Jumaat, 18 Disember 2015

Dialek Negeri Sembilan Dalam Terjemahan Novel 'Empangan': Satu Analisis

Oleh: Faizal Sidik


Abstrak
Penulisan ini mengkaji elemen dialek Negeri Sembilan dalam terjemahan novel sastera. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana penterjemahan dialek Negeri Sembilan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Inggeris boleh dilakukan. Novel bahasa sumber yang dipilih ialah novel bahasa Melayu yang berjudul Empangan dan terjemahannya ke dalam bahasa Inggeris pula berjudul The Dam. Pengkajian ini menggunakan beberapa model penterjemahan oleh sarjana yang releven dengan kajian iaitu seperti Jakobson (1959), Newmark (1981) dan Halliday dan Hassan (1976).

Pengenalan
‘Dialek’ menurut Kamus Dewan Edisi Keempat bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard, dialek juga membawa makna loghat atau pelat daerah. Kamus Dewan juga memaknakan ‘dialektologi’ sebagai kajian tentang dialek dan ‘dialek sosial’ sebagai variasi sosial yang dituturkan oleh sesuatu kumpulan sosial atau lapisan masyarakat bahasa. Negeri Sembilan pula adalah sebuah negeri yang terletak di tengah Semenanjung Malaysia yang mengadap Selat Melaka. Orang Negeri Sembilan merupakan perantau yang berasal daripada Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia yang tiba sejak abad ke-14. Jika di perhatikan dari sudut geografi, faktor jarak yang berhampiran yang hanya dipisahkan oleh Selat Melaka selain daripada untuk mencari kehidupan baru dan lebih baik mendorong faktor penghijrahan ini. Zaba (1962) melalui penelitiannya mengatakan dialek Melayu hanya bermula lebih kurang pada empat dekad yang lalu. Beliau turut mengatakan dialek Melayu yang dipertuturkan terdiri daripada dialek Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dialek Negeri Sembilan merupakan loghat atau pelat yang berasal daripada daerah Minangkabau yang dipertuturkan melalui asimilasi budaya dengan penduduk tempatan.

Analisis Teks Sumber dan Terjemahan
Dalam Kajian dialek ini teks sumber yang dikaji adalah sebuah novel yang dikarang oleh penulis yang berasal daripada Negeri Sembilan iaitu Zakaria Ali bertajuk Empangan. Novel cereka Empangan merupakan fiksi pertama Profesor Dr Zakaria Ali yang merupakan seorang pensejarah seni, pelukis, esais dan cerpenis. Empangan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1990 dan dicetak semula pada tahun 1996. Di atas kekuatan naratifnya novel ini telah diangkat sebagai penerima hadiah Pertandingan Menulis Novel Yayasan Sabah-Gapena dan Hadiah Sastera Malaysia pada tahun 1991 dan 1992.

Novel Empangan telah diterjemahan ke dalam bahasa Inggeris oleh pengarang yang sama pada tahun 2009 dengan tajuk The Dam yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan Buku Negara dibawah siri terbitan Malaysia Literature Series dalam mempromosi teks sastera Malaysia ke dalam bahasa asing. Pada tahun 2010 novel ini telah diterjemahkan pula dalam bahasa Sepanyol dengan tajuk El Embalse. Menerusi permintaan dan sambutan pembaca asing yang amat menggalakkan novel ini sekali lagi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dengan judul Der Damm, ia telah berjaya dilancarkan dan dipamerkan di Pavillion Malaysia semasa Frankfurt Book Fairoleh Institut  Terjemahan dan Buku Negara pada tahun 2015.

Novel Empangan adalah sebuah novel kritikan sosial berkenaan dengan isu alam sekitar yang meneroka persoalan baru dalam melihat kesan sampingan perkembangan dan kemajuan teknologi terhadap masyarakat desa.Walaupun Empangan mengambil plot sebuah pekan kecil di Rembau dan kampung-kampung disekitarnya ia sebenarnya cuba melihat seluruh kehidupan masyarakat Melayu secara umumnya dan mengisahkan gejala-gejala yang tidak sihat dalam sesebuah masyarakat. Empangan menceritakan watak utama iaitu J yang merupakan seorang calon ijazah kedoktoran dari sebuah universiti luar negara yang kembali semula ke desanya untuk membuat penyelidikan setelah hampir satu dekad merantau mencari ilmu di Barat.

Tujuan pengkaji memilih novel Empangan adalah aspek dialek Negeri Sembilan oleh watak-watak utama di dalam novel ini seperti yang ditulis oleh pengarang yang juga berasal juga daripada tempat yang sama iaitu Rembau, Negeri Sembilan merupakan bahan yang akan dibuat penganalisaan. Hubungan bahasa dan budaya yang dekat dengan penulis novel meletakkan karya ini berjaya menambat hati pembaca dengan isu yang dilontarkan. Pengkajian ini adalah berdasarkan teks sumber di dalam Bahasa Melayu dan teks terjemahan di dalam Bahasa Inggeris.

Jadual 1. Teks sumber yang dipilih dalam novel Empangan


Teks Sumber
Entah macam mana, mereka berdua sama-sama bercakap, selari, serentak tidak berhenti sehingga kedua-duanya tidak tahu siapakah yang bertanya, dan siapa pula menjawab, semacam diserang latah secara mendadak.
            “Melur Putih nak dipinang?”
            “Dipinang dek pemudo kacak.”
            “Siapo yang menyikso?”
            “Siapo yang disikso?”
            “Tahu tak dio murni?”
            “Murni macam pucuk paku di tobing gunung.”
            “Tahuko kau botapo mulionyo?”
            “Beristori, berumah tanggo dan beranak?”
            “Cukupko dado ini berisi ilmu?”
            “Ilmu ugamo tak pernah cukup.”
            “Yang tuneh ialah duo kalimah
               syahadat.”
            “Cabang dan ranting tumoh besok, Insya-Allah.”
            “Bosar pahalo masukkan dio Islam.”
            “Alangkah bertuahnyo nasib.”
            “Konapo?”
            “Dapek isteri dapek pulak pahalo.”
            “Bolum tontu dio mahu.”
            “Boleh pujuk.”
            “Kau mujuk dio masuk. Orang lain buleh mujuk
             dio keluar.”
            “Dah masuk tu pandailah jago.”
            “Jago macam mano?”
            “Tauladan.”
            “Suami yang solih ado sesuatu yang dapat 
             ditunjukkan kepado isteri.”
            “Apo?”
            “Kesolehan.”
            “Sorang sajo nak diislamkan?”
            “Kalau boleh sekeluargo.”
            “Cukupko?”
            “Tak.”
            “Tapi bermulo dari sorang.”
            “Kemudian sekampung?”
            “Segunung.”Jadual  2. Teks terjemahan dalam novel The Dam


Teks Terjemahan
Puzzled as to why they were embracing one another, they laughed uncontollably till their stomach hurt. Then they disintegrated into a state of latah, the Arctic hysteria of nonsensical outpourings.
“Melur Putih to be engaged?”
            “To a Harvard asshole.”
            “Who is being tortured.”
            “Who is the torturer?”
            “A virgin she is.”
             “ As virgin as a fern shoot on Mount Bunian”
            “Do you know how splendid it is?”
            “To be tied up in a cage?”
            “Has wisdom taught him to jump from rock to rock?”
            “Marcus Aurelius contemplates on being just.”
            “Knowledge is a accumulated moss.”
            “But what there is, is sufficient.”
            “The profession of faith is the root of it ill.”
            “Trunks and branches will grow, God willing.”
            “Praise be to the Lord.”
            “What a stroke of good luck.”
            “Ask why then what.”
            “A wife is agrace.”
            “Is she willing, you sure?”
            “Any soul is cajoleable.”
            “You retreat she advances.”
            “Caring is a delicate ear.”
            “How do I start?”
            “By example.”
            “Devout and devoted as Prophet’s advice.
‘           “Begin with one.”
            “Then the whole village.”
            “The whole mountain.”


Kaedah dan Prosedur Penterjemahan

Nida (1975) dan Savory (1968)
Bagi penterjemahan karya sastera menurut Nida (1975) dan Savory (1968) (Zuchridin dan Sugeng 2003) menyatakan bahawa penterjemah karya sastera perlu memenuhi syarat-syarat tertentu antaranya; Pertama, memahami bahasa sumber dengan baik. Kedua, menguasai dan mampu menggunakan bahasa sasaran dengan baik dan tepat. Ketiga, mempunyai pengetahuan dan memahami sastera, apresiasi sastera, serta teori terjemahan sastera. Keempat, mempunyai kepekaan terhadap karya sastera, Kelima, memilki kefleksibelan kognitif dan sosio-budaya dan terakhir mempunyai motovasi yang kuat.

Syarat-syarat penterjemahan karya sastera yang dinyatakan oleh Nida dan Savory telah dipenuhi oleh penterjemah yang juga sebagai penulis asalnya. Dalam membuat analisis terjemahan ini penulis membahagikannya kepada dua bahagian iaitu terjemahan teks sumber dan terjemahan teks terjemahan. Untuk memudahkan lagi membuat penelitian teks, analisa ini juga membahagikan dialog bahasa Sumber yang dipilih mengikut baris 1 hingga 33.

Jadual 3. Teks dialek Negeri Sembilan dan teks terjemahan bahasa Inggeris

                                                                                                   
No
                        Teks Sumber

Teks Terjemahan
1.
Entah macam mana, mereka berdua sama-sama bercakap, selari, serentak tidak berhenti sehingga kedua-duanya tidak tahu siapakah yang bertanya, dan siapa pula menjawab, semacam diserang latah secara mendadak.
Puzzled as to why they were embracing one another, they laughed uncontollably till their stomach hurt. Then they disintegrated into a state of latah, the Arctic hysteria of nonsensical outpourings.

2.
“Melur Putih nak dipinang?”
“Melur Putih to be engaged?”
3.
“Dipinang dek pemudo kacak.”
“To a Harvard asshole.”
4.
“Siapo yang menyikso?”
“Who is being tortured.”
5.
“Siapo yang disikso?”
“Who is the tortured.”
6.
“Tahu tak dio murni?”
“A virgin she is.”
7.
“Murni macam pucuk paku di tobing gunung.”
“ As virgin as a fern shoot on Mount Bunian”
8.
“Tahuko kau botapo mulionyo?”
“Do you know how splendid it is?”
9.
“Beristori, berumah tanggo dan beranak?”
“To be tied up in a cage?”
10.
“Cukupko dado ini berisi ilmu?”
“Has wisdom taught him to jump from   rock to rock?”
11.
“Ilmu ugamo tak pernah cukup.”
“Marcus Aurelius contemplates on being  just.”
“Knowledge is a accumulated moss.”           
“But what there is, is sufficient.”
12.
“Yang tuneh ialah duo kalimah syahadat.”
 “The profession of faith is the root of it ill.”
13.
“Cabang dan ranting tumoh besok, Insya   Allah.”
 “Trunks and branches will grow, God willing.”
14.
“Bosar pahalo masukkan dio Islam.”
-
15.
“Alangkah bertuahnyo nasib.”
“What a stroke of good luck.”
16.
“Konapo?”
“Ask why then what.”
17.
“Dapek isteri dapek pulak pahalo.”
“A wife is agrace.”
18.
“Bolum tontu dio mahu.”
“Is she willing, you sure?”
19.
“Boleh pujuk.”
“Any soul is cajoleable.”
20.
“Kau mujuk dio masuk. Orang lain buleh mujuk dio keluar.”
“You retreat she advances.”
21.
“Dah masuk tu pandailah jago.”
“Caring is a delicate ear.”
22.
“Jago macam mano?”
“How do I start?”
23.
“Tauladan.”
“By example.”
24.
“Suami yang solih ado sesuatu yang dapat ditunjukkan kepado isteri.”
“Devout and devoted as Prophet’s advice.”
25.
“Apo?”
-
26.
“Kesolehan.”
-
27.
“Sorang sajo nak diislamkan?”
-
28.
“Kalau boleh sekeluargo.”
-
29.
“Cukupko?”
-
30.
“Tak.”
-
31.
“Tapi bermulo dari sorang.”
“Begin with one.”
32.
“Kemudian sekampung?”
“Then the whole village.”
33.
“Segunung.”
“The whole mountain.”

Jakobson (1959)
Dalam penulisan Jakobson (1959) beliau mengatakan terdapat tiga jenis terjemahan iaitu intralingual, antarabahasa dan antarasemiotik. Terjemahan intralingual bermaksud terjemahan menggunakan bahasa yang sama, terjemahan antarabahasa pula adalah terjemahan dalam dua bahasa yang berbeza dan terjemahan antarasemiotik dalam terjemahan dalam dua sistem perlambangan. Beliau mengatakan lagi walaupun bahasa sumber (BS) dan bahasa terjemahan (BT ) mempunyai perberbezaan struktur bahasanya, terjemahan tetap boleh berlaku.

Dalam Jadual 4 penterjemahan intralingual atau terjemahan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber iaitu dialek Negeri Sembilan apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu standard pengkaji mendapati tidak banyak kesukaran semasa proses penterjemahan daripada dialog yang dipilih. Kebanyakan dialek bahasa sumber Negeri Sembilan hanya berbeza dari segi penggunaan perkataan huruf o’ ke a’ dan e’ ke ‘a’. Contohnya dialek sumber Negeri Sembilan digunakan daripada baris 3 hingga 29 dan 31 sahaja, manakala baris 1,2 dan 30 masih menggunakan bahasa Melayu standard misalnya baris 3, Dipinang dek pemudo kacak kepada Dipinang dek pemuda kacak dan Yang tuneh ialah duo kalimah syahadat kepada Yang tunas ialah dua kalimah syahadat.

(i)            Pemindahan kata daripada ‘o’ ke ‘a’
pemudo     -          pemuda
tanggo       -          tangga

(ii)           Pemindahan kata daripada ‘e’ ke ‘a’
tuneh         -           tunas
dapek        -           dapat
Menerusi terjemahan antarabahasa pula, daripada analisa yang dijalankan terhadap penterjemahan teks bahasa Melayu standard dengan padanan bahasa Inggeris. Didapati daripada 33 baris teks sumber hanya 28 baris sahaja diterjemahkan dan 5 baris telah dihilangkan, misalnya intralingual ayat seperti baris ke 14 misalnya; Besar pahala masukkan dia Islam. Baris daripada 25 hingga 29 juga misalnya ayat Kesolehan, Apa?, Seorang sahaja nak diislamkan?, Kalau boleh sekeluarga, dan Cukupkah?

Jadual 4. Terjemahan Intralingual dan antarabahasa


No.
Bahasa  Sumber
Intralingual
Intralingual
Antarabahasa
Interlingual
3
Dipinang dek pemudo kacak
Dipinang dek pemuda kacak
To a Harvard asshole
4
Siapo yang menyikso?
Siapa yang menyiksa?
Who is being tortured
5
Siapo yang disikso?
Siapa yang disiksa?
Who is the tortured
6
Tahu tak dio murni?
Tahu tak dia murni?
A virgin she is
7
Murni macam pucuk paku di tobing gunung
Murni macam pucuk paku di tebing gunung
As virgin as a fern shoot on Mount Bunian
8
Tahuko kau botapo mulionyo?
Tahukah engkau betapa mulianya?
Do you know how splendid it is?”
9
Beristori, berumah tanggo dan beranak?
Beristeri, berumah tangga dan beranak?
To be tied up in a cage?”
10
Cukupko dado ini berisi ilmu?
Cukupkah dada ini berisi ilmu?
Has wisdom taught him to jump from   rock to rock?”
11
Ilmu ugamo tak pernah cukup
Ilmu ugama tak pernah cukup
“Marcus Aurelius contemplates on being  just.”
“Knowledge is a accumulated moss.”  
“But what there is, is sufficient.”
12
Yang tuneh ialah duo kalimah syahadat
“Yang tunas ialah dua kalimah syahadat
The profession of faith is the root of it ill
13
Cabang dan ranting tumoh besok, Insya   Allah
Cabang dan ranting tumbuh besok, Insya   Allah
Trunks and branches will grow, God willing.”
14
Bosar pahalo masukkan dio Islam
Besar pahala masukkan dia Islam
-
15
Alangkah bertuahnyo nasib
Alangkah bertuahnya nasib
What a stroke of good luck
16
Konapo?
Kenapa?
Ask why then what.”
17
Dapek isteri dapek pulak pahalo
Dapat isteri dapatpulak pahala
A wife is agrace.”
18
Bolum tontu dio mahu
Belum tentu dia mahu
Is she willing, you sure?”
20
Kau mujuk dio masuk. Orang lain buleh mujuk dio keluar
Kau mujuk dia masuk. Orang lain boleh mujuk dia keluar
You retreat she advances
21
Dah masuk tu pandailah jago
Dah masuk tu pandailah jaga
Caring is a delicate ear
22
Jago macam mano?
Jaga macam mana?
How do I start?”
24
Suami yang solih ado sesuatu yang dapat ditunjukkan kepado isteri
Suami yang soleh adasesuatu yang dapat ditunjukkan kepadaisteri
Devout and devoted as Prophet’s advice.”
25
Apo?
Apa?
-
27
Sorang sajo nak diislamkan?
Seorang sahaja nak diislamkan?
-
28
Kalau boleh sekeluargo
Kalau boleh sekeluarga
-
29
Cukupko?
Cukupkah?
-
31
Tapi bermulo dari sorang
Tapi bermula dari sorang
Begin with one.”

Newmark (1981)
Menurut Newmark (1981) mengatakan penterjemahan adalah kesenian yang terangkum di dalamnya usaha menggantikan utusan atau pernyataan bertulis dalam satu bahasa dengan pernyataan yang sama dalam bahasa lain. Setiap usaha penterjemahan mengakibatkan sedikit sebanyak penghilangan makna. Kehilangan yang asas itu berlegar pada satu kontinum antara penterjemahan berlebihan (terlalu terperinci) dengan penterjemahan berkurangan (terlalu umum). Terhasilnya dua jenis terjemahan iaitu terjemahan komunikatif dan terjemahan semantik.

Terjemahan komunikatif  ialah penterjemahan yang cuba menghasilkan pada pembaca kesan sehampir mungkin seperti kesan pembacaan yang terdapat pada pembaca teks asal. Antara ciri-ciri penterjemhan komunikatif ialah; lebih cenderung kepada terjemahan berkurangan, mementingkan mesej, mementingkan pembaca sasaran, mementingkan budaya bahasa sasaran dan mementingkan fungsi.

Penterjemahan semantik pula adalah penterjemahan yang cuba menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya yang terdapat dalam teks asal, setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa kedua itu. Antara ciri-ciri penterjemahan semantik ialah; lebih cenderung kepada terjemahan berlebihan, mementingkan makna, mementingkan pengarang asal, mementingkan bahasa sumber dan mementingkan bahasa dan mengandungi maklumat yang banyak.


7
Murni macam pucuk paku di tobing gunung
Murni macam pucuk paku di tebing gunung
As virgin as a fern shoot on Mount Bunian


Antara terjemahan komunikatif boleh diperhatikan dalam Jadual 4 contohnya pada  baris ke-7, terjemahan antarabahasa misalnya Murni macam pucuk paku di tebing gunung dipindahkan kepada bahasa sasaran As virgin as a fern shoot on Mount Bunian. Di dalam bahasa sumber dan intralingual tobing gunung atau tebing gunung diberikan makna yang lebih spesifik dalam bahasa sasaran dengan Mount Bunian. Penterjemahan lokasi tempat yang umum kepada yang lebih spesifik ini mementingkan pembaca sasaran dan budaya bahasa sasaran untuk mendapat maklumat dengan jelas sesuatu lokasi yang dimaksudkan dengan penulis.


11
Ilmu ugamo tak pernah cukup
Ilmu ugama tak pernah cukup
“Marcus Aurelius contemplates on being  just.”
“Knowledge is a accumulated moss.”  
“But what there is, is sufficient.”

Bentuk penterjemahan semantik yang cuba menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya yang terdapat dalam teks asal, boleh dilihat pada baris ke-11, terjemahan antarabahasa misalnya “Ilmu ugama tidak pernah cukup” diterjemahkan dengan terjemahan yang berlebihan kepada 3 dialog untuk satu dialog daripada bahasa sumber iaitu Marcus Aurelius contemplates on being  just.”, “Knowledge is a accumulated moss.” dan “But what there is, is sufficient.” Penterjemah dilihat cuba untuk menerangkan perihal agama dalam bahasa sumber dengan memberi maklumat  secara terperinci apa yang dimaksudkan oleh pengarang asal.

Untuk menjelaskan perihal ugama atau agama ke dalam bahasa sasaran atau pembaca asing, penterjemah terpaksa menggunakan padanan bukan perkataan iaitu  tokoh luar yang rapat dengan cara fikir orang Barat. Bukan semua pembaca asing mengamalkan cara hidup beragama seperti Islam, Kristian dan Yahudi atau agama yang diperturunkan daripada langit. Pembaca asing juga ada yang tidak mempercayai tuhan atau ateis. Jadi penterjemah dilihat mencari jalan pertengahan dengan menggunakan tokoh ahli falsafah yang bernama Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Beliau merupakan pemerintah Empayar Rom yang dikenali sebagai ‘Five Good Emperor’ dalam  membina kerajaan ideal yang baik dan lagi seimbang.

Halliday & Hassan (1976)
Halliday menyatakan bahawa struktur maklumat termasuk ke dalam fungsi makna komponen tekstual selain menjadi sebahagian daripada organisasi tema wacana. Pendapat ini pula mengatakan struktur maklumat sebagai organisasi teks atau wacana berdasarkan maklumat lama dan baru. Empat peranti linguistik utama yang dikemukakan untuk mengenal pasti maklumat lama yang diperkenalkan oleh Halliday dan Hassan (1976) seperti kaedah atau aspek ‘rujukan’ (reference), ‘penggantian’ (substitution), ‘penghilangan’ (elipsis) dan ‘kata penghubung’

Kaedah elipsis atau penghilangan didefinasikan berlakunya penghilangan penyampaian atau amanat penulis. Menurut Halliday dan Hassan elipsis merupakan proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur pembeza atau menjelaskan sesuatu tertentu. Elipsis juga bermaksud pengulangan struktur linguistik dan unsur yang sama tetapi menghilangkan sebahagian daripada ujarnnya. Harimurti Kridalaksana dalam Henry Tarigan pula mendefinisikan elipsis sebagai peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Maksud elipsis dapatlah disimpulkan sebagai perkataan yang diketahui wujud tetapi dihilangkan.

14.
“Bosar pahalo masukkan dio Islam.”
-
25.
“Apo.”
-
26.
“Kesolehan.”
-
27.
“Sorang sajo nak diislamkan?”
-
28.
“Kalau boleh sekeluargo.”
-
29.
“Cukupko?”
-
30.
“Tak.”
-

Penghilangan makna padanan di dalam dialek bukan sahaja berlaku dalam teks sastera sahaja tetapi juga dalam teks audiovisual. Hasuria (2006) menyatakan bahawa penyari kata televisyen kerap menggugurkan elemen slanga disebabkan tiada padanan budaya yang sesuai bagi menjelaskan wujudnya fenomena dalam perbualan harian bahasa sasaran.

Dalam teks sumber ke teks sasaran elemen elipsis atau penghilangan ini  misalnya boleh dilihat dalam Jadual 3 pada baris ke-14 dan baris ke-25 hingga ke-30. Penterjemah dilihat menghilangkan apa yang boleh dikatakan oleh pengkaji sebagai elemen pengislaman atau menyebarkan agama kepada orang yang bukan Islam. Penterjemah mungkin ingin menyesuaikan citarasa pembaca sasaran yang berbahasa Inggeris namun pengkaji merasakan tiada salahnya jika penterjemah memindahkan sahaja makna kedalam bahasa sasaran tanpa menghilangkan dialog-dialog ini kerana pengarang asal dan pada masa yang sama menjadi penterjemah adalah seorang Muslim. Beliau juga mempunyai  tanggungjawab bukan sahaja untuk bersastera dan berkarya kreatif pada masa yang sama peranan sebagai seorang Muslim sebagai khalifah dalam menyampaikan ajaran Islam dalam apa juga bentuk yang termampu.

Kesimpulan
Berdasarkan penganalisaan terhadap bahan terjemahan yang dilakukan dapatlah disimpulkan beberapa aspek yang diperolehi daripada penterjemahan dialek pada novel ini. Antaranya tingkah laku pengarang asal dan pada masa yang sama penterjemah novel hasil karyanya sendiri memungkinkan penterjemah begitu tahu apa yang beliau akan tulis dan apakah arah pendekatan yang sesuai untuk menterjemahkannnya. Aspek-aspek dari segi kefahaman bahasa dan budaya tidak menjadi masalah yang besar kepada penterjemah kerana beliau menterjemah novelnya sendiri. Kebolehterjemahan teks dialek ke dalam bahasa Inggeris akan menjadi lebih mudah jika naturalisasi kebahasan dilakukan terlebih dahulu melalui terjemahan antarabahasa.


Rujukan:

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Zaharani Ahmad, Nor Hashimah Jalalduddin dan  Harishon Radzi, (2011), Kata Soal Bila Dalam Dialek Kedah Melayu Baling: Satu Analisis Sintaksis., GEMA Online, Journal of Language Studies, Volume 11(1),

Halliday, M.A.K, and Hassan, R. (1976),  Cohesion in English,London, Logman.

Hasuria Che Omar. (2006). Penterjemahan Audiovisual Televisyen. Bangi:  Penerbit UKM

Hasuria Che Omar dan Rokiah Awang, ed., Persidangan Penterjemahan  Antarabangsa: Kelestarian Bidang Penterjemahan, Persatuan Penterjemah Malaysia, Kuala Lumpur.

Ho Chew Ngan dan Hasuria Che Omar, Analisis Laras Bahasa dan        Kebolehterjemahannya Dalam Drama Komedi Ugly Betty, http://english.um.edu.my/anuvaada/PAPERS/HO.pdf

Jakobson, R. (1959), On Linguistic Aspect of Translation, dalam The Translation         Studies Reader 2000 (ed. Lawrence Venuti).  London & New York:       Routledge, 113-118.

Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal dan Idris Aman, (2012) Sikap Dan  Kefahaman Pelajar Terhadap Dialek Negeri Sembilan: Kajian  Sosiolinguistik, GEMA Online, Journal of Language Studies, Volume 12(4),

Newmark, P., 1994 [1982]. Pendekatan Penterjemahan, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Za’ba, (1962), Ilmu Mengarang Melayu, Edisi Kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka,

Zakaria Ali, (1990),Empangan(Edisi Pelajar), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Zakaria Ali, (2009), The Dam, Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, (2003), Translation: Bahasan Teori        dan Penuntun Praktis Menerjemahkan, Penerbit Kanisius, Yogjakarta.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan