Ahad, 9 Jun 2013

55 Tahun Balai Seni Visual Negara 1958-2013Oleh : Faizal SidikBalai Seni Lukis Negara telah ditubuhkan pada 28 Ogos 1958 melalui Akta 516, National Art Gallery Act 1959. Ordinan untuk menubuhkan Lembaga Amanah Balai Seni Lukis Negara telah dimaktubkan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong pada tahun 1959. Kini agensi ini berada di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (KPK), sejajar dengan penubuhan Akta Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 2011 (Akta 724), nama Balai Seni Lukis Negara telah ditukarkan kepada Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN) pada 27 Ogos 2011. LPSVN atau dikenali dengan Balai oleh khalayak seni di sini, mempunyai visi sebagai pusat terunggul pemegang amanah warisan seni negara. Misi institusi ini adalah mengumpul, memulihara, memelihara, mempamer, mempromosi, memupuk kesedaran, kefahaman dan penghayatan yang tinggi terhadap seni kepada semua lapisan masyarakat.
Objektif penubuhan Balai terbahagi kepada empat iaitu; untuk memperoleh hasil karya sebagai Himpunan Tetap Warisan Seni Visual Negara yang mencerminkan kreativiti dan aspirasi seni budaya. Memulihara, memelihara, mendokumentasi dan menyelidik Himpunan Tetap Warisan Seni Visual Negara dan pensejarahan seni negara. Mempromosi dan meningkatkan mutu seni visual negara dengan menganjurkan pameran, seminar, bengkel, pertandingan dan aktiviti seni dalam dan luar negara.
Balai terdiri dari pada dua sektor iaitu Operasi dan Pengurusan. Sektor Operasi boleh dipecahkan kepada lima. Bahagian Penyelidikan dan Pameran merupakan core business atau penubuhan utama Balai dengan mengadakan pameran seni visual. Setelah setengah abad, Balai telah mengadakan 737 buah pameran yang terdiri daripada pameran solo, pameran berkumpulan, pameran koleksi, pameran usahasama, pameran bergerak dan pameran luar negara. Sempena menyambut 55 tahun penubuhannya pada tahun ini 2013, satu pameran khas sempena Sambutan 50 tahun Penubuhan Malaysia akan diadakan secara usahasama dengan Map Publika dengan tema ‘Selamat Hari Jadi Malaysia’ atau ‘M50’. Projek yang telah dirancang sejak awal lagi ini akan diadakan pada 27 Ogos hingga 17 September dengan penglibatan lebih daripada 10 galeri swasta. Selepas kejayaan pameran ‘Retrospektif  60 Tahun Latif Mohidin’ tahun lepas, kecemerlangan penganjuran Balai akan diteruskkan dengan pameran solo ‘Pancawarna’ oleh Sharifah Fatimah Zubir pada awal Julai 2013 dan pertandingan dan pameran Bakat Muda Sezaman (BMS) bagi edisi ke 24 akan terus dijalankan pada hujung tahun.
Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN) adalah infrastruktur seni utama negara kita yang menyimpan dan memulihara hasil seni lukis tanahair sejak penubuhannya pada tahun 1958 lagi. Bahagian Koleksi dan Konservasi adalah jantung kepada institusi ini. Sehingga tahun 2012 Balai telah mengumpul 4012 karya daripada pelbagai genre seperti, catan, arca lukisan, cetakan, fotografi, video, instalasi dan lain-lain. Sebagai payung kepada program pembangunan seni lukis di Malaysia sudah tentu ia berhadapan dengan pelbagai cabaran sepanjang lebih 50 tahun penubuhannya. Salah satu cabaran yang dilaluinya adalah untuk menjadikan ia sebagai pusat rujukan penting seni lukis moden dan kontemporari Malaysia. Sebagai tempat yang menjadi tumpuan penyelidik dalam mengkaji dan menambahkan lagi teks seni lukis  negara, sudah tentu koleksi karya Balai yang dihimpun selama ini menjadi bahan rujukan dalam melengkapkan dokumentasi penyelidikan. Sehingga kini Balai bukan sahaja menerima pelanggan ilmu atau pengkaji yang datangnya dari pusat pendidikan seni lukis tempatan malah juga dari universiti-universiti luar negara yang datang untuk menatap, memikir dan menyelongkar khazanah seni lukis negara dalam menyiapkan kertas-kertas kerja atau tesis-tesis peringkat sarjana ataupun doktor falsafah.
Dalam visi Balai  untuk menjadi pusat pembangunan dan pengkoleksian seni visual negara, sebagai salah satu dari pada warisan kebangsaan. Dengan lebih daripada 4000 koleksi yang dinamakan dengan Inventori Himpunan Tetap Seni Visual Negara, sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Perolehan Himpunan Tetap, terdiri daripada ahli lembaga BSVN sendiri dalam merangka Cadangan Perolehan Tahunan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan. Terdapat tiga pendekatan dasar pengkoleksian oleh Balai  iaitu melalui pembelian, hadiah dan sumbangan dan juga  karya komisen. Untuk itu Strategi Cadangan Perolehan dirangka dalam membuat perolehan melalui samada lawatan ke studio dan lawatan ke pameran yang diadakan. Ada beberapa kreteria yang diberikan penekanan dari segi pemilihan untuk perolehan seperti sesuatu karya itu mempunyai maklumat visual dan nilai sejarah yang penting kepada negara dan karya yang amat signifikan dalam sejarah seni di Malaysia.
Jika Bahagian Koleksi merupakan jantung, Bahagian Penerbitan merupakan nadi yang menggerakkan program pameran dan pengkoleksian dengan lebih rancak. Bahagian ini mempunyai unit dokumentasi dan rekabentuk yang sangat aktif menerbitkan buku, katalog, majalah, brosur dan bahan pameran. Sehingga kini Jun 2013 Balai telah menerbit 561 judul, boleh dikatakan 50 peratus daripada penerbitan buku seni visual tempatan datangnya daripada Penerbit LPSVN. Segala perancangan program Balai samada pameran dan pengkoleksian sudah tentu mensasarkan kepada khalayak untuk mencapai atau acess terhadap produk pameran yang dibina dan diperbincangkan. Oleh itu, Bahagian Pendidikan dan Jaringan berperanan merancang, mendidik, memberi pendedahan dan membantu mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran terhadap kepelbagaian bidang seni visual dengan berkesan menerusi aktiviti sokongan dan perkhidmatan pendidikan. Balai telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti dan program khusus untuk mempromosikan kepelbagaian seni visual seperti yang dilakukan oleh Bahagian Korporat. LPSVN beroperasi bukan sahaja sebagai sebuah ruang berpameran sahaja, tetapi juga sebagai pemangkin kepada pembangunan seni visual tanahair. Di sepanjang 2012 sahaja Balai telah menerima sebanyak  300,000 pengunjung, sebanyak 156 liputan media cetak dan 3650 liputan media elektronik telah berjaya diperolehi.
Balai akan terus bergerak kehadapan dengan matlamat dan peranannya. Dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10)  strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam tempoh lima tahun telah direncana. Balai telah merangka program yang lebih menyeluruh dalam membangunkan dan mengembangkan seni visual di Malaysia. Antaranya bagi menjana industri pelancongan, ‘KL Biennale’ telah dirancangkan untuk diadakan pada tahun 2014. Manakala dengan akta baru di telah diwartakan Balai dalam proses melebarkan sayap dengan pembukaan cawangan di zon seperti di utara, timur, selatan dengan mengadakan perkongsian pintar dengan muzium seni di Sabah dan Sarawak. Bagi merancakkan lagi kegiatan seni agar tidak sahaja bertumpu di Lembah Klang, kini Balai sedang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) bagi membuka cawangannya di Langkawi.1958
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
First National Exhibition (a loan collection)
27 Ogos 1958 – 18 Jan 1959

1959
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Indonesian Art
4 Feb – 9 Mei 1959
2
Modern French Art
13 – 30 May 1959
3
The Art of India, Old and New
4 Jun – 25 July 1959
4
Twentieth Century Highlights of American Painting
31 July – 21 August 1959
5
Second National Exhibition
26 August – 2 Jan 1960


1960
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Singapore Art (loan collection)
5 Jan – 6 Feb 1960
2
The Art of Vietnam
18 Feb – 21 May 1960
3
Permanent Collection on Show
21 May – 16 July 1960
4
Aborigine Art
19 July – 19 August 1960
5
Third National Exhibition
26 August – 27 Nov. 1960
6
The Art of Peter Harris
6 Dis 1960 – 5 Jan 1961

1961
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Permanent Collection on Show
10 Jan – 17 Feb 1961
2
Dutch Graphic Art
21 Feb – 7 May 1961
3
Permanent Collection on Show
12 May – 4 Jun 1961
4
The India Collection of the Rt. Hon’ble Malcolm Macdonald, P.C
9 Jun – 15 August 1961
5
Fourth National Exhibition
21 Dis – 4 Feb 1962

1962
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Four Arts in Australia: Exhibition of Etchings, Eastern Peoples, by Dorothy Bordass
9 Feb – 11 Mac 1992
3
Second Exhibition of Aborigine Art
30 Mac – 30 May 1992
4
Permanent Collection on Show
12 June – 15 August 1992
5
Fifth National Exhibition
27 August – 27 Okt 1992
6
Central Australia, Land of Colour, an Exhibition of Paintings by Robert Johnson
27 Nov – 31 Jan 1963

1964
BIL.
PAMERAN
TAHUN
1.
Artist of Cheras
16 Dis 1963 – 12 Jan 1964
2.
The Dato Loke Wan Tho Collection of Photographs
11 Feb – 15 April 1964
3.
Modern Decorative Arts of France
14 May – 14 July 1964
4.
The Seventh National Art Exhibition
24 Sep – 12 Dis 1964
5.
Contemporary Paintings and Ceramics from New Zealand, and Acquisitions of 1964
16 Dis 1964 – 31 Januari 1965

1965
BIL.
PAMERAN
TAHUN

1.
Ancient Art of Asia: Ajanta Caves Paintings
25 Jan – 6 Mac 1965
2.
Farewell Exhibition for Chuah Thean Teng
19 – 25 Feb 1965
3.
Selections from the Permanent Collection
5 – 28 Mac 1965
4.
Nineteen Years of Art in Malaysia – The Sullvian Collection
2 – 27 April 1965
5.
Contemporary Art of Singapore
5 – 31 May 1965
6.
Ancient Art of Asia: Ancient Buddhist Paintings in Japanese Temples and Shrines
28 Jun – 6 Sept 1965
7.
Malaysian Art for the Commonwealth Arts Festival.
29 Jun - 4 July 1965
8.
Malaysian Art for Australia
9 – 15 August 1965
9.
Eighth National Art Exhibition
26 August – 31 Oct 1965
10.
Decorative Art of Modern Japan
15 Nov – 26 Jan 1966
11.
Special Exhibition of Art and Crafts for the SEAP Games
16 – 26 Dis 1965
PAMERAN LUAR NEGARA
12
Malaysia Art Travelling Exhibition in Europe
1965

1966
BIL.
PAMERAN
TAHUN

1.
Malaysia Art Travelling Exhibition in Europe
1966

1967
BIL.
PAMERAN
TAHUN
1.
Picasso
1 – 14 Januari 1967
2.
Soo Pieng – 20 Years of Hill Art, 50th Birthday Show
2 Feb – 15 Mac 1967
1.
Life and Work of Van Gogh
9 – 19 April  1967
3.
Art From Other Lands
28 April – 2 June 1967
4.
Welcome Home Exhibition of Malaysian Art
21 July – 6 August 1967
2.
Tenth Merdeka Celebration Anniversary Exhibition in Johore Baharu
30 August – 3 September 1967
5.
Tenth National Art Exhibition
31 August – 31 Oct 1967
6.
Art of The Space Age
21 Nov – 31 Dis 1967
PAMERAN LUAR NEGARA
7
First Triennale of Contemporary World Art in New Delhi
Okt. – November 1967

1968
BIL.
PAMERAN
TAHUN
1.
Quadruple Exhibition
24 Jan – 18 Feb 1968
2.
Five Singapore Sculpors
1 – 30 March 1968
3.
Rembrandt – Etchings & Drowing
5 April – 5 May 1968
4.
Batik Design & Art
15 May – 26 July 1968
5.
11th National Art Exhibition
27 August – 13 November 1968
6.
Henry Moore
9 – 31 Des 1968

1969
BIL.
PAMERAN
TAHUN
1.
Salon Malaysia 68’
24 Jan – 3 Mac 1969
2.
Rodin & His Contemporaries
15 July – 31 August 1969
3.
12th National Art Exhibition
6 Nov – 14 Dis 1969
PAMERAN LUAR NEGARA
4
Malaysia Art Travelling Exhibition in Australia and New Zealand
1969
5
10th Biennale, Sao Paulo, Brazil
1969
6
Asian Countries in Contemporary Art, Tokyo
1969

1970
BIL.
                                                PAMERAN
TAHUN
1.
Fifteen Artist From Berlin
9 Jan – 15 Feb 1970
2.
Art From USSR
27 Feb – 5 April 1970
3.
Australian Art Today
14 - 27 April 1970
4.
LaxmanPai
8 – 22 May 1970
5.
France Contemporary Graphics
15 Jun – 15 July 1970
6.
Hokusai & Hiroshige
20 July – 16 August 1970
7.
13th National Art Exhibition 
28 August – 4 Oct 1970
9.
M.S.A Mural Competition and HariKebangsaan Paint –in Murals
2 – 15 November 1970
10.
Dato Loke Wan Tho Photographic
23 Nov – 11 Dis 1970
11.
Selected Entries for the Bank Negara Malaysia Mural Competition
12 – 25 Dis 1970
PAMERAN LUAR NEGARA
12
2nd Triennale of Contemporary World Art in New Delhi
7 – 13 October 1970
13
Expo ’70 (International Pavillion)
1970
14
‘Man and His World’ Exposition Montreal, Canada
1970

1971
BIL.
PAMERAN
TAHUN
1.
Potters and Printer of New Zealand
21 Jan – 7 Feb 1971
2.
Swiss Poster
15 Feb – 7 Mac 1971
3.
Affandi From Indonesia
19 Mac – 10 April 1971
4.
Australian Imprint
16 April -16 May 1971
5.
Welcome Home Show
20 May – 6 June 1971
6.
UNESCO Printing From 1900 to 1925
11- 26 June 1971
7.
Traditional Malay Carvings In Wood
6 July – 20 August  1971
8.
Cultural  Congress Show
25 August  - 12 Sept 1971
9.
National Invitation Show
10 Oct – 18 Nov 1971
10.
Albrecth Durer
25 Nov – 12 Dis 1971
11.
National Open Show
17 Dis 1971 – 8 Jan 1972

1972
BIL.
PAMERAN
TAHUN
1.
Personal Choice Exhibition
1972

1974
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Pameran Bergerak ASEAN
15 Jan – 14 Feb 1974
2
Dari Himpunan Tetap
22 Feb. – 17 Mac 1974
3
Pameran Pinjaman
22 Mac – 10 April 1974
4
Seni Lukis dan Pertukangan Tangan Sekolah-Sekolah
15 April – 24 Mei 1974
5
45 Arcawan dari Amerika
7 – 30 Jun 1974
6
Picasso Prints
3 – 23 Julai 1974
7
Pelukis-Pelukis Muda Sezaman 1974
26 Julai – 18 Ogos 1974
8
Lakaran dan Catair
27 Ogos – 29 Sept. 1974
9
Abstract-Expressionists of 1960
27 Sept. – 20 Okt. 1974
10
Seni Reka Batek Sezaman
25 Okt. – 17 Nov. 1974
11
Seni Grafik Kebangsaan
22 Nov. – 10 Dis. 1974
12
Seni Foto Kebangsaan
16 – 22 Dis. 1974
13
Pameran Bergerak – Sabah & Sarawak
17 Mei – 4 Julai 1974
PAMERAN LUAR NEGARA
12
Abstract-Expressionists of 1960
1974
13
Asean Mobile Exhibition
1974

1973
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
North Malaysian Week Festival, Aldelaide, Australia
1973

1975
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Lukis Kebangsaan Terbuka
30 Dis. 1974 – 18 Jan. 1975
2
Seni Lukis Dari Pakistan
21 Jan – 4 Feb 1975
3
Perolehan Tahun 70-an
10 Feb – 8 Mac 1975
4
Koleksi Lee Kah Yeow
15 Mac – 13 April 1975
5
Seni Lukis Perancis Sezaman
18 April – 25 Mei 1975
6
Retrospektif Syed Ahmad Jamal
15 Ogos – 7 Sept. 1975
7
Pelukis-Pelukis Muda Sezaman 1975
11 Sept. – 12 Okt. 1975
8
Denis Mitchell
11 Sept. – 12 Okt. 1975
9
Pertandingan Seni Lukis Terbuka
17 Okt. – 17 Nov. 1975
10
Seni Foto Dunia Ke-II
21 Nov. – 31 Dis. 1975
11
Ilustrasi Buku Kanak-Kanak
15 – 30 April 1975
12
Pertandingan Seni Foto Kebangsaan
21 Ogos – 21 Sept. 1975
13
Pesta Budaya di Genting Highlands
14 – 27 Nov. 1975

1976
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Foto Ke-2
22 Nov. 1975 -  22 Jan. 1976
2
Koleksi Saya
28 Jan. – 22 Feb. 1976
3
Himpunan Tahun 70-an
27 Feb. – 27 Mac 1976
4
Seni Arca Moden di Malaysia
12 April – 16 Mei 1976
5
Himpunan Seni Foto Datuk Loke Wan Tho
31 Mei – 26 Jun 1976
6
Seni Bena Malaysia
12 Julai – 14 Ogos 1976
7
Seni Bena SeZaman di Perancis
23 Ogos – 5 Sept. 1976
8
Himpunan Tetap Balai Seni Lukis Negara
7 – 26 Okt. 1976
9
Pesta Kanak-Kanak
9 – 30 Okt. 1976
10
Seni Pertukangan Dari USA
5 – 30 Nov. 1976
11
Lukisan dan Lakaran
6 – 20 Dis. 1976
12
Pelukis-Pelukis Muda Sezaman 1976
30 Dis. 1976 – 20 Jan 1977
PAMERAN LUAR NEGARA
13
Modern Sculpture in Malaysia
1976
14
Pameran Seni Foto Anjuran Asian Cultural Center For UNESCO di Tokyo
1976
15
Lukisan Kanak-Kanak di Naples
1976
16
Lukisan Kanak-Kanak di Belgium
1976
17
Shankar’s International Children’s Competition
1976

1977
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Lukisan oleh Brunetta (Reka-Fesyen dari Italy sejak 25 Tahun yang Lampau – 1950-1976
22 – 31 Jan. 1977
2
Kraft Anyaman Malaysia
4 Feb – 5 April 1977
3
Fokus Bakat Muda 1977
8 April – 15 Mei 1977
4
Lukisan China Koleksi Balai Seni Lukis Negara
10 Jun – 1 Julai 1977
5
Imej Grafik Negeri Jepun
15 – 29 Julai 1977
6
Seni Lukis Malaysia 1957-1977
31 Ogos – 2 Okt. 1977
7
Seni Iklan di Malaysia
11 Okt. 1977
8
Seni Visual Sukan SEA Ke-9
19 Nov. – 14 Dis. 1977
9
Seni Lukis dan Seni Grafik Terbuka 1977
20 Dis. 1977 - 1978
PAMERAN LUAR NEGARA
10
Plastic Arts in Malaysia 1957-1977
1977
11
Open Art and Graphic Print Competition
1977
12
Pertandingan Seni Foto ACCU di Tokyo
1977
13
Pertandingan Logo Asean
1977
14
Pameran di Copenhagen
24 Okt. 1977

1978
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Lukis dan Grafik 1977/78
20 Dis 1977 – 26 Feb 1978
2
Tembikar Malaysia
10 Mac – 10 Mei 1978
3
Seni Sezaman dari Austria ‘Surrealism in Austria’
23 – 30 Mei 1978
4
Seni Lukis dari Institusi-Institusi dan Pertubuhan-Pertubuhan Seni Tempatan
17 Julai – 25 Ogos 1978
5
Dari Himpunan Tetap Muzium Seni Negara
September 1978
6
Permulaan Penjelajahan Seni Lukis Malaysia 1965-1978
12 Sept. 5 Okt. 1978
7
Perspektif Pop – Ketujuh Puluhan
13 Okt. – 15 Nov. 1978
8
Lukisan-Lukisan Koleksi Muzium Seni Negara
Nov – Dis. 1978
9
Lukisan Dakwat China Encik Lee Kah Yeow
Nov. – Dis . 1978
10
30 Buah Cetakan sumbangan Goethe Institut
Nov. – Dis. 1978
11
Karya 18 Pelukis-Pelukis Muda Belgium
11 Dis. 1978 – 20 Jan 1979
12
Koleksi Lee Kah Yeow
Sepanjang tahun 1978
PAMERAN DI LUAR BSVN
13
Seni Foto Turkey
21 – 27 Feb. 1978
14
Zulkifli Haji Mohd Dahalan
23 Jun – 1 Julai 1978
15
Seni Lukis dari Austria di Pulau Pinang
19 Julai – 9 Ogos 1978
16
Seni Lukis Redza Piyadasa
20 – 27 Nov. 1978
PAMERAN LUAR NEGARA
17
3 rd Triennale of Contemporary World Art, India

18
Perdagangan ASEAN, Sydney, Australia
23 Okt. 1978
19
Seni Lukis Kanak-Kanak di Canada

20
Seni Lukis Malaysia 1965-1978, London
2 – 30 Nov. 1978

1979
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Lukis 18 Pelukis Muda dari Belgium
11 Dis. 1978 – 21 Jan. 1979
2
Dari Himpunan Tetap Muzium Seni Negara
26 Jan – 12 April 1979
3
Salon Malaysia
13 April – 9 Jun 1979
4
Tiga Pelukis Grafik Dari Britain
14 Jun – 14 Julai 1979
5
Seni Ukir Orang-Orang Jah-Hut dan Mah-Meri
19 Julai – 20 Okt. 1979
6
Seni Lukis Kanak-Kanak-Sempena Menyambut Tahun Antarabangsa Kanak-Kanak-1979
7 Sept. – 5 Okt. 1979
7
Retrospektif Pelukis-Pelukis Nanyang
26 Okt. – 31 Dis. 1979
8
Lukisan Kanak-Kanak Dari Bangladesh
5 Dis. 1979
9
Seni Foto Sedunia Ketiga
21 Dis. 1979 – Jan 1980
10
Seni Khat Dari Iraq1981
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Foto Korea
10 – 16 Jan 1981
2
Dari Himpunan Tetap Negara
17 Jan – 5 Mac 1981
3
Meneroka Sejarah Filem Melayu
6 – 31 Mac 1981
4
Dari Himpunan Tetap Negara
4 April – 31 Julai 1981
5
Seni Foto dan Seni Lukis Bergerak ASEAN
10 Julai – 20 ogos 1981
6
Bakat Muda Sezaman 1981
28 Ogos – 9 Nov. 1981
7
Seni Foto Belia ASIA dan Oceania
13 Nov. – 13 Dis. 1981
8
Pemandangan Malaysia
18 Dis – 31 Jan 1981
PAMERAN LUAR NEGARA
1
Seni Lukis Sempena Mustika Malaysia
1 – 10 Mei 1981
2
Triennale India Yang Ke-5
15 – 25 Mac 1981
3
Seni Lukis Asia di Bahrain
25 – 29 Nov. 1981

1982
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Pemandangan Malaysia
18 Dis. 1981 – 31 Jan 1982
2
Seni Lukis Terbuka Negara
5 Feb – 25 Mac 1982
3
Cetakan Grafik
2 April – 1 Mei 1982
4
Dari Koleksi Negara
6 – 26 Mei 1982
5
Lukisan, Grafik, Arca dan Kraftangan dari Koleksi Persendirian
7 Jun – 4 Julai 1982
6
Bakat Muda Sezaman 1982
15 Julai – 16 Ogos 1982
7
Dari Himpunan Tetap dari Tahun 1980 - 1982
17 Ogos – 30 sept. 1982
8
Seni Lukis Malaysia 25 Tahun
8 Okt. – 30 Nov. 1982
9
Seni Lukis dan Seni Foto dari Negara-Negara ASEAN
13 Dis. 1982 – 20 Jan 1983
PAMERAN BERGERAK/LUAR NEGARA
10
Indian Triennale di New Delhi, India
25 Feb – 15 Mac 1982
11
Pameran Bergerak 25 Tahun Seni Lukis Negara


1983
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Lukis dan Seni Foto ASEAN
13 Dis 1982 – 20 Jan 1983
2
Dari Himpunan Tetap
27 Jan – 19 Feb 1983
3
Pameran Terbuka
26 Feb. – 30 Mac 1983
4
Koleksi Tetap Balai Seni Lukis Negara
7 – 30 April 1983
5
Seni Grafik dari Jepun
6 Mei – 1 Jun 1983
6
Koleksi dari Himpunan Tetap BSLN
6 Jun – 18 Julai 1983
7
Bakat Muda Sezaman 1983
27 Julai – 18 Ogos 1983
8
Kanak-Kanak ASEAN
23 Aogos – 3 Sept. 1983
9
Pameran Jemputan Negara
14 Sept. – 9 Okt. 1983
10
Wau dari Jepun/Malaysia
4 – 10 Jun 1983
11
Retrospektif Tay Hooi Keat
14 Okt. – 13 Nov. 1983
12
Ulang Tahun Ke-25 BSLN
21 Nov. – 11 Dis. 1983
13
Lukisan Pelukis Desa dari Penestanan, Ubud, Bali
20 Dis. 1983 – 15 Jan. 1984
PAMERAN BERGERAK/LUAR NEGARA
14
Pameran Bergerak 25 Tahun Seni Lukis Negara
Alor Star
15
Seni Lukis Asia Ke-2 di Dhaka, Bangladesh
28 Nov. – 27 Dis 1983

1984
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Lukisan Dari Penestanan, Bali
20 Dis – 15 Jan 1984
2
Dari Himpunan Tetap Balai Seni Lukis Negara
21 Jan – 24 April 1984
3
Fotografi ‘The English’
12 – 30 April 1984
4
Pameran Terbuka 1984
21 Mei – 30 Jun 1984
5
Seni Lukis dan Seni Khat Antarabangsa
21 Mei – 4 Sept. 1984
6
Seni Lukis Belia ASEAN Ke-2
18 – 27 Juali 1984
7
Landskap Jerman
10 – 31 Ogos 1984
8
Bakat Muda Sezaman 1984
10 Sept. 20 Okt. 1984
9
Lukisan dan Fotografi ASEAN Ke-3
25 Okt. – 9 Dis. 1984
10
Cetakan Himpunan Tetap BSLN
10 – 31 Dis. 1984

1985
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Cetakan Himpunan Balai Seni Lukis Negara
1 – 28 Januari 1985
2
Pameran Terbuka Negara 1985
29 Jan. – 21 Feb. 1985
3
Lukisan dari Muzium Skegen, Denmark
26Feb. – 17 Mac 1985
4
Seni Lukis & Fotografi dari Negara-Negara ASEAN
21 Mac – 10 April 1985
5
Seni Lukis Kanak-Kanak ASEAN
15 – 28 April 1985
6
Art To Wear
6 – 26 Mei 1985
7
Lukisan Rabindranath Tagore
3 – 16 Jun 1985
8
Bakat Muda Sezaman 1985
1 – 21 Julai 1985
9
Seni Lukis Sempena Pesta Kesenian Kuala Lumpur
27 Julai – 11 Ogos 1985
10
Pameran Fakulti Institut Teknologi MARA
22 – 30 Sept. 1985
11
Seni Foto ‘Water & Life’ (Air dan Kehidupan) UNESCO
17 – 31 Okt. 1985
12
Seni Lukis dari Bangladesh
7 – 17 Nov. 1985
13
Warisan Endau/Rompin
21 Nov. – 8 Dis. 1985
14
Lukisan Sezaman dari Jerman Barat
13 Dis. 1985 – 1 Jan 1986
PAMERAN LUAR NEGARA
1
Pameran Kanak-Kanak di Czeshoslovakia

2
Seni Lukis Asia Ke-2,  Fukuoka, Japan
2 Nov. – 1 Dis 1985
3
Projek ‘ASEAN Youth Painting Workshop’
24 Nov. – 4 Dis. 1985

1986
BIL
NAMA PAMERAN
TAHUN
1
Seramik Sezaman dari Australia
6 Jan – 2 Feb. 1986
2
Fotogeraf Himpunan Tetap BSLN
7 Feb – 3 Mac 1986
3
Retrospektif Ibrahim Hussein
13 Mac – 10 April 1986
4
Pameran Terbuka Negara
14 April – 5 Mei 1986
5
Lima Abad Kain Dewangga Perancis
7 – 17 Mei 1986
6
Seni Khat dari Himpunan Tetap
18 Mei – 2 Jun 1986
7
The Sound I Saw
13 – 26 Jun 1986
8
Bakat Muda Sezaman 1986
1 – 20 Julai 1986
9
Ruang
26 Julai – 16 Sept. 1986
10
Georgette Chen
26 Julai – 16 Sept. 1986
11
‘Side By Side’: Seni Lukis Sezaman British dan Malaysia
22 Sept. – 19 Okt. 1986
12
Fotogeraf Henri-Cartier Bresson
26 Okt. – 4 Nov. 1986
13
Habitat  Asia Tenggara
7 – 30 Nov. 1986
14
Puisi Melalui Bahan, Cahaya dan Gerak
8 Dis. – 11 Jan. 1987
PAMERAN LUAR BSLN
1
Seni Lukis Kanak-Kanak ASEAN Ke-3
4 – 20 April 1986
2
Pameran Terbuka 1986
25 Jun – 26 Julai 1986
3
Senifoto Asia dan Pasifik Ke-10 (UNESCO)
21 Julai – 10 Ogos 1986
4
Seni Lukis Kanak-Kanak Kebangsaan
13 – 23 Nov. 1986
PAMERAN LUAR NEGARA
1
Third Asian Art Biennale, Dhaka, Bangladesh
6 April – 3 Mei 1986
2
4th ASEAN Yourth Workshop and Exhibition
19 – 30 Okt. 1986
3
Contemporary Asian Art Show, Seoul, Korea
25 Ogos – 25 Disember 1986

1987
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Poetry Through Material, Light and Movement
8 Dis. 1987
2
Pameran Terbuka
23 Jan – 1 Mac 1987
3
Pameran Fakulti Seni Lukis dan Seni Rupa, I.T.M
5 – 29 Mac 1987
4
Seni Gerafik Soviet
2 – 12 April 1987
5
Seni Lukis Palestin
15 – 30 April 1987
6
Perolehan 1986/1987
4 – 31 Mei 1987
7
Seni Lukis Naif Yugoslavia
5 – 25 Jun 1987
8
Gerafik Tahun Tujuh Puluhan
29 Jun – 19 Julai 1987
9
Bakat Muda Sezaman 1987
27 Julai – 23 Ogos 1987
10
Wau Malaysia/Layang-Layang Jepun
2 – 5 Nov. 1987
11
Pameran Kolaj
9 – 22 Nov. 1987
12
Seni Rupa Pos-Merdeka
1 Dis 1987 – 3 Jan 1988
PAMERAN LUAR NEGARA
1
Seni Foto UNESCO
8 – 16 Sept. 1987
2
5th ASEAN Youth Painting & Exhibition
6 – 17 Jun 1987

1988
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Pameran Terbuka
11 Jan – 21 Feb. 1988
2
Perolehan Bahru
25 Feb. – 17 Mac 1988
3
Pameran Perdana
21 Mac – 3 April 1988
4
Senilukis Malaysia Sezaman
18 April – 8 Mei 1988
5
Seni Khat Antarabangsa
12 Mei – 5 Jun 1988
6
Seni Gerafik Tahun 60an
13 Jun – 9 Julai 1988
7
Seni Bina Islam Di Sepanyol
13 – 31 Julai 1988
8
Bakat Muda Sezaman 1988
8 Ogos – 4 Sept. 1988
9
Alam Seni Fabrik
12 Sept. – 3 Okt. 1988
10
British Drawings 1961 -1975
6 – 30 Okt. 1988
11
30 Tahun Balai Seni Lukis Negara
10 Nov. 31 Dis. 1988

1989
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Pameran Terbuka
7 January – 5 February 1989
2
Lukisan Cat Air Frank Swettenham
10 February – 26 February 1989
3
Frontiers in Fiber: The Americans
8 March – 26 March 1989
4
The First Travelling Exhibition of Painting, Photography and Children’s Art
5 April – 14 May 1989
5
ILHAM – Pameran Fakulti I.T.M.
29 May – 11 June 1989
6
Karikatur, Kartun dan Komik
16 June – 9 July 1989
7
Bakat Muda Sezaman 1989
14 July – 6 August 1989
8
Imajan Sukan
16 August – 3 September 1989
9
Tanah Liat, Bahan Ekspressi
12 September – 1 October 1989
10
ASEAN Art Collection – ASEAN Symposium on Aesthetics, Workshop and Exhibition
5 October – 26 October 1989
11
Henry Moore, Etchings and Litographs – 1949 - 1984
31 October – 26 November 1989
12
Picturing People – Figurative Art Since 1945
2 Disember – 31 Disember 1989


1990

1991
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Retrospektif Henri Cartier Bresson
11 January – 23 January 1991
2
Pameran Terbuka 91
7 February – 13 March 1991
3
Seni Grafik
15 March – 31 March 1991
4
The Japanese People
2 April – 14 April 1991
5
Lukisan Kathe Kollwitz
25 April – 12 May 1991
6
Seni Lukis Dalam Konteks Sosial
7 June – 8 July 1991
7
A French Touch
12 July – 30 July 1991
8
Bakat Muda Sezaman 1991
6 August – 1 September 1991
9
Kemalaysiaan Senilukis Malaysia
13 September – 1 Oktober 1991
10
‘Passion And Silence’ Senilukis Dan Persembahan Sezaman Malaysia/Jepun
4 Oktober – 20 Oktober 1991
11
‘Nuansa’ Pameran Senilukis Wanita Malaysia/Indonesia
23 Oktober – 9 November 1991
12
‘Mind and Matter : New American Abstraction’ and Tamarind Impressions: Recent Litographs’
14 November – 7 Disember 1991
13
Salon Malaysia
20 Disember 1991– 23 February 1992

1992
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Seni Foto Koleksi Loke Wan Tho
10 March – 10 April 1992
2
Pameran Terbuka Malaysia 1992
16 April – 31 May 1992
3
Warna-Warna Tanah; Pameran Seni Tembikar dari United Kingdom
10 July – 2 August 1992
4
Grafik 50-an - Jerman
18 July – 12 August 1992
5
Bakat Muda Sezaman 1992
20 August – 23 September 1992
6
Identiti Islam Dalam Senirupa Malaysia : Pencapaian dan Cabaran
13 Oktober – 4 November 1992
7
Rekacorak Tekstil Malaysia : Dulu dan Kini
3 Disember 1992– 15 January 1993
8
Pameran Bergerak  ‘Senilukis Dalam Konteks Sosial’
May – June 1992

1993
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Rekacorak Tekstil Malaysia: Dulu dan Kini
3 Disember 1992– 15 January 1993
2
‘Eyes on Asean’- A Photographic Journey Through The Association of Southeast Asia Nations
8 Disember – 5 January 1993
3
‘Cries And Whispers’- Catan Figuratif 80an dari Britain
15 January – 4 February 1993
4
Pameran Memperingati Pelukis Nik Zainal Abidin Nik Salleh
18 February – 28 February 1993
5
Threads Of Journey: Australian Quilts Textiles
12 February – 28 February 1993
6
Dari Himpunan Tetap
4 March – 22 April 1993
7
‘Komunikasi Melalui Grafik’- Pameran Seni Cetak
27 April – 11 June 1993
8
Rupa Dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Senirupa Malaysia Sezaman
15 June – 2 July 1993
9
Manifestasi Jiwa Islam Dalam Senirupa Sezaman
5 July – 15 August 1993
10
Pameran Bergerak Senilukis, Senifoto Dan Lukisan Kanak-Kanak Ke-3
7 Oktober – 7 November 1993
11
Max Ernst – Books And Prints
12 November – 30 November 1993
12
Senifoto ‘Dokumentasi Malaysia
22 Disember 1993 – 22 January 1994
13
Art Rock 93
22 November – 5 Disember 1993

1994
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
‘Malaysian Experience’
12 April – 30 April 1994
2
Senifoto Australia ‘Location’
6 – 30 May 1994
3
Seni Fiber Sezaman Malaysia
28 July – 14 August 1994
4
Bakat Muda Sezaman 1994
3 - 28 September 1994
5
Vision And Idea
13 Oktober – 10 Disember 1994


1995
BIL
PAMERAN
TAHUN
1.
Retrospektif Ismail Zain
09.01.1995-18.02.1995
2.
Skin Trilogy
16.03.1995-02.04.1995
3.
Changing Places-Cross Cultural Art
13.04.1995-10.05.1995
4.
Out Of The Wood
17.05.1995-25.06.1995
5.
Lee Kah Yeow Memorial
04.07.1995-10.07.1995
6.
Anugerah Seni Lukis Asean Philip Morris Malaysia 1995
17.07.1995-27.07.1995
7.
Kesenian dan Kerohanian
03.08.1995-31.08.1995
8.
Dari Kayu Tropika
12.09.1995-09.10.1995
9.
Seni Grafik Masa Kini
10.10.1995-10.11.1995
10.
Kartun Dari Belgium & Malaysia
21.10.1995-30.10.1995
11.
Dan Tiga Kembali
05-12-1995-15.01.1996

1996
BIL
PAMERAN
TAHUN
1.
Yeoh Jun Leng-Seni & Fikiran 1952-1995
12.01.1996-28.02.1996
2.
Wols : Fotografi, Lukisan Dan Ukiran
09.03.1996-27.03.1996
3.
Ukiran Malaysia Semasa-Persoalan Tradisi Dan kemodenan
08.04.1996-12.05.1996
4.
Fotografi Sebagai Seni
17.05.1996-30.06.1996
5.
Anugerah Seni Lukis Asean Philip Morris Malaysia 1996
08.07.1996-25.07.1996
6.
Seni & Kosmologi
08.08.1996-02.10.1996
7.
Seni Seramik Norway & Malaysia
04.10.1996-31.10.1996
8.
Eduardo Paolozzi – Pemandangan Tiruan dan Tangga Luar Biasa
06.10.1996-30.10.1996
9.
Visi : Satu Pengembaraan Pelbagai Budaya Malaysia & Australia
04.12.1996-14.12.1996
10.
Bakat Muda Sezaman 1996
18.12.1996-28.12.1997


1997
BIL
PAMERAN
TAHUN
1.
Poster: Seni & Grafik
29.05.1997-29.06.1997
2.
Lukisan Malaysia
11.08.1997-16.10.1997
3.
Semangat Pelapor Seni 1950-1960
20.10.1997-20.11.1997
4.
Seni Elektronik Pertama Malaysia
26.10.1997-12.12.1997
5.
Catan Figura dari Koleksi Himpunan Tetap 1958-1991
17.04.1997-25.05.1997
6.
Ahmad Khalid Dalam kenangan
03.04.1997-30.14.1997
7.
Barang Kemas Malaysia
13.09.1997-30.09.1997
8.
Pekan Seni Ipoh II
22.09-1997-01.10.1997
1998
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
Menemui Modeniti 40 Tahun Angkatan Pelukis Malaysia 1956 - 1996
30 March – 20 May 1998
2
Seni Tekstil Malaysia : Satu Imbasan Kemodenan Berumbi Tradisi
12 September – 31 September 1998
3
Perolehan Terkini 1995 - 1998
12 February – 20 March 1998
4
Bakat Muda Sezaman 1998
6 March – 6 April 1998
5
Seni dan Nasionalisme
21 July – 2 September 1998
6
Kesemakmuran Senilukis Antarabangsa Negara Komanwel : Tradisi, Imaginasi dan Negara Merdeka
25 August – 30 Oktober 1998
7
ASEAN Masterworks
15 January – 6 February 1998
8
Seni Grafik dari Netherlands
25 May – 12 June 1998
9
Seni Orang Asli Malaysia & Australia ‘Kami Mencipta Kesenian Ini’
2 September – 30 September 1998
10
The Athlete
8 - 30 September 1998
11
Seni Gunaan Kanada
7 - 18 September 1998
12
Anugerah Seni Lukis Asean Philip Morris Malaysia 1998
23 June – 7 August 1998
13
Rupa Malaysia : Seni Sedekad 1987-1997
10 March – 31 May 1998
14
Gema : Resonance di Republik Czech
18 May – 10 June 1998
15
Seni Lukis Antarabangsa Asian ke 13
13 November 1998 – January 1999
1999
BIL
PAMERAN
TAHUN
1
COBRA
4 May – 25 May 1999
2
ZOOM-Seni Multimedia dari Sweden
8 Oktober – 15 Oktober 1999
3
Imbasan Bakat Muda 1974-1997
20 Disember – 30 January 1999
4
Perolehan Terkini
26 February – 12 March 1999
5
Dunia Melayu
12 August – 1 September 1999
6
Seni dan Nasionalisme : Dulu dan Kini
13 August – 5 September 1999
7
Out of the East
2 April – 30 April 1999
8
ALAMI: Antara Langit dan Bumi
25 May – 20 June 1999
9
Seni Sezaman Jerman
1 June – 25 July 1999
10
Seramik Jepun
10  – 27 September 1999
11
Time For Tea
16 September – 10 Oktober 1999
12
Anugerah Seni Lukis Asean Philip Morris Malaysia 1999
20 September – 3 Oktober 1999
13
Artscape : Seni Kontemporari India
1 Oktober – 24 Oktober 1999
14
Eduardo Kingman : Painter of Hand
14 September – 5 Oktober 1999
15
ENIKKI: Diari Bergambar
24 November – 27 February 1999
16
Seni Khat Islam Dari China
10 Disember – 16 January 1999
17
Anugerah Senilukis Philip Morris - ASEAN
3 November – 10 Disember 1999
18
Anugerah Senilukis Nokia
20 Oktober – 21 November 1999


2000