Rabu, 21 Disember 2011

Seni Lukis di Dunia Ketiga

Susunan oleh: Faizal Sidik

Esei ini adalah syarahan yang telah disampaikan oleh Zainol Abidin Sharif (Zabas) dalam Seminar Pangantar Seni Lukis Kontemporari Asia Tenggara yang telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara pada 2010.

Saya ingin sentuh pandangan dan penulisan Mikel Dufrenne iaitu seorang pengkritik, ahli falsafah Perancis, penulisannya dalam buku Three Faces of Art bab yang bertajuk Art in the Third Worlds. Buku Three Faces of Art yang di terbitkan oleh Unesco ini pada tahun 1974 dan kemudiannya dicetak semula pada tahun 1977, di cetak oleh penerbit tempatan iaitu Faderal Publication mengandungi empat buah esei dua daripadanya di tulis oleh Mikel Dufrenne. Buku ini merupakan satu-satunya usaha Unesco untuk mempernyatakan idea-idea asas tentang seni yang pada masa itu tidak boleh ditemui dalam tulisan-tulisan lain, Bab-bab dalam buku ini merujuk kepada yang pertama Art in the Life of Man, secara am ditulis oleh seorang Perancis, bab yang kedua Art in the West oleh Mikel Dufrenne, bab ketiga Art in Socialist Countries oleh Bela Kopeczi dan bab keempat sekali lagi Art in the Third Worlds oleh Mikel Dufrenne. Jadi ini merupakan kumpulan penulisan secara am sepenuhnya aspek seni dan pengalaman budaya di seluruh dunia sebagaimana yang dikongsi bersama Unesco yang melibatkan budaya-budaya dunia dan melibatkan peningkatan pendidikan budaya-budaya dunia Unesco.

Mikel Dufrenne memulakan penulisan beliau tentang Art in the Third Worlds atau ‘Seni di Dunia Ketiga’ dengan mengatakan bahawa di negara-negara membangun dalam masa yang kita tetapkan disini iaitu selepas Perang Dunia ke-2 pada tahun 1960 an dan 1970 an. Dinegara-negara membangun budaya di negara-negara itu tercabar, apa yang paling ketara dalam cabaran ini ialah wujud konfrontasi atau pertembungan di antara budaya dari barat dan budaya bukan barat. Konfrontasi dan pertembungan ini memang hebat, sememangnya menjadi utama tidak kira samada ianya di negara yang memperlihatkan perjuangan kemerdekaan yang teruk atau yang memperlihatkan tidak adanya pertumpahan darah umpamanya kita ambil perbezaan, Indonesia yang memperlihatkan pengalaman konfrontasi penjajahan rakyat tempatan dengan pertumpahan darah, namun di Malaysia ianya tidak berlaku malah tidak ada langsung penjajahan ataupun perjuangan kemerdekaan sebab kita tidak pernah dijajah secara literal.

Jadi dinegara-negara membangun kebudayaan nasional atau kebudayaan kebangsaan bukanlah suatu yang wujud secara semula jadi atau secara biasa. Kebudayaan nasional atau kebudayaan kebangsaan di setengah-setengah negara membangun telah dimusnahkan dan dihapuskan akibat konfrontasi itu, akibat penularan atau kemasukan budaya dari barat iaitu budaya asing ke dalam budaya tempatan. Dengan itu budaya atau kebudayaan tempatan national culture harus diusahakan, diteliti dan dibentuk kembali. Ia juga harus di hasrati sebab ia menjadi satu yang disedari kehilanganya dan kewujudannya juga disedari, jadi dikalangan rakyat-rakyat tempatan negara-negara membangun budaya nasional merupakan suatu nilai atau suatu yan diingini dalam keadaan cabaran ini. Salah satu sebab kenapa budaya nasional itu diingini ialah perkembangan yang berlaku di barat yang juga membuatkan budaya bukan barat meningkat nilainya. Sebagai contoh dalam bidang seni lukis pada awal abad ke-20 pelukis-pelukis Eropah seperti Picasso dan Cezanne menemui dan menikmati seni tradisional Afrika dengan menggabungkannya dalam arca dan lukisan mereka. Pengalaman dan apa yang dilakukan oleh Picasso ini secara tidak langsung meningkatkan nilai seni Afrika itu pada kaca mata orang Afrika, dari satu sudut peningkatan nilai itu berlaku akibat apa yang berlaku di Eropah dari segi pengiktirafan orang Eropah sendiri.

Dalam seni di negara-negara membangun ini juga kesedarannya mula meningkat, jika dahulunya seni adalah suatu yang biasa sahaja dalam kehidupan tidak di asingkan tetapi kini apabila ianya tercabar kesedaran terhadap seni menjadi suatu yang sengaja dan suatu yang ketara sebab kesedaran tentang seni di dunia ketiga adalah berkaitan dengan identiti nasional dari India ke China ke Jepun malahan ke Malaysia. Pencarian identiti ini datang dalam dua bentuk. Mengikut Mikel Dufrenne ianya boleh berbentuk saintifik dan kurang saintifik, apa yang dimaksudkan saintifik disini adalah pencarian identiti itu boleh melibatkan para pemikir atau para pengiat seni tempatan mengali kebelakang mencari ilmu yang boleh menyokong identiti itu dan ianya boleh dilakukan dalam bidang arkeologi, antropologi dan juga estetik. Negara dunia ketiga yang paling ketara dalam usaha-usaha saintifik atau mencari identiti nasional dari segi sudut ini ialah India. Mengikut beliau India sejak awal lagi pada abad ke-20 an ini telah melibatkan ramai sarjana atau pengkaji dalam bidang antropologi dan arkeologi yang melihat asal usul mencari original budaya India. Ini dipaparkan oleh seorang pensejarah seni India yang utama iaitu Mulk Raj Anand yang melihatnya dalam perang dunia ke-2 menerusi penerbitan India yang dikeluarkan merujuk kepada kajian-kajian yang agak ilmiah dan saintifik. Ini berbeza berlaku dengan negara-negara lain, mengikut Anand di India lah usaha in dilakukan secara saintifik.

Di negara-negara lain dimana usaha mencari identiti nasional kurang saintifik dan kurang menjurus kepada bidang-bidang ilmu barat iaitu ilmu yang saintifik samada arkeologi dan antropologi, tidak kurang hebatnya pencarian itu dimana pencarian itu boleh datang atau muncul menjiwainya atau mencari jiwa wilayah dan mencari jiwa budaya. Jika di Afrika apa yang wujud adalah dari segi bukan saintifik, ramai penulis-penulis dan pemikir-pemikir Afrika mencari jiwa negro. Di Afrika di panggil ‘negriti’ iaitu jiwa-jiwa budaya Afrika atau the attitude of negro sebagai negara wilayah negro. Pemikiran tentang negitude atau jiwa negro ini melibatkan penulis-penulis Afrika dan Perancis, ia tidak semestinya penulis negro sahaja. Sartre Jean Paulsate ahli falsafah merupakan antara yang terawal di Perancis antara yang menyentuh jiwa negro di Afrika dan di Afrika mempunyai penulis mereka sendiri iaitu Cezar. Ini dilaungi di Amerika Selatan oleh penulis-penulis dari Argentina dan Mexico yang mencari jiwa Amerika Latin, apa yang dicari di Afrika adalah jiwa negro ‘negritude’ dan di Amerika Selatan apa yang dicari pula jiwa Amerika Latin. Di Afrika Utara dan Timur Tengah pencarian wujud dari segi pencarian jiwa Arab ianya menekankan para pemikir-pemikir di Mesir dan juga di negara-negara daerah itu.

Jadi pencarian jiwa budaya tempatan dan wilayah telah lebih subjektif, lebih menekankan kerohanian dan lebih subjektif yang menekankan sesuatu yang kurang saintifik, jadi apa yang ditemui dan apa yang dihasrati ialah identiti spiritual iaitu didalam saintifik ia mungkin berkaitan dengan agama, cara hidup, jadi apa yang ditemui agak kabur dan sesuatu yang kurang muktamad. Umpamanya di Amerika Selatan di manakah asal usulnya orang Amerika Selatan, adakah di Amerika Selatan ataupun di Eropah sebab penghijrahan rakyat pada awalnya orang Amerika Selatan adalah mereka yang telah berhijrah daripada Eropah dan kalau kita tengok budaya di Argentina dan Brazil unsur-unsur orang Eropahnya banyak jadi ini mengelirukan. Pada awalnya di Amerika Selatan mempunyai jiwa kreoul, kreoul adalah gabungan atau perkahwinan secara literal diantara rakyat daripada Eropah dan Latin tempatan jadi ia menghasilkan bahasa yang baru dan budaya yang baru.

Jadi daripada masalah mencari jiwa identiti spiritual ini di Amerika Selatan ia agak mengelirukan sebab adakah ini terletak di Eropah dan Amerika Selatan, adakah disitu jiwanya dipecah belah. Di atas masalah itu juga kita lihat identiti nasional tidak boleh dicari dan ditemui secara diam-diam atau secara rahsia dan senyap. Identiti nasional ini harus di lakukan atau ditakrifkan dari sudut agresif dan dari sudut menentang iaitu menentang budaya barat itulah caranya untuk memupuk identiti nasional itu umpamanya negritude itu diaplikasi sebagai opus european attitude yang melawan jadi ianya tidak boleh muncul secara senyap-senyap, secara conscious iaitu pembentukan nasional itu memerlukan ianya menentang budaya barat. Ianya menjadi lebih tegas di Afrika dalam seni tiada bezanya dan ini saya katakan mempunyai persamaaannya juga di Asia Tenggara tiada bezanya cara hidup seharian dengan seni, seni bukan satu bidang di luar kehidupan harian, seni terletak pada senduk di dapur, baju yang dipakai, cara membuat rumah, pondok-pondok ini semua adalah seni.

Menukar tanggapan seni itu akan melangar cara kesenian tradisional, menerima takrifan seni barat menandakan kehidupan harian harus diperbeza-bezakan dan di fregmentasikannya. Saya ingin bertanya dan ingin menyatakan di Asia Tenggara umpamanya di Malaysia, Indonesia, Brunei pencarian jiwa tempatan atau identiti wilayah kemudiannya dpat dilihat dalam konsep nusantara daripada lagu-lagu M.Nasir daripada sikap pengembaraan Latiff Mohiden dan beberapa kumpulan di Indonesia, kalau di Afrika ada negritud atau jiwa negro, di Asia Tenggara pencariannya dalam konsep nusantara. Jiwa yang saya nyatakan itu lebih merujuk kepada wilayah bukan kepada sebuah negara kadangkala dikatakan kurang kuat, kuat tegas tetapi memerlukan wilayah dulu untuk menyokongnya. Tidak ada negara di dunia namanya Melayu kemudiannya lebih dekatdinamakan Persekutuan Tanah Melayu, nama Melayu itu tidak ada tetapi budaya Melayu itu ada dan lebih luas sampai ke Afrika.

Apa yang merungsingkan di dalam seni ialah budaya barat yang menular masuk itu membawa bersamanya generasi seni yang amat berlainan, paling merisaukan ialah generasi seni yang dimaksudkan membuatkan seni itu tiada fungsi dan peranan dimana segala benda yang berunsur seni terpaksa mempunyai purpose atau fungsi sebab ia berkaitan dengan kehidupan seharian. Jadi memindahkan seni itu sebagai suatu yang tidak mempunyai fungsi yang jelas atau suatu yang autonomous yang mempunyai nilai secara sendiri adalah mengelirukan pada mulanya, ianya mempunyai sejarah yang tersendiri pada permulaannya, dan budaya tempatan itu tercabar. Jika dahulunya masyarakat tempatan melihat si tukang samada tukang kayu, tukang besi sebagai manusia yang anti masyarakat yang berperanan penting dalam masyarakat, si artis yang kemudiannya terbentuk akibat budaya barat tidak menghasilkan benda material, tidak menghasilkan benda yang berfungsi dan dari segi nilai masih belum dapat dipastikan secara tradisional jadi si artis pada mulanya menghadapi cabaran terhadap budaya, mencari kegiatan yang lebih berganjaran seperti ramai di India, Indonesia dan China menjadi pelukis poster filem umpamanya. Di India ramai pelukis-pelukis hebat bermula sebagai pelukis poster filem malah pelukis Indonesia iaitu Affandy bermula sebagai pelukis poster filem, Ibrahim Hussein bermula sebagai pelukis grafik dan ramai lagi sebab jiwa tempatan tak berupaya melihat seni yang tidak jelas peranannya dan fungsinya. Namun begitu ada juga beberpa orang artis yang benar-benar menjiwai jiwa seni baru dari barat ini. Jika kita meriwayat hidup Latif Mohiden sebagai artis pada mulanya beliau pada awalnya telah mengenali jiwa ekspressionis Eropah.

Dalam semua keadaan yang saya nyatakan itu yang dikemukan oleh Mikel Dufrenne ini dan budaya nasional sekali lagi tercabar. Persolannya disini bagaimanakah budaya barat itu dilihat dan difahami, sikap terhadap budaya barat itu berduaan kerana budaya barat itu dianggap sesuatu yang asing atau the other. Namun begitu pada masa yang sama budaya barat itu juga dengan cara kurang senang dianggap sebagai budaya yang berprestij, kenapa ia berprestij? kerana ia dianggap sebagai budaya kemajuan ilmu di barat iaitu kemajuan saintifik barat. Jadi dari segi itu budaya yang maju dari segi sains dan teknologi itu merisaukan negara dunia ketiga yang ingin menafikan budaya itu sebab prestij dan kemajuannya sukar dinafikan. Teknologi barat terserlah sebagai yang memajukan negara-negara barat dan teknologi itu di amalkan atau diperkembangkan sempena sistem kapitalisma, jadi tekonologi berkaitan dengan ekonomi dan ekonomi maju berkaitan denga industri, sepertimana ramai pemimpin-pemimpin di Malaysia mengatakan umpamanya Tun Mahathir Mohamed pernah berkata “kita tidak boleh maju dalam dunia ini tanpa meminjam dan meniru”, saya kurang pasti samada meniru dan meminjam itu beliau bermaksud adakah meminjam dan meniru barat?. Umpamanya bahasa dan nahu kapitalis, bahasa dan nahu teknologi industri barat ialah bahasa Inggeris, bahasa Pernacis atau Jerman, jadi untuk orang bukan barat maju mereka perlu menguasai bahasa dan suara yang lain iaitu bukan suara tempatan.

Semalam dalam akhbar The Star ada satu penulisan yang saya rasa amat menarik oleh Karim Raslan iaitu tentang potensi Bahasa Melayu berkembang dimasa akan datang oleh sebab berkembangnya ekonomi Indonesia yang mempunyai lebih 200 juta orang, dengan itu syarikat-syarikat multinasional yang ingin masuk ke Indonesia perlu berkomunikasi dengan rakyat tempatan, dengan potensi penduduk yang ramai selalunya begitulah negara yang ekonominya negara yang naik dari segi ekonomi pada masa yang sama akan menaikkan juga budaya dan bahasa dan begitulah yang berlaku dalam bahasa Inggeris, Perancis, China dan Jepun. Jadi begitulah yang diperkatakan oleh Karim Raslan bahawa bahasa Melayu akan berkembang dimasa yang akan datang di Indonesia akibat bahasa Melayu lebih canggih dan meluas dalam menyatakan budayanya. Jika boleh baca artikel ini kerana ia membezakan bahasa Melayu di Malaysia kebelakangan dan bahasa Melayu di Indonesia pula maju sebenarnya ia maju sebab kemajuan ekonomi Indonesia, jadi Malaysia juga boleh berkongsi dan menumpang sebab bahasanya adalah sama. Mungkin apa yang hendak saya katakan ialah perkembangan dan budaya adalah berkaitan ekonomi, ketenteraan, kuasa dan wilayah. Jelas sekali bahasa Inggeris menjadi penting dan utama di dunia sebab kuasa dan ekonomi United Kingdom dan Amerika Syarikat selepas itu, ianya bukan sebab bahasa itu sendiri sebab UK menjajah dunia, Amerika menjajah setengah dunia sebab itulah bahasa Inggeris begitu berpengaruh. Susulan daripada itu bahasa berpengaruh, seni lukis juga terpengaruh dan tersebar akibat kuasa politik dan ekonomi, kuasa dan juga ketenteraan.

Mengikut pemerhatian Mikel Dufrenne suasana kemunculan seni lukis moden atau budaya moden di negara-negara dunia ketiga atau negara membangun ialah suasana yang memperlihatkan budaya tempatan tercabar dimana-mana pun konfrontasi antara tradisi dan politik wujud di dunia ketiga budaya tempatan dan budaya nasional dicabar. Apakah reaksi penyelesaian yang boleh dilihat dalam sejarah terhadap cabaran ini? Mengikut Mikel Dufrenne tiga jenis reaksi boleh dikemukakan sehubungan dengan cabaran terhadap budaya tempatan. Penyelesaian yang pertama berbentuk dikotomi, Mikel Dufrenne melihat dikotomi atau penduaan iaitu menduakan cara hidup itu sebagai satu penyelesaian yang boleh diperhatikan dalam situasi cabaran ini, apa yang dimaksudkan dengan penduaan ini ialah sikap atau penyelesaian ini adalah penyelesaian pasif yang tidak menganggu. Masyarakat tempatan dan pemimipin-pemimpinnya membiarkan unsur budaya barat itu masuk dalam budaya tempatan dan wujud selari dengan budaya tradisional tempatan, jadi ada dua budaya yang wujud sama. Ada beberapa pemikir yang mengatakan bahawa suasana cabaran budaya itu oleh yang demikian tiada negara yang boleh lari dari dikotomi tersebut, kedua-duanya harus diwujudkan. Sebagai contoh di Malaysia juga boleh dilihat pada awal abad ke-20 an bila mana rakyat tempatan mula bekerja di jabatan-jabatan yang dipimpin oleh orang Inggeris, iaitu mereka mula memakai seluar panjang, baju lengan panjang, bertali leher, songkok dan kasut, daripada budak pejabat hinggalah ke kerani. Guru pun begitu juga apabila balik ke rumah mungkin hanya pakai kain pelikat malahan tidak memakai baju dan juga memakai kasut. Jadi macam dua cara hidup yang wujud iaitu iaitu barat dan tempatan. Di Jepun perihal ini sentiasa berlaku pada waktu itu. Walaupun Jepun lebih maju dari segi teknologi namun budayanya tercabar lebih awal, mereka ke tempat kerja dengan memakai baju kot dan apabila berada di rumah mereka memakai kimono. Dari segi senibina kita lihat Jepun sekali lagi umpamanya pejabat-pejabat dibina dalam bentuk reka bentuk barat namun rumah masih kekal dalam bentuk senibina tradisional.

Di Jepun ada dua tahap perkembangan, pertama pada zaman Meiji barat boleh masuk dan tenteranya dibaratkan banyak budaya barat termasuk sistem pembelajaran. Keduanya adalah selepas merek kalah dalam perang dunia namun situasinya berbeza dengan kita. Situasi dan pengalaman Jepun lebih dekat situasi dan dengan pengalaman Jerman apabila mereka kalah perang dunia kedua sebab kedua-deuanya adalah negara agung dimana mereka kalah peperangan dalam usaha menguasai dunia. Namun Art of the Third Worlds jarang sekali merujuk kepada Jepun, jadi jika kita membincangkan dalam Art In Asia kita boleh mengambil Jepun dalam perbicangan itu. Dalam sistem dikotomi ini iaitu dalam penyelesaian dicotomous ada kekeliruan ia melibatkan masalah skirovenia iaitu masalah dua jenis cara hidup dimana jiwa atau cara hidup, adakah ini menyenangkan diri? ramai mengatakan ia tidak boleh wujud sampai bila-bila atau tidak boleh ubah iaitu tidak boleh wujud pada dua tahap atau tingkat, ada ego Melayu dan ada ego barat. Macam mana dua ego itu boleh dihilangkan adalah sukar. Satu lagi masalah ini ialah dikotomi memunculkan pengolongan sosial yang tidak boleh diterima iaitu mereka yang mengamalkan budaya barat nampaknya daripada golongan berpelajaran tinggi, yang berbahasa Inggeris dan mendapat kerja yang lebih tinggi diiktirafkan mempunyai budaya yang berlainan yang dikatakan berprestij. Pada tahun 1960 an saya masih ingat ada keluarga-keluarga Melayu, Cina, India tidak akan menonton filem Melayu, Cina, atau India, mereka katakan tidak menarik, mereka hanya tengok filem Inggeris atau Hollywood sahaja ini menunjukkan perbezaan sosial yang mengharukan yang kemudiannya akan merosakkan jadi penyelesaian dikotomi begini tidak mungkin boleh diterima.

Dalam bidang sastera dan seni dikotomi begini memperlihatkan juga kemunculan kumpulan elitis yang simpati kepada barat, kumpulan ini tidak melihat bahawa seni lukis tempatan unggul, seni lukis tempatan harus sentiasa merujuk kepada Paris, New York dan London. Dalam sastera pula jika sastera Inggeris diambil walaupun ada sastera Melayu ia akan dikatakan kurang berprestij, sastera Inggeris yang di tulis oleh penulis tempatan pula dikatakan kurang berprestij kerana ia tidak boleh menandingi dengan Shakespear dan tokoh-tokoh di barat, itulah simpati yang wujud akibat dikotomi. Dengan itu budaya menjadi suatu yang diamalkan dari satu kebudayaan atau culture budaya tinggi itu menjadi suatu privilege, satu yang diamalkan dan satu yang dikaitkan kumpulan bangsawan atau kumpulan atasan ia budaya bukan untuk orang bawahan.

Penyelesaian kedua yang dikemukanoleh Mikel Dufrenne ialah satu bentuk yang mempertahankan dan membela dan memperjuangkan tradisi budaya tempatan dan pada masa yang sama menafikan secara agresif kemasukan budaya barat. Sikap begini banyak penyokongnya dikalangan khususnya para nasionalis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Mempertahankan kebudayaan tempatan daripada dirosakkan oleh kemasukan budaya barat mempunyai dan memperlihatkan masalah ini. Dalam bidang seni lukis umpamanya pelukis kreatif itu diperlukan untuk mencari asal usul budayanya sendiri dan untuk menyanjungi seni rakyat, rakyat harus diutamakan jadi idea yang diambil dari seni lukis moden barat, idea ‘seni untuk seni’ itu tidak disanjungi, seni adalah untuk rakyat. Dalam penyelesaian kedua ini kita lihat banyak negara-negara sosialis berpegang kepada penyelesaian ini. Penyelesaian begini iaitu menafikan kemasukan barat memperlihatkan kaitanya yang hebat dengan perjuangan untuk kemerdekaan di Afrika, Amerika Selatan dan Asia Tenggara.

Kadangkala ianya boleh menjadi begitu ekstrim, banyak yang menjadi ekstrimis dan fundamentalis seperti yang terdapat di India, Indonesia, dari segi agama di Mesir malah di Afrika ia menghasilkan semangat nasionalisma yang paling-paling cauvinis, apa sahaja yang dikatakan dari barat dinafikan dan ditolak. Dalam permasalahan ini dan dalam penyelesaian begini dilihat muncul sikap yang menentang pencarian identiti yang lebih awal lagi, di Afrika umpamanya muncul sikap anti-negritud iaitu menafikan jiwa negro itu, sebab bagi mereka yang menafikan jiwa negro itu kerana identiti tidak boleh ditemui dengan hanya melihat kepada asal usul, identiti tidak hanya dilihat dengan mencarinya dibelakang, identiti harus lebih positif, kedewasaan dan lebih ke masa depan merangkumi semuanya. Researh of once identitiy cannot be reduce to the glorification of the past, it must look it own future and then to regard the sense of history dan yang menerajui sikap penentang penganjuran masa lampau ialah pemikir-pemikir yang mereka mengamalkan ideologi Marxist. Marxisme melihat kebelakang hanya bertujuan untuk memaju kehadapan, jadi mereka tidak suka sikap yang menafikan semuanya dan sentiasa memandang ke belakang. Pemikir-pemikir Marxist juga mempunyai cita-cita antarabangsa atau internasional, jadi kalau melihat kebelakang mencari identiti kebudayaan tempatan ianya akan memecahkan kepada kelompok-kelompok, dari satu sudut melihat kehadapan kerana ia adalah satu sikap yang dikongsi oleh pemikir Marxist dan pemikir bukan Marxist.

Kenyataan dan hakikatnya barat itu ada atau wujud dan tidak boleh dinafikan. The reality of the west is the facts which cannot be ignored. Walaupun kita ingin menafikannya dan membebaskan diri daripadanya atau menerimanya barat wujud disitu dan ia adalah hakikat dan menjadi jahil atau tidak mengenali barat itu akan menjejas kemajuan material dan kemajuan spiritual dari segi kemajuan seni dan budaya. Menolak budaya barat secara on block ialah menolak kemajuan sains dan teknologi dan mana ada negara di dunia boleh menolak industri yang maju ia adalah sukar, tetapi jika ia tidak menolak industri itu dan pada masa yang sama ingin mengekalkan ketulenan budaya tempatan maka ia akan terjerumus dengan penyelesaian pertama tadi iaitu dikotomi. Jadi apakah yang harus dilakukan dan apakah penyelesaian seterusnya?

Mengikut Mikel Dufrenne penyelesaian ketiga ialah ‘sintesis’ budaya atau cultural synthesis. Jadi banyak sudut penyelesaian beginilah yang membentuk beberapa ideologi kebangsaan di beberapa negara Dunia Ketiga. Namun ia juga bermasalah kerana walaupun senang dan mudah diberi nama tetapi pentakrifannya adalah sukar. Jika makcik-makcik di rumah masak di dapur emak-emak kita bila dikata ramuan hanyalah secukup rasa sahaja jadi ukuranya sukar sedikit, dimanakah ukurannya? Sebab bila secukup rasa ini kadangkala ia akan menjadi duka, tetapi inilah istilah yang digunakan oleh Mulk Raj Anand pensejarahan seni daripada India iaitu sintesis. Sintesis yang dimaksudkan di sini ialah menggabungkan atau gabungan unsur-unsur budaya dan kemajuan barat dengan unsur-unsur tempatan dan tradisional, ianya berlainan daripada dikotomi yang pertama, campuran daripada gabung ini diharapkan membolehkan atau memungkinkan bentuk kesedaran atau bentuk budaya yang baru iaitu yang lebih canggih yang lebih baik dan diingini, jadi kewarasan inilah yang dikatakan memberi popular tetapi itulah kehendaknya.

Dalam bidang kita seni lukis kita lihat bahawa teknik, bahantara dan beberapa unsur-unsur estetik barat itu khususnya keindividuan ekspresi diri dimasukkan dengan tidak memberi kebebasan seratus peratus kepada si pelukis yang masih mengekalkan umpamanya keperluan untuk patuh kepada adat istiadat tempatan, ini kadangkala menimbulkan kontroversi dan masalah tetapi itulah sebenarnya apa yang dikatakan dalam budaya mana-manapun ianya sentiasa dinamik dan sentiasa memberi masalah selain daripada itu terus berkembang dan maju. Di India paling jelas sintesis ini ialah bagaimana sastera India mula memperlihatkan penggunaan bahantara Inggeris tetapi menulis novel India tidak mengagung-agungkan Shakespear membuta tuli tetapi mengguna bahasa itu untuk mempernyatakan jiwa tempatan. Dalam sastera Melayu tempatan kita lihat bagaimana wujud istilah sastera moden diperbezakan daripada sastera lama iaitu sastera kuno. Sastera moden Melayu biasanya dilihat penciptanya dihasilkan dalam ejaan rumi dan tidak jawi. Rumi itu adalah barat dan rumi itu seolah-olah untuk mencari identiti yang baru. Samada penyelesaian yang terjadi itu diterima elok atau tidak itu terpulang kepada individu dan parti politik, setiap tahun ada perubahan dalam sikap yang harus berlaku.

Dalam usaha memberi penyelesaian secara gabungan atau sintesis ini kita lihat satu istilah atau satu fahamanan menjadi utama ianya berdasarkan perkataan universal. Kesejagatan atau universaliti ini menjadi penting akibat perkembangan demografi manusia akibat penghijrahan, contohnya kita ambil Malaysia, istilah menjadi penting akibat majmuknya penduduk-penduduk Malaysia disebabkan penghijarahan daripada negara India, China, Indonesia dan seluruh dunia mula berubah dan keperluan dunia berubah, keperluan budaya berubah. Mengikut Mikel Dufrenne sintesis inilah yang masih berlaku sekarang ini tetapi apa yang ditulis beliau dalam buku Three Faces of Art ini ialah perkara yang tidak diketahui dengan perkembangan siber sekarang. Sebelumnya ini awal 70 an asalnya 60 an jadi bidang alam maya, komputer dan ruang siber tidak diambil kira. Jelaslah kini keadaan lebih rumit dan memerlukan pemikiran kembali tentang sintesis tidak boleh lagi sintesis yang mengambil kira sempadan literal, sempadan fizikal, sempadan jiwa, sempadan kepercayaan yang menyedari juga dalam keadaan alam maya sekarang ini potensi untuk menjahanamkan dunia meningkat, lihat betapa flash point peperangan di beberapa tempat di dunia, kemuculan teknologi yang diamalkan daripada India, Pakistan, Iran dan Korea Utara dari segi nuklear .

Namun begitu dalam biang seni iaitu seni moden atau seni baru Mikel Dufrenne berkata yang paling utama dari segi apa yang berlaku ialah kesedaran bahawa individu iaitu artis individu itu mendapat pengiktirafan taraf yang baru, inilah yang membezakan daripada pelukis zaman lampau. Bagi Mikel Dufrenne mengatakan inilah faktor baru struggle dalam pergelutan budaya di antara barat dan timur, seolah-olah pelukis di negara Dunia Ketiga mempunyai kuasa baru, mempunyai senjata baru iaitu keindividuannya untuk menangani segala cabaran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan