Ahad, 27 Jun 2010

Objek-Objek Spesifik
Oleh: Donald Judd (1965)
Diterjemahkan oleh: Faizal Sidik (2006)
Sumber: "Specific Objects" (Arts Yearbook 8, 1965)


Donald Judd dilahirkan di Excelsior Springs, Missouri, pada 1928. Beliau mendapat pendidikan di Columbia University dalam falsafah dan teori seni dan pernah menghasikan catan sebelum kesana lagi. Pada awal tahun 1960 an, beliau telah mengubah persepsi catan kepada arca dan mula memperkembangkannya minatnya terhadap senibina. Walaupun bagaimanapun beliau tidaklah mahu melebelkannya sebagai “minimalism” . Donald Judd merupakan artis penting dalam mencetuskan timbal balas terhadap Abstrak Ekpressionisme. Bilamana Abstrak Ekspressionis memberi tumpuan kepada gerakan gestural dan ekspresi emosi, Minimimalisme pula memberi justifikasi terhadap material dan ruang. Hasil karya seni menjadi sebagai produk interaksi atau perhubungan antara objek, pemelihat dan keadaan sekelilingnya. Judd telah menghuraikan dengan panjang lebar tentang hal ini di dalam eseinya “Specific Object” (1965) dimana beliau mempertahankan karya terbaru olehnya yang bukan diklafikasiakn dengan mana-mana samada catan atau arca. Beliau telah menegaskan hal ini dalam eseinya itu sebagai “suatu yang mengandungi keseluruhannya’” (the thing as a whole) lebih dari sekadar pembahagian komposisi susunatur. Judd berpandangan arca yang berbentuk seperti kotak serta dibina daripad kayu dan logam mempunyai keunikan yang tersendiri. Penerokaannya terhadap ruang tiga dimensi menjadi lebih komplek, beliau telah membangunkan beberapa langkah strategi bagaimana kefahaman terhadap hasil kerjanya yang bersifat individual itu itu kepada pelbagai perkara yang boleh wujud, dengan mempergunakan urutan dan deretan bentukan berulang yang bersistem. Dalam siri pengulangan siri bentuk dengan ruang, barisan bentuk segiempat vertikal Untitled (1969) benar-benar mempersatukan ruang sebagai sebahagian daripada materialnya iaitu logam tembaga licin berkilauan, yang pengaruh-mempengaruhi antara bentuk dan ruang.Objek-Objek Spesifik


Separuh atau lebih hasil karya seni baru yang terbaik dalam akhir-akhir ini terdiri samaada catan atau arca. Pada umumnya kedua-duanya itu mempunyai pertalian, dekat atau jauh antara satu sama lain. Dalam kepelbagaian penghasilan daripada kedua-duanya iaitu yang bermacam-macam rupa bentuk yang bukan lagi catan mahupun arca. Tetapi ia adalah sifat yang sangat hampir antara kedua-duanya.


Karya baru tiga dimensi yang tidak memegang apa-apa aliran pergerakan, kumpulan fahaman atau stail. Secara amnya aspeknya bersifat umum dan terlalu sukar untuk didefinisikan sebagai aliran seni. Perbezaan adalah lebih baik daripada ada persamaan. Hal ini kerana persamaan yang dipilih daripada satu-satu karya; Ianya bukan lah satu aliran yang menjadi dasar pemikiran atau yang menentang sesuatu pemikiran. Sifat-sifat tiga dimensi tidak mempunyai pengisian yang serupa seperti yaang terdapat pada catan dan arca, namun ia cenderung kearah itu. Tetapi kini catan dan arca sudah semakin hari sudah semakin natural[1], semakin hilang pengisiannya, lebih memberikan pengertian tentang sesuatu, bukan untuk disangkal kebenarnnya dan tidak juga boleh dihindari. Secara keseluruhannya seperti semacam ada batasan dalam bentukannya secara khusus, dalam menentukan kualitinya[2] yang sebenar. Kebanyakan karya baru yang dihasilkan dirangsang dan didorong untuk menyatakan semula pembentukan format ataupun susun atur yang sebelumnya Penggunaan tiga dimensi adalah jalan alternatif penjelasan terhadapnya. Ia membuka apa-apa jua. Banyak pendapat yang dikeluarkan atas penggunaan ini adalah negatif, tujuannya adalah untuk menentang catan dan arca, dan sejak kedua-duanya itu dahulu dimengertikan oleh kita sebagai sumber yang ada, sebab-sebab negatif diberikan adalah untuk mereka yang sangat hampir dengan zaman yang mereka ada. Motif utama perubahan ini sering menimbulkan keresahan: tiada sesiapa pun yang menyedarkan kami untuk membuat perubahan pernyataan yang sebelumnya, atau di atas tidakan yang diambil namun menimbulkan keresahan. Pendapat yang positif menuntut peneranangan yang lebih lanjut. Hujah lain lain yang diberikan adalah tidak memadai terhadap catan dan arca pertama adalah kedua-duanya sangat dikenali dan elemen dan kualiti nya yang mudah untuk ditentukan tempatnya.


Penentangan terhadap catan dan arca dilihat tidak disukai akannya. Sebab kedua-duanya dikatakan telah diberi kelayakan dan kelulusan. Tidak minat memihak kepada catan dan arca bermakna juga tidak berminat untuk melakukannya lagi, bukan bermaksud untuk menidakkan kepada sesiapa yang telah mengembangkan sebelum ini dengan pelbagai versi. Karya baru selalunya menuntutnya untuk menentang dengan yang lama, namun dalam penentangan ini yang benar-benar relevan adalah yang baru itu. Ia adalah sebahagian daripada yang lama. Jika karya yang awal terdahulu dijadikan ukuran. Ketidakseimbangan dan pembatasan ini adalah tidak mahu untuk meninjau terhadap masa lampau; ianya hanya menumpukan perhatian hanya kepada yang telah dibangunkan. Kita sudah sedia maklum karya tiga dimensi akan tidak akan mengantikan tempat catan dan arca. Ia bukanlah seperti aliran gerakan: apa-apa pun, gerakan seni juga tidak bertahan lama: malah sejarahnya juga agak linear atau mendatar tidak mengungkapkan apa-apa. Karya baru yang melangkaui permaknaan catan begitu sederhana kewibawaan kuasa pemikiran. Namun kewibawaan kuasa pemikiran itupun bukanlah sesuatu yang boleh difikiran atau renungan mengenainya, meskipun ada perbezaan antaranya dan pernyataan atau pengucapannya kedua-duanya tidaklah mempunyai apa-apa keluarbiasan atau istimewa kebijaksanaannya. Jadi perlu jalan lain daripada kuasa pemikiran dan bentuk dimana satu cetusan seni boleh mengatasi kedua-duanya. Akhirnya , permukaan segi empat yang rata menjadi pilihan. Seolah-olah permukaan rata sahajalah boleh melakukan segala-galanya. Suatu yang digambarkan terhadap gambaran oleh Linchtenstein boleh dijadikan model . Namun karya ini yang mana bukan catan mahupun arca saling mencabar antara kedua-duanya. Ia hendaklah diberi perhatian oleh pelukis-pelukis baru. Ianya barangkali akan merubah pandangan kepada catan dan arca.


Kesalahan yang besar sekali berkenaan dengan catan adalah menganggpnya adalah permukaan segi empat yang rata yang hanya diletakkan pada dinding. Permukaan bersegi empat merupakan rupabentuknya, ianya lah yang menerangkan keseluruhan penjelmaan padanya; permukaan itulah juga yang akan menentukan dan menetapkan apa sahaja aturan samaada yang berada di atas permukaan atau didalamnya .Sebelum 1964 terdapat beberapa karya bersifat segiempat sebelumnya yang mula nampak melepasi sempadan yang ada, menandakan berakhirnya era penerokaan. Komposisi karya hendaklah bertindak balas atau mempengaruhi sekitarnya manakala segiempat itu mesti disatukan, namun bentuk penjelmaan segiempatnya tidaklah dititik beratkan; apa yang lebih penting adalah bahagian-bahagiannya, dan perhubungan warna dan bentuk berlaku sesama sendiri. Dalam catan Pollock, Rothko, Still dan Newman, dan yang terbaru iaitu Reinhardt dan Noland, segiempat tepat amat dititikberatkan. Elemen di dalam segiempat itu jelas kelihatan dan mujarad serta tidak banyak bahagian serta berpadanan dengan segiempat. Rupa dan permukaan itu adalah sesuatu yang munasabah dan boleh dipercayai antara kedua-duanya dan bentuk datar segiempat bujur itu. Pada beberapa bahagian dan ianya dianggap mempunyai nilai dan kepentingan yang agak kurang terhadap kesatuan sebagai bukan bahagian dalam cara lihat biasa. Catan begitu hampir dengan entiti[3] , sesutu kewujudan dan tidak boleh ditakrifkan jumlahnya kepada sesuatu kumpulan entiti dan mahupun tentang kelakuan seseorang. Ia adalah sesuatu yang melangkaui catan yang sebelumnya . Ia juga membina segiempat sama sebab bentukan jelas dan pasti: ia bukan lagi sebagai satu yang dikatakan ‘agak-agak’ atau selalu yang disebut sebagai ‘lebih kurang’. Bentuknya boleh digunakan dalam pelbagai bidang yang lain. Bentuk segiempat datar menghidupkan jarak. Keringkasannya memerlukan segiempat tepat menekankan had susunan yang berkemungkinan yang ada padanya. Deria lihat terhadap sesuatu yang tidak tunggal memakan masa yang tertentu, namun ini hanya permulaan kepada masadepan yang lebih baik untuk mengeluarkan catan. Kejadian juga melihat catan kini seperti baru bermula, daalam bentuk yang baru yang dihasilkan dengan sistem dan material yang teratur .[1] Natural yang bersifat semulajadi, alamiah, satu perkara yang tidak boleh dihalang dalam sesuatu proses pembinaan dan perjalanannya, dan tidak sesiapa boleh menghalangnnya kerana ia merupakan sesuatu keperluan didalam pengisiannya.Jadi menurut Judd catan dan arca sudah tidak mampu lagi untuk menampung makna ia sebagai objek catan atau arca itu sendiri yang memerlukan pendefinisian semula.

[2] Kualiti, adalah untuk menentukan sifatnya, adakah ia memenuhi syarat-syarat ataupun perkara yang melayakkannya sebagai benda seni.

[3]

Entiti. Sesuatu yang mempunyai kewujudan yang tersendiri: seterusnya sebagai data kajian,

Tiada ulasan:

Catat Ulasan