidin Sharif atau ZABAS. Beliau cuba membuat lelucon perkataan seni lukis itu dengan mengatakan beliau lebih menyukai perkataan seni lukis daripada seni visual kerana beliau menanggap 'luk' itu adalah aktiviti 'look' atau 'lihat' manakala 'kis' itu adalah diertikan beliau sebagai 'kiss' atau cium. jadi seni lukis bagi melukis adalah bererti cabang seni yang melihat dan mencium. Saya hanya tertarik kepada perkataan 'kis'atau 'cium' yang mana mencium bagi saya bukan lah mencium setiap lukis yang kita lihat tetapi menium dalam ertikata mencium atau menghidu dengan lebih mendalam makna yang tersirat disebalik ianya dicipta.(BERsambung...)